SLN (ฟังก์ชัน SLN)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับ 1 ช่วงเวลา

ไวยากรณ์

SLN(cost,salvage,life)

Cost     คือต้นทุนแรกเริ่มของสินทรัพย์

Salvage     คือมูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว (บางครั้งก็เรียกว่า มูลค่าซากของสินทรัพย์)

life     คือจำนวนช่วงเวลาที่สินทรัพย์เสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่าอายุการใช้งานของสินทรัพย์)

ตัวอย่าง

Cost

Salvage

Life

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

30,000

7,500

10%

=SLN([Cost], [Salvage], [Life])

งบประมาณค่าเสื่อมราคาสำหรับแต่ละปี (2,250)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×