QuickStart: การเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของ DAX ใน 30 นาที

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

QuickStart เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งเคยใช้งาน Power Pivot ใน Excel หรือโครงการตัวแบบตารางที่สร้างใน SQL Server Data Tools โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ Data Analysis Expressions (DAX) เพื่อแก้ไขปัญหาการทำตัวแบบข้อมูลพื้นฐานและปัญหาเชิงวิเคราะห์ต่างๆ หัวข้อนี้มีข้อมูลเชิงแนวคิด ชุดงานที่คุณสามารถทำได้ และแบบทดสอบเล็กๆ น้อยๆ เพื่อทดสอบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ หลังจากจบหัวข้อนี้แล้ว คุณควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญพื้นฐานส่วนใหญ่ใน DAX ได้ดียิ่งขึ้น

DAX คืออะไร

DAX เป็นคอลเลกชันของฟังก์ชัน ตัวดำเนินการ และค่าคงที่ซึ่งสามารถใช้ในสูตร หรือนิพจน์ เพื่อคำนวณและส่งกลับค่าอย่างน้อยหนึ่งค่า หรือพูดให้ง่ายๆ ก็คือ DAX ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อมูลใหม่จากข้อมูลที่อยู่ในแบบจำลองของคุณอยู่แล้ว

เหตุใด DAX จึงมีความสำคัญอย่างมาก

การสร้างสมุดงานและนำเข้าข้อมูลบางอย่างลงในสมุดงานนั้นจะเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถสร้างได้แม้แต่ PivotTable หรือ PivotChart ที่แสดงข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องใช้สูตร DAX แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลการขายที่สำคัญข้ามประเภทสินค้าต่างๆ และสำหรับช่วงวันที่อื่น หรือคุณต้องการรวมข้อมูลสินค้าคงคลังที่สำคัญจากหลายตารางในแหล่งข้อมูลอื่น สูตร DAX มีความสามารถนี้และความสามารถสำคัญอื่นๆ อีกมากมายเช่นกัน การเรียนรู้วิธีสร้างสูตร DAX ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลของคุณ เมื่อคุณได้รับข้อมูลที่ต้องการ คุณสามารถเริ่มแก้ไขปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณ นี่คือข่าวกรองธุรกิจ และ DAX จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณอาจคุ้นเคยกับการสร้างสูตรใน Microsoft Excel อยู่แล้ว ความรู้นั้นจะมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจ DAX แต่แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ใช้งานสูตร Excel แนวคิดที่อธิบายไว้ที่นี่จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นสร้างสูตร DAX และแก้ไขปัญหา BI ที่เกิดขึ้นจริงได้ทันที

เรากำลังจะโฟกัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสูตรของ DAX ทำความเข้าใจเกี่ยวกับใช้ในการคำนวณ นอกจากนี้คุณได้ควรคุ้นเคยกับแนวคิดพื้นฐานของทั้งคอลัมน์จากการคำนวณและหน่วยวัด(หรือที่เรียกว่าจากการคำนวณเขตข้อมูล), ทั้งสองอย่างที่อธิบายไว้ในPower Pivot วิธีใช้ นอกจากนี้คุณยังควรคุ้นเคยกับPower Pivot ใน Excel เขียนสภาพแวดล้อมและเครื่องมือ

สมุดงานตัวอย่าง

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ DAX คือการสร้างสูตรพื้นฐานบางสูตร นำไปใช้งานกับข้อมูลจริง และดูผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเอง ตัวอย่างและงานที่นี่จะใช้เวิร์กบุ๊ก Contoso Sample DAX Formulas.xlsx คุณสามารถดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กได้จาก http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x409 เมื่อคุณดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้เปิดเวิร์กบุ๊ก แล้วเปิดหน้าต่าง Power Pivot

มาเริ่มกันเลย

เราจะตีกรอบ DAX ด้วยแนวคิดอันเป็นรากฐานที่สำคัญมากทั้งสามประการ ซึ่งประกอบด้วย ไวยากรณ์ฟังก์ชัน และ บริบท แน่นอนว่ายังมีแนวคิดที่สำคัญอื่นๆ ใน DAX แต่การทำความเข้าใจแนวคิดทั้งสามนี้จะทำให้คุณได้รู้จักพื้นฐานที่ดีที่สุดในการสร้างทักษะ DAX ของคุณ

