Office

RANDARRAY (ฟังก์ชัน RANDARRAY)

ฟังก์ชัน RANDARRAY จะส่งกลับอาร์เรย์ตัวเลขแบบสุ่ม คุณสามารถระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่จะเติมค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด และเลือกว่าจะส่งกลับจำนวนเต็มหรือค่าทศนิยม

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะสร้างอาร์เรย์ที่สูง 5 แถวและกว้าง 3 คอลัมน์ ตัวอย่างแรกจะส่งกลับชุดแบบสุ่มของค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานเริ่มต้นของ RANDARRAY ตัวอย่างถัดไปจะส่งกลับชุดข้อมูลของค่าทศนิยมแบบสุ่มระหว่าง 1 ถึง 100 ในขั้นสุดท้าย ตัวอย่างที่สามจะส่งกลับชุดข้อมูลของจำนวนเต็มแบบสุ่มระหว่าง 1 ถึง 100

ฟังก์ชัน RANDARRAY ใน Excel RANDARRAY(5,3) ส่งกลับค่าแบบสุ่มระหว่าง 0 ถึง 1 ในอาร์เรย์ที่สูง 5 แถวและกว้าง 3 คอลัมน์

ฟังก์ชัน RANDARRAY กับอาร์กิวเมนต์ Min, Max และ Decimal

ฟังก์ชัน RANDARRAY กับอาร์กิวเมนต์ Min, Max และ Whole number

หมายเหตุ: 14 มกราคม 2019: ฟังก์ชัน RANDARRAY คือหนึ่งในฟีเจอร์รุ่นเบต้า และในขณะนี้ ยังคงพร้อมใช้งานสำหรับ Office Insider เพียงบางส่วนเท่านั้น เราจะยังคงปรับฟีเจอร์เหล่านี้ให้เหมาะสมต่อไปในสองสามเดือนหลังจากนี้ เมื่อฟีเจอร์พร้อมใช้งานแล้ว เราจะเผยแพร่ให้ Office Insider ทั้งหมดและสมาชิก Office 365

=RANDARRAY([rows],[columns],[min],[max],[whole_number])

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

[rows]

จำนวนแถวที่จะส่งกลับ

[columns]

จำนวนคอลัมน์ที่จะส่งกลับ

[min]

จำนวนต่ำสุดที่คุณต้องการส่งกลับ

[max]

จำนวนสูงสุดที่คุณต้องการส่งกลับ

[whole_number]

ส่งกลับจำนวนเต็มหรือค่าทศนิยม

  • TRUE สำหรับจำนวนจริง

  • FALSE สำหรับตัวเลขทศนิยม

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่ใส่อาร์กิวเมนต์แถวหรือคอลัมน์ RANDARRAY จะส่งกลับค่าเดียวระหว่าง 0 และ 1

  • ถ้าคุณไม่ใส่อาร์กิวเมนต์ค่าต่ำที่สุดหรือค่าสูงสุด RANDARRAY จะมีค่าเริ่มต้นเป็น 0 และ 1 ตามลำดับ

  • อาร์กิวเมนต์จำนวนต่ำสุดต้องน้อยกว่าจำนวนสูงสุด มิฉะนั้น RANDARRAY จะส่งกลับ #VALUE! เป็นข้อผิดพลาด

  • ถ้าคุณไม่ใส่อาร์กิวเมนต์ whole_number RANDARRY จะมีค่าเริ่มต้นเป็น FALSE หรือค่าทศนิยม

  • ฟังก์ชัน RANDARRAY จะส่งกลับอาร์เรย์ ซึ่งจะกระจายตัว ถ้าเป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของสูตร ซึ่งหมายความว่า Excel จะสร้างช่วงอาร์เรย์ที่มีขนาดเหมาะสมแบบไดนามิก เมื่อคุณกด ENTER ถ้าข้อมูลที่สนับสนุนอยู่ในตาราง Excel อาร์เรย์จะปรับขนาดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มหรือเอาข้อมูลออกจากช่วงอาร์เรย์ ถ้าคุณใช้การอ้างอิงเค้าโครง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูบทความนี้เกี่ยวกับ ลักษณะการทำงานของอาร์เรย์ที่กระจายตัว

  • RANDARRAY แตกต่างจากฟังก์ชัน RANDเนื่องจาก RAND จะไม่ส่งกลับอาร์เรย์ ดังนั้น จึงต้องคัดลอก RAND ลงในทั้งช่วง

  • อาร์เรย์อาจเป็นแถวของค่า คอลัมน์ของค่า หรือการผสมผสานระหว่างแถวและคอลัมน์ของค่า ในตัวอย่างด้านบน อาร์เรย์สำหรับสูตร RANDARRAY คือช่วง D2:F6 หรืออาร์เรย์ที่มี 5 แถวและ 3 คอลัมน์

  • Excel จำกัดการสนับสนุนอาร์เรย์แบบไดนามิกระหว่างเวิร์กบุ๊ก และสถานการณ์สมมตินี้จะได้รับการสนับสนุนเมื่อเวิร์กบุ๊กทั้งสองเปิดอยู่ ถ้าคุณปิดเวิร์กบุ๊กแหล่งข้อมูล สูตรอาร์เรย์แบบไดนามิกที่ลิงก์ใดๆ จะส่งกลับเป็น ข้อผิดพลาด #REF! เมื่อรีเฟรช

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน FILTER

ฟังก์ชัน SEQUENCE

ฟังก์ชัน SINGLE

ฟังก์ชัน SORT

ฟังก์ชัน SORTBY

ฟังก์ชัน UNIQUE

ข้อผิดพลาด #SPILL! ใน Excel

ลักษณะการทำงานของอาร์เรย์แบบไดนามิกและอาร์เรย์ที่กระจายตัว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×