Office

Readme ของผู้ดูแลผู้เช่า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

นอกเหนือจากเนื้อหาที่ถูกเก็บไว้ใน SharePoint มี metadata และรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายและส่งที่เก็บไว้สำหรับการกำหนด

ผู้ใช้ส่งออกข้อมูลได้รับการสนับสนุนสำหรับทั้งสำหรับนักเรียนและครูผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ลบข้อมูลคือเท่านั้นได้รับการสนับสนุนสำหรับนักเรียนได้เนื่องจากการปฏิบัติตามการเก็บข้อมูลร่วม mingling และข้อมูล ครูสามารถลบข้อมูลในแอป โดยลบการมอบหมาย / ก็ได้ ตรวจทานข้อมูลเพิ่มเติมdocumenatation การมอบหมายผู้ดูแลระบบ

มีสามสคริปต์การใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี้:

ขั้นตอนทั่วไปสำหรับการส่งออกและลบสถานการณ์ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน:

ใช้สคริปต์ UserClasses.ps1 ต้นเพื่อสร้างรายการของประเภทที่ผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ ถ้าผู้ใช้มี left คลาส แล้วไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วย id ของคลาสเหล่านั้นจะสามารถจัดให้การรวมข้อมูลจากคลาเหล่านั้น มิฉะนั้น ข้อมูลจะไม่สามารถส่งออก/ถูกลบออกจากคลาเหล่านั้น เรียกใช้สคริปต์นี้จะสร้างไฟล์ csv ที่ประกอบด้วยรายการของคลาส บทบาทของผู้ใช้ในชั้นเรียน และว่าการส่งออก / ลบสำหรับผู้ใช้ที่มีการประมวลผล (false ตามค่าเริ่มต้น)

ส่งออกข้อมูลผู้ใช้:

ใช้สคริปต์ EDUAssignments.ps1 ส่งเพื่อส่งออกข้อมูลสำหรับผู้ใช้ ไฟล์ csv ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนด้านบนจะใส่การสคริปต์นี้ เรียกใช้สคริปต์นี้จะได้รับการกำหนดและการส่งของแต่ละการมอบหมายงาน และไฟล์ที่สองสร้าง ไฟล์กำหนด (assignment.json) ประกอบด้วยการมอบหมาย และการส่ง และการรายงาน file(GetAssignmentsReport.csv) - สถานะของการเรียกใช้สคริปต์ หลังจากเรียกใช้สคริปต์จะอัปเดคอลัมน์ GetSubmissionsProcessed ในไฟล์ csv สำหรับการป้อนค่าเป็น true สำหรับคลาเฉพาะเพื่อให้ถ้ามีความล้มเหลว สคริปต์สามารถถูกเรียกใช้ใหม่

การลบผู้ใช้ข้อมูล:

ใช้สคริปต์ EDUAssignments.ps1 ลบเพื่อลบข้อมูลสำหรับผู้ใช้ สคริปต์อ่านคลาสรายละเอียดของผู้ใช้จากไฟล์ csv ป้อนข้อมูลที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่แชร์ที่ด้านบน นั้นแล้วลบที่ส่ง และสร้างตัว file(DeleteAssignmentsReport.csv) รายงานสถานะของการเรียกใช้สคริปต์ เมื่อเสร็จสิ้นการลบส่ง นั้นอัปเดคอลัมน์ DeleteSubmissionsProcessed เป็นจริงสำหรับชั้นเรียนที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ถ้ามีความล้มเหลว สคริปต์สามารถถูกเรียกใช้ใหม่ สคริปต์จะเอานักเรียนจากคลายกเว้นที่ระบุคุณอาจต้องทำเพื่อ โดยผู้ดูแลผู้เช่า ล้มเหลวว่า student จะได้รับมอบหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาสามารถแจกจ่ายใหม่เหล่านั้นไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×