SUMIF (ฟังก์ชัน SUMIF)

คุณใช้ฟังก์ชัน SUMIF เพื่อหาผลรวมของค่าต่างๆ ใน ช่วง ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่คุณระบุไว้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าในคอลัมน์มีตัวเลขต่างๆ และคุณต้องการหาผลรวมเฉพาะค่าที่มากกว่า 5 เท่านั้น คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้: =SUMIF(B2:B25,">5")

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ชื่อว่า การบวกเลขใน Excel 2013

เคล็ดลับ: 

  • ถ้าต้องการ คุณสามารถนำหลักเกณฑ์ไปใช้กับช่วงๆ หนึ่งและหาผลรวมค่าที่สอดคล้องกันในช่วงอื่น ตัวอย่างเช่น สูตรหาผลรวม =SUMIF(B2:B5, "จอห์น", C2:C5) เฉพาะค่าที่อยู่ในช่วง C2:C5 ที่มีเซลล์ที่สอดคล้องกันช่วง B2:B5 เท่ากับ "จอห์น"

  • เมื่อต้องการหาผลรวมของเซลล์ต่างๆ ซึ่งยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์ ให้ดู ฟังก์ชัน SUMIFS

ไวยากรณ์

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUMIF มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ช่วง    ที่จำเป็นต้องมี ช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการให้ประเมินตามเกณฑ์ เซลล์ในแต่ละช่วงต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่ประกอบด้วยตัวเลข ค่าว่างและข้อความจะถูกละเว้น โดยช่วงที่เลือกอาจประกอบด้วยวันที่ในรูปแบบ Excel มาตรฐาน (ตัวอย่างด้านล่าง)

  • เกณฑ์    (ต้องระบุ) เกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ ข้อความ หรือฟังก์ชันที่กำหนดว่าจะเพิ่มเซลล์ใด ตัวอย่างเช่น เกณฑ์อาจเป็น 32, ">32", B5, 32, "32", "apples" หรือ TODAY()

    สิ่งสำคัญ: เกณฑ์ของข้อความหรือเกณฑ์ใดๆ ที่มีสัญลักษณ์ทางตรรกะหรือทางคณิตศาสตร์จะต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (") แต่ถ้าเกณฑ์เป็นตัวเลข ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ

  • sum_range    (ระบุหรือไม่ก็ได้) เซลล์แท้จริงที่จะเพิ่ม ถ้าคุณต้องการเพิ่มเซลล์อื่นนอกเหนือจากเซลล์ที่ระบุไว้ในอาร์กิวเมนต์ ช่วง ถ้าอาร์กิวเมนต์ sum_range ถูกละไว้ Excel จะเพิ่มเซลล์ที่ระบุในอาร์กิวเมนต์ ช่วง (เซลล์เดียวกันที่นำเงื่อนไขดังกล่าวมาใช้)

  • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน ซึ่งเป็นเครื่องหมายคำถาม (?) และดอกจัน (*) เป็นอาร์กิวเมนต์ เงื่อนไข ได้ เครื่องหมายคำถามใช้แทนอักขระหนึ่งตัว ส่วนดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัวติดกัน ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์ เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

ข้อสังเกต

  • ฟังก์ชัน SUMIF จะส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ถ้าใช้ฟังก์ชันนี้ในการจับคู่สตริงที่ยาวกว่า 255 อักขระหรือสตริง #VALUE!

  • อาร์กิวเมนต์ sum_range ไม่จำเป็นต้องมีขนาดและรูปร่างเดียวกับอาร์กิวเมนต์ range เซลล์จริงที่ถูกเพิ่มเข้าไปจะถูกกำหนดโดยใช้เซลล์บนซ้ายสุดในอาร์กิวเมนต์ sum_range เป็นเซลล์เริ่มต้น แล้วจึงรวมเซลล์ที่มีขนาดและรูปร่างสอดคล้องกันกับอาร์กิวเมนต์ range ตัวอย่างเช่น

ถ้า range เท่ากับ

แล้ว sum_range เป็น

เซลล์จริงก็จะเป็น

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

อย่างไรก็ตาม ถ้าอาร์กิวเมนต์ ช่วง และ sum_range ในฟังก์ชัน SUMIF มีจำนวนเซลล์ไม่เท่ากัน การคำนวณเวิร์กชีตอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

มูลค่าทรัพย์สิน

ค่าคอมมิชชัน

ข้อมูล

$ 100,000.00

$ 7,000.00

$ 250,000.00

$ 200,000.00

$ 14,000.00

$ 300,000.00

$ 21,000.00

$ 400,000.00

$ 28,000.00

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

ผลรวมของค่านายหน้าสำหรับมูลค่าทรัพย์ที่มากกว่า 160,000

$ 63,000.00

=SUMIF(A2:A5,">160000")

ผลรวมของมูลค่าทรัพย์ที่มากกว่า 160,000

$ 900,000.00

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

ผลรวมของค่านายหน้าสำหรับมูลค่าทรัพย์ที่เท่ากับ 300,000

$ 21,000.00

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

ผลรวมของค่านายหน้าสำหรับมูลค่าทรัพย์ที่มากกว่าค่าใน C2

$ 49,000.00

ตัวอย่าง 2

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ประเภท

อาหาร

ยอดขาย

ผัก

มะเขือเทศ

$ 2,300.00

ผัก

ขึ้นฉ่าย

$ 5,500.00

ผลไม้

ส้ม

$ 800.00

เนย

$ 400.00

ผัก

แครอท

$ 4,200.00

ผลไม้

แอปเปิล

$ 1,200.00

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUMIF(A2:A7,"Fruits",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดในหมวด "Fruits"

$ 2,000.00

=SUMIF(A2:A7,"Vegetables",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดในหมวด "Vegetables"

$ 12,000.00

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดที่ลงท้ายด้วย "es" (เช่น Tomatoes, Oranges และ Apples)

$ 4,300.00

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดที่ไม่มีการระบุหมวดไว้

$ 400.00

ด้านบนของหน้า

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน SUMSQ จะรวมค่าหลังจากที่ฟังก์ชันดำเนินการยกกำลังสองทางคณิตศาสตร์กับรายการแต่ละรายการแล้ว

ฟังก์ชัน COUNTIF จะรวมเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

ฟังก์ชัน COUNTIFS จะนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน IFS (Office 365 , Excel 2016 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

การใช้ฟังก์ชัน SUMIF, COUNTIF และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด่วน (ดูตัวอย่างฟรี)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×