ไวยากรณ์

ก่อนที่คุณสร้างสูตรของคุณเอง ลองมาดูไวยากรณ์สูตร DAX กันก่อน ไวยากรณ์จะมีองค์ประกอบต่างๆ ที่รวมเป็นสูตร หรือพูดง่ายๆ ก็คือ วิธีการเขียนสูตร ตัวอย่างเช่น ลองมาดูสูตร DAX ง่ายๆ ที่ใช้สร้างข้อมูลใหม่ (ค่า) สำหรับแต่ละแถวในคอลัมน์จากการคำนวณที่ชื่อว่า Margin ในตาราง FactSales (สีตัวอักษรในสูตรมีไว้สำหรับการอธิบายเท่านั้น)

สูตรคอลัมน์จากการคำนวณ

ไวยากรณ์ของสูตรนี้จะมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 1. ตัวดำเนินการสัญลักษณ์เท่ากับ (=) จะแสดงการเริ่มต้นของสูตร และเมื่อสูตรนี้ถูกคำนวณ สูตรดังกล่าวจะส่งกลับเป็นผลลัพธ์หรือค่า ทุกสูตรที่คำนวณค่าจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ

 2. คอลัมน์ที่อ้างอิง [SalesAmount] จะมีค่าที่เราต้องการลบออก การอ้างอิงคอลัมน์ในสูตรมักจะอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม [] สูตร DAX มักจะอ้างอิงคอลัมน์ ไม่เหมือนกับสูตร Excel ที่อ้างอิงเซลล์

 3. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์การลบ (-)

 4. คอลัมน์ที่อ้างอิง [TotalCost] จะมีค่าที่เราต้องการลบจากค่าในคอลัมน์ [SalesAmount]

เมื่อพยายามทำความเข้าใจวิธีอ่านสูตร DAX การแสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบเป็นภาษาที่คุณคิดและพูดทุกวันมักจะเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอ่านสูตรนี้ได้ดังนี้:

ใน FactSales ตาราง สำหรับแต่ละแถวในคอลัมน์จากการคำนวณ Margin คำนวณ (=) ค่า โดยลบ (-) ค่าใน [ TotalCost ] คอลัมน์จากค่าในคอลัมน์ [ SalesAmount ] คอลัมน์

ลองมาดูที่ชนิดอื่นของสูตร ที่ใช้ในการวัดจากการ:

สูตรคอลัมน์จากการคำนวณ

สูตรนี้มีองค์ประกอบของไวยากรณ์ต่อไปนี้:

 1. ชื่อหน่วยวัดผลรวมของยอดขาย สูตรสำหรับการวัดสามารถรวมชื่อหน่วยวัด แล้วตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ ตาม ด้วยสูตรการคำนวณ

 2. ตัวดำเนินการสัญลักษณ์เท่ากับ (=) จะแสดงการเริ่มต้นของสูตรการคำนวณ เมื่อคำนวณแล้ว สูตรจะส่งคืนผลลัพธ์

 3. ฟังก์ชัน SUM จะบวกตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์ [SalesAmount] คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆ ในภายหลัง

 4. วงเล็บ () จะล้อมรอบอาร์กิวเมนต์อย่างน้อยหนึ่งรายการ ฟังก์ชันทั้งหมดต้องการอย่างน้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์จะส่งผ่านค่าไปยังฟังก์ชัน

 5. ตารางที่อ้างอิง FactSales

 6. คอลัมน์ที่อ้างอิง [SalesAmount] ในตาราง FactSales ด้วยอาร์กิวเมนต์นี้ ฟังก์ชัน SUM จะทราบว่าคอลัมน์ใดที่จะรวม SUM

คุณสามารถอ่านสูตรนี้ได้ดังนี้:

สำหรับตัว การวัด ชื่อผลรวมของ Sales Amount คำนวณ (=) SUM ของค่าในตัว [ SalesAmount ] คอลัมน์ในแบบ FactSales ตาราง

เมื่อวางลงใน โซนในรายการเขตข้อมูล PivotTable ปล่อยค่า นี้วัดจากคำนวณ และส่งกลับค่าที่กำหนด โดยแต่ละเซลล์ใน PivotTable ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา

โปรดทราบว่ามีบางอย่างที่แตกต่างไปเกี่ยวกับสูตรนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรที่เราใช้ในคอลัมน์จากการคำนวณ Margin โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอแนะนำ ฟังก์ชัน SUM ฟังก์ชันคือสูตรที่เขียนไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้การคำนวณที่ซับซ้อนและการควบคุมตัวเลข วันที่ เวลา ข้อความ และอื่นๆ อีกมากมายได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆ ในภายหลัง

