Office

SUMPRODUCT (ฟังก์ชัน SUMPRODUCT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ดำเนินการเลขคณิตอย่างง่ายที่มีคอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกันในอาร์เรย์ที่กำหนดและส่งกลับผลรวมของการคำนวณเหล่านั้น ตามค่าเริ่มต้นการดำเนินการจะเป็นการคูณแต่ยังสามารถเพิ่มการลบและหารได้อีกด้วย

ไวยากรณ์

เมื่อต้องการใช้การดำเนินการเริ่มต้น (การคูณ)

SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUMPRODUCT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array1    (ต้องระบุ) อาร์กิวเมนต์อาร์เรย์แรกที่มีคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการคูณ แล้วบวก

  • Array2, Array3,...    (ระบุหรือไม่ก็ได้) อาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ที่ 2 ถึง 255 ที่มีคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการคูณ แล้วบวก

เมื่อต้องการดำเนินการทางคณิตศาสตร์อื่นๆ

ใช้ SUMPRODUCT ตามปกติแต่แทนที่เครื่องหมายจุลภาคแยกอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ที่มีตัวดำเนินการเลขคณิตที่คุณต้องการ (*, +,%,-) หลังจากดำเนินการการดำเนินการทั้งหมดแล้วผลลัพธ์จะได้รับการบวกรวมตามปกติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ให้พิจารณาการปิดใช้งานอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ของคุณในวงเล็บและใช้วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์เพื่อควบคุมลำดับของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ต้องมีขนาดเดียวกัน ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์ไม่มีขนาดเดียวกัน ฟังก์ชัน SUMPRODUCT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน SUMPRODUCT จะปฏิบัติกับรายการอาร์เรย์ที่ไม่เป็นตัวเลขเหมือนกับว่าเป็นศูนย์

ตัวอย่าง

ตัวอย่างรายการของชำจะแสดงวิธีการใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT

เมื่อต้องการสร้างสูตรโดยใช้รายการร้านขายของชำตัวอย่างของเรา (ในรูปด้านบน) ให้พิมพ์ = SUMPRODUCT (B2: B5, C2: C5) แล้วกด Enter เซลล์แต่ละเซลล์ในคอลัมน์ B จะถูกคูณด้วยเซลล์ที่สอดคล้องกันในแถวเดียวกันในคอลัมน์ C และจะมีการเพิ่มผลลัพธ์ จำนวนเงินทั้งหมดของรายการในรายการสินค้าคือ $๒๑.๖๐

เมื่อต้องการเขียนสูตรอีกต่อไปที่ให้ผลลัพธ์เดียวกันให้พิมพ์ = B2 * C2 + B3 * C3 + B4 * C4 + B5 * C5 แล้วกด Enter หลังจากกด Enter ผลลัพธ์จะเหมือนกัน: $๒๑.๖๐ เซลล์ B2 จะคูณด้วย C2 และผลลัพธ์จะถูกเพิ่มลงในผลลัพธ์ของเซลล์ B3 times เซลล์ C3 และอื่นๆ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×