SQRT (ฟังก์ชัน SQRT)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับรากที่สองที่เป็นค่าบวก

ไวยากรณ์

SQRT(number)

number     เป็นจำนวนที่คุณต้องการหารากที่สอง

ข้อสังเกต

ถ้าจำนวนเป็นลบฟังก์ชัน SQRT จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM!

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=SQRT(16)

รากที่สองของ 16 (4)

=SQRT(-16)

รากที่สองของ 16 แต่เพราะ number เป็นลบ จึงส่งกลับเป็นค่าความผิดพลาด (#NUM!)

=SQRT(ABS(-16))

รากที่สองของค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข (4)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×