ไม่เหมือนกับคอลัมน์จากการคำนวณ Margin ก่อนหน้านี้คุณเห็นคอลัมน์ [SalesAmount] ถูกนำหน้า ด้วย FactSales ตารางที่คอลัมน์จากการเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นชื่อคอลัมน์แบบเต็มที่มีชื่อคอลัมน์ที่นำหน้า ด้วยชื่อตาราง คอลัมน์ที่อ้างอิงในตารางเดียวกันไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อตารางถูกรวมไว้ในสูตร การกระทำนี้สามารถทำการยาวสูตรที่อ้างอิงคอลัมน์จำนวนมากที่สั้น และอ่านง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ได้ขอแนะนำให้รวมชื่อตารางในสูตรของคุณวัด แม้แต่เมื่ออยู่ในตารางเดียวกันเสมอ

หมายเหตุ: ถ้าชื่อตารางมีช่องว่าง คำสำคัญที่สงวนไว้ หรืออักขระที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องใส่ชื่อตารางไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว คุณยังต้องใส่ชื่อตารางไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ ถ้าชื่อมีอักขระใดๆ นอกเหนือจากช่วงอักขระตัวอักษรและตัวเลข ANSI โดยไม่คำนึงถึงว่าระบบภาษาของคุณสนับสนุนอักขระที่ตั้งค่าไว้หรือไม่

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือสูตรของคุณจะต้องมีไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ในกรณีส่วนใหญ่ ถ้าไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง ระบบจะส่งคืนข้อผิดพลาดของไวยากรณ์ ในกรณีอื่น ไวยากรณ์อาจถูกต้อง แต่ค่าที่ส่งคืนอาจไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ Power Pivot (และ SQL Server Data Tools) จะมี IntelliSense ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ใช้เพื่อสร้างสูตรที่มีไวยากรณ์ถูกต้องโดยช่วยให้คุณสามารถเลือกองค์ประกอบที่ถูกต้องได้

มาลองสร้างสูตรที่ไม่ซับซ้อนกันดีกว่า งานนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจไวยากรณ์ของสูตรและวิธีที่คุณลักษณะ IntelliSense ในแถบสูตรสามารถช่วยคุณได้ดียิ่งขึ้น

งาน: สร้างสูตรที่ไม่ซับซ้อนสำหรับคอลัมน์จากการคำนวณ

 1. ถ้าคุณไม่อยู่ในหน้าต่างPower Pivot ใน Excel บนด้านPower Pivot ribbon คลิPower Pivotหน้าต่าง

 2. ในหน้าต่าง Power Pivot ให้คลิกตาราง (แท็บ) FactSales

 3. เลื่อนไปยังคอลัมน์ทางขวาสุด แล้วในส่วนหัวคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มคอลัมน์

 4. คลิกในแถบสูตรที่ด้านบนของหน้าต่างตัวออกแบบแบบจำลอง

  แถบสูตรของ PowerPivot

  ขณะนี้เคอร์เซอร์ของคุณจะปรากฏในแถบสูตร แถบสูตรคือตำแหน่งที่คุณสามารถพิมพ์สูตรสำหรับคอลัมน์จากการคำนวณหรือเขตข้อมูลจากการคำนวณได้

  ใช้เวลาสักครู่เพื่อมาดูที่ปุ่มทั้งสามปุ่มทางด้านซ้ายของแถบสูตรกัน

  แถบสูตร

  เมื่อเคอร์เซอร์ทำงานในแถบสูตร ปุ่มทั้งสามนั้นก็จะพร้อมทำงาน ปุ่มทางซ้ายสุดคือ X ซึ่งเป็นปุ่มยกเลิก เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเพื่อคลิก เคอร์เซอร์ของคุณจะไม่ปรากฏในแถบสูตรอีกต่อไป และปุ่มยกเลิกรวมถึงปุ่มเครื่องหมายถูกจะไม่ปรากฏอีกต่อไปเช่นกัน เลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกในแถบสูตรอีกครั้ง ขณะนี้ปุ่มยกเลิกและปุ่มเครื่องหมายถูกจะปรากฏอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นป้อนสูตรแล้ว

