ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

RAND (ฟังก์ชัน RAND)

ใช้ฟังก์ชัน AND ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางตรรกะ เพื่อระบุถ้าเงื่อนไขทั้งหมดในการทดสอบเป็น TRUE

ตัวอย่าง

ตัวอย่างฟังก์ชัน AND

ฟังก์ชัน AND จะส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดของฟังก์ชันนี้ประเมินว่าเป็น TRUE และจะส่งกลับค่า FALSE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ตั้งแต่หนึ่งอาร์กิวเมนต์ขึ้นไปถูกประเมินเป็น FALSE

การใช้งานอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยของฟังก์ชัน AND ก็คือเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ของฟังก์ชันอื่นๆ ที่ดำเนินการทดสอบตรรกะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน IF จะดำเนินการทดสอบตรรกะแล้วส่งกลับค่าหนึ่งค่า ถ้าการทดสอบเป็น TRUE และคืนอีกค่าถ้าการทดสอบเป็น FALSE เมื่อใช้ฟังก์ชัน AND เป็นอาร์กิวเมนต์ logical_test ของฟังก์ชัน IF แทนที่จะทดสอบได้เพียงหนึ่งเงื่อนไข คุณจะสามารถทดสอบเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้หลายอย่าง

ไวยากรณ์

AND(logical1, [logical2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AND มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ตรรกะ1

จำเป็นต้องมี เงื่อนไขแรกที่คุณต้องการทดสอบที่สามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE ได้

ตรรกะ2, ...

ไม่บังคับ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่คุณต้องการทดสอบซึ่งสามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE สูงสุด 255 เงื่อนไข

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องประเมินเป็นค่าตรรกะ เช่น TRUE หรือ FALSE หรืออาร์กิวเมนต์ต้องเป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิงที่มีค่าตรรกะ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรืออาร์กิวเมนต์การอ้างอิงเป็นเซลล์ข้อความหรือเซลล์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้นไป

  • ถ้าช่วงที่กำหนดไม่มีค่าตรรกะ ฟังก์ชัน AND จะส่งกลับ #VALUE! เป็นข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

นี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้ฟังก์ชัน AND และสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF

ตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชัน IF กับ AND

สูตร

คำอธิบาย

=AND(A2>1,A2<100)

แสดงเป็น TRUE ถ้า A2 มีค่ามากกว่า 1 ANDน้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็น FALSE

=IF(AND(A2<A3,A2<100),A2,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A2 ถ้าค่ามีค่าน้อยกว่า A3 AND น้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ “ค่าอยู่นอกช่วง”

=IF(AND(A3>1,A3<100),A3,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A3 ถ้าค่ามากกว่า 1 AND น้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ คุณสามารถแทนข้อความใดก็ได้ตามที่คุณเลือก

การคำนวณโบนัส

นี่คือสถานการณ์สมมติทั่วไปที่เราจำเป็นต้องคำนวณว่าพนักงานขายผ่านเกณฑ์สำหรับโบนัสหรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชัน IF และ AND

ตัวอย่างของกาคำนวณโบนัสยอดขายด้วยฟังก์ชัน IF และ AND  สูตรในเซลล์ E14 คือ =IF(AND(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0)
  • =IF(AND(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0) คือ IF ถ้ายอดขายทั้งหมดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของยอดขาย AND บัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของบัญชี จากนั้นคูณยอดขายทั้งหมดด้วย % ของโบนัส นอกเหนือจากนั้นให้คืนค่าเป็น 0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง
เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันแบบซ้อนกันในสูตร
ฟังก์ชัน IF
ฟังก์ชัน OR
ฟังก์ชัน NOT
ภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้
ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร
แป้นพิมพ์ลัดใน Excel 2016 สำหรับ Windows
แป้นพิมพ์ลัดใน Excel 2016 for Mac
ฟังก์ชันตรรกะ (การอ้างอิง)
ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)
ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×