  ปุ่มเครื่องหมายถูกคือปุ่มตรวจสอบสูตร ซึ่งจะไม่มีประโยชน์มากนักจนกว่าคุณจะป้อนสูตรแล้ว เราจะกลับมาเรียนรู้เกี่ยวกับปุ่มนี้ในอีกสักครู่

  คลิกที่ปุ่มFx คุณจะเห็นว่า กล่องโต้ตอบใหม่ปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน กล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชันเป็นวิธีง่ายที่สุดในการเริ่มต้นใช้งานการใส่สูตร DAX เราจะเพิ่มฟังก์ชันลงสูตรเมื่อเราสร้างการวัดเล็กน้อยเวอร์ชันที่ใหม่กว่า แต่ในขณะนี้ คุณไม่ต้องการเพิ่มฟังก์ชันลงในสูตรของคอลัมน์จากการคำนวณของคุณ ไปข้างหน้า และปิดกล่องโต้ตอบแทรกฟังก์ชัน

 5. ในแถบสูตร ให้พิมพ์สัญลักษณ์เท่ากับ = แล้วพิมพ์วงเล็บเหลี่ยมเปิด [ คุณจะเห็นหน้าต่างขนาดเล็กปรากฏพร้อมด้วยคอลัมน์ทั้งหมดในตาราง FactSales นี่คือ IntelliSense ที่พร้อมทำงาน

  เนื่องจากคอลัมน์จากการคำนวณจะถูกสร้างในตารางที่คุณกำลังใช้งานอยู่เสมอ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ชื่อตารางนำหน้าชื่อคอลัมน์ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปและเลื่อนลง แล้วคลิกสองครั้งที่ [SalesQuantity] คุณยังสามารถเลื่อนไปยังชื่อคอลัมน์ที่คุณต้องการ แล้วกด Tab

  เคอร์เซอร์ของคุณกำลังทำงานอยู่ทางขวาของ[SalesQuantity]

 6. พิมพ์ช่องว่างแล้วพิมพ์ตัวดำเนินการลบ - (เครื่องหมายลบ) แล้วพิมพ์ช่องว่างอีกครั้ง

 7. พิมพ์วงเล็บเปิดอีกเดี๋ยวนี้ [ ตอนนี้[ReturnQuantity]คอลัมน์เลือก จากนั้น กด Enter

  ถ้าคุณพบข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบไวยากรณ์ของคุณอย่างละเอียด ถ้าจำเป็น ให้เปรียบเทียบกับสูตรในคอลัมน์จากการคำนวณ Margin ที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

  หลังจากที่คุณกด Enter เพื่อเสร็จสิ้นการใส่สูตร คำว่า กำลังคำนวณ จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Power Pivot คำดังกล่าวจะหายไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าคุณเพิ่งจะคำนวณค่าใหม่สำหรับแถวมากกว่าสามล้านแถวก็ตาม

 8. คลิกขวาที่ส่วนหัวคอลัมน์และเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็น NetSales

เท่านี้เอง คุณเพิ่งจะสร้างสูตร DAX ที่ไม่ซับซ้อนแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ สำหรับ แต่ละ แถวในตาราง FactSales สูตร NetSales จะคำนวณค่าโดยลบค่าในคอลัมน์ [ReturnQuantity] จากค่าในคอลัมน์ [SalesQuantity] สังเกตว่าเราพูดว่า “สำหรับ แต่ละ แถว” นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของอีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญยิ่งใน DAX นั่นคือ บริบทแถว คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทแถวในภายหลัง

เคล็ดลับ: 

สิ่งสำคัญมากเพื่อทำความเข้าใจขณะที่คุณพิมพ์ตัวดำเนินการลงในสูตร DAX คือชนิดข้อมูลในอาร์กิวเมนต์คุณกำลังใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการพิมพ์สูตรต่อไปนี้ = 1 และ 2 ค่าส่งกลับจะเป็นค่าข้อความ "12" นี่คือเนื่องจากเป็นสำหรับข้อความการเรียงต่อกันในเครื่องหมายและ (&) ตัวดำเนินการ DAX แปลสูตรนี้ในการอ่าน: คำนวณผลลัพธ์ ด้วยการรับค่า 1 เป็นข้อความ และเพิ่มค่า 2 เป็นข้อความ Now หากคุณต้องการพิมพ์ = 1 + 2, DAX อ่านสูตรนี้เป็น: คำนวณผลลัพธ์ โดยค่าตัวเลข 1 การจด และการเพิ่มค่าตัวเลข 2 การ ผลลัพธ์เป็นแน่นอนว่า "3 ค่าตัวเลข DAX คำนวณค่าผลลัพธ์โดยขึ้นอยู่กับตัวดำเนินการในสูตร ไม่ได้ยึดตามชนิดข้อมูลของคอลัมน์ที่ใช้ในอาร์กิวเมนต์ ชนิดข้อมูลใน DAX มีความ สำคัญมาก แต่ นอกขอบเขตของการเริ่มต้นนี้อย่างรวดเร็ว ดูการอ้างอิง DAX เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลและตัวดำเนินการในสูตรของ DAX (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769 & clcid = 0x409) ในหนังสือ Online

มาลองอีกครั้ง ขณะนี้ คุณจะสร้างการวัดจาก การพิมพ์สูตร และ การใช้ IntelliSense ไม่ต้องกังวลถ้ามากเกินไปคุณไม่เข้าใจสูตร มีสิ่งสำคัญต่อไปนี้เพื่อ เรียนรู้วิธีการสร้างสูตรโดยใช้หลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันในไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

งาน: สร้างสูตรหน่วยวัด

 1. ในตาราง FactSales ให้คลิกในเซลล์ที่ว่างเปล่าในพื้นที่การคำนวณ นี่คือพื้นที่ของเซลล์ที่ว่างเปล่าด้านล่างตารางในหน้าต่าง Power Pivot

พื้นที่การคำนวณของ PowerPivot

 1. ในแถบสูตร ให้พิมพ์ชื่อ Previous Quarter Sales:

 2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ = เพื่อเริ่มต้นสูตรการคำนวณ

 3. พิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวแรก CAL แล้วคลิกสองครั้งที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ ในสูตรนี้ คุณต้องการใช้ฟังก์ชัน CALCULATE

 4. พิมพ์วงเล็บเปิด ( เพื่อเริ่มต้นอาร์กิวเมนต์ที่จะส่งผ่านไปยังฟังก์ชัน CALCULATE

  สังเกตว่าหลังจากพิมพ์วงเล็บเปิดแล้ว IntelliSense จะแสดงให้คุณทราบว่าต้องการอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน CALCULATE คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์ต่างๆ ในอีกสักครู่

 5. พิมพ์อักษรสองสามตัวแรกของตารางFactSalesจากนั้น ในรายการแบบดรอปดาวน์ คลิกสองครั้งที่FactSales[ยอดขาย]

 6. พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อระบุตัวกรองแรก แล้วพิมพ์ PRE แล้วคลิกสองครั้งที่ฟังก์ชัน PREVIOUSQUARTER

  หลังจากเลือกฟังก์ชัน PREVIOUSQUARTER วงเล็บเปิดอีกอันจะปรากฏขึ้น ซึ่งหมายความว่าต้องมีอาร์กิวเมนต์อีกหนึ่งรายการในตอนนี้สำหรับฟังก์ชัน PREVIOUSQUARTER

 7. พิมพ์เพียงไม่กี่ตัวอักษรตัวแรก Dim แล้ว ดับเบิลคลิกที่DimDate[DateKey]

 8. ปิดทั้งสองอาร์กิวเมนต์ที่กำลังจะส่งผ่านไปยังฟังก์ชัน PREVIOUSQUARTER และฟังก์ชัน CALCULATE โดยพิมพ์วงเล็บปิดสองอัน ))

  ตอนนี้สูตรของคุณควรมีลักษณะแบบนี้:

  Previous Quarter Sales:=CALCULATE(FactSales[Sales], PREVIOUSQUARTER(DimDate[DateKey]))

 9. คลิกปุ่มตรวจสอบสูตรบนแถบสูตรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสูตร ถ้าคุณพบข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบแต่ละองค์ประกอบของไวยากรณ์

คุณไม่ได้ คุณเพิ่งสร้างขึ้นโดยใช้ DAX และไม่มีง่าย ๆ ที่ซึ่งหน่วยวัด สูตรนี้จะทำอะไรจะคำนวณยอดขายรวมสำหรับไตรมาสก่อนหน้า โดยขึ้นอยู่กับตัวกรองที่ใช้ในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

คุณเพิ่งทำความรู้จักกับส่วนสำคัญหลายๆ ส่วนของสูตร DAX อย่างแรก สูตรนี้มีสองฟังก์ชัน สังเกตว่าฟังก์ชัน PREVIOUSQUARTER จะถูกซ้อนเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ส่งผ่านไปยังฟังก์ชัน CALCULATE สูตร DAX สามารถมีฟังก์ชันที่ซ้อนกันได้สูงสุด 64 ฟังก์ชัน ซึ่งไม่เคยมีสูตรที่มีฟังก์ชันที่ซ้อนกันได้มากเท่านี้มาก่อน อันที่จริงแล้ว คุณจะสร้างและแก้จุดบกพร่องของสูตรในลักษณะนี้ได้ยากมาก และยังอาจทำงานได้อย่างล่าช้าด้วย

ในสูตรนี้ คุณยังได้ใช้ตัวกรอง ตัวกรองจะจำกัดสิ่งที่จะคำนวณให้แคบลง ในกรณีนี้ คุณได้เลือกตัวกรองหนึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์ ซึ่งอันที่จริงเป็นฟังก์ชันอื่น คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกรองต่างๆ ในภายหลัง

สุดท้าย คุณได้ใช้ฟังก์ชัน CALCULATE นี่คือหนึ่งในฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพที่สุดใน DAX เมื่อคุณเขียนแบบจำลองข้อมูลและสร้างสูตรที่ซับซ้อน คุณมีแนวโน้มที่จะใช้ฟังก์ชันนี้อีกหลายครั้ง การพูดถึงฟังก์ชัน CALCULATE นั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของคู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนนี้ แต่เมื่อความรู้เกี่ยวกับ DAX ของคุณเพิ่มขึ้น จึงโปรดใส่ใจในส่วนนี้เป็นพิเศษ

หมายเหตุ: โดยปกติแล้ว ในการใช้ฟังก์ชัน ตัวแสดงเวลา ในสูตร DAX คุณจะต้องระบุคอลัมน์วันที่ที่ไม่ซ้ำโดยใช้กล่องโต้ตอบ ทำเครื่องหมายเป็นตารางวันที่ ในสมุดงาน Contoso DAX Formula Samples.xlsx คอลัมน์ DateKey ในตาราง DimDate จะถูกเลือกเป็นคอลัมน์วันที่ที่ไม่ซ้ำ

เครดิตพิเศษ

คุณอาจขอ: 'คืออะไรฉันสามารถสร้างสูตร DAX ที่ง่ายที่สุดได้อย่างไร' ดี คำตอบที่ถูก 'สูตรคุณไม่จำเป็นต้อง' และ ที่เหมือนกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ โดยใช้ฟังก์ชันการรวมแบบมาตรฐานในการวัด ตัวแบบข้อมูลเกือบทุกที่จำเป็นเพื่อกรอง และคำนวณในข้อมูลที่รวบรวม ตัวอย่าง คือใช้ฟังก์ชัน SUM ในผลรวมของ Sales Amount การวัดที่คุณเห็นก่อนหน้านี้เมื่อต้องการรวมยอดตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์เฉพาะเจาะจง DAX มีฟังก์ชันอื่น ๆ หลายที่รวมค่าด้วย คุณสามารถสร้างสูตรโดยใช้การรวมมาตรฐาน โดยใช้คุณลักษณะผลรวมอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

งานเครดิตพิเศษ: สร้างสูตรวัด โดยใช้คุณลักษณะผลรวมอัตโนมัติ

 1. ในตาราง FactSales ให้เลื่อนไปยังคอลัมน์ ReturnQuantity แล้วคลิกบนส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเลือกทั้งคอลัมน์

 2. บนแท็บหน้าแรก บน ribbon ในกลุ่มการคำนวณคลิกปุ่มผลรวมอัตโนมัติ

AutoSum ใน PowerPivot

 1. คลิกลูกศรถัดจากผลรวมอัตโนมัติ จากนั้น คลิก Average (ประกาศเกี่ยวกับฟังก์ชันการรวมมาตรฐานอื่น ๆ คุณสามารถใช้ เกินไป) ได้
  ทันที หน่วยวัดใหม่จะถูกสร้างขึ้น ด้วยชื่อของ ReturnQuantity เฉลี่ย: ตาม ด้วยสูตร = AVERAGE([ReturnQuantity])

ตอนนี้เริ่มไม่ง่ายแล้วใช่ไหม แน่นอนอยู่แล้ว บางสูตรที่คุณสร้างก็อาจไม่ได้ง่ายนัก แต่ด้วยการใช้คุณลักษณะ ผลรวมอัตโนมัติ คุณจะสามารถสร้างสูตรได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้การคำนวณการรวมมาตรฐาน

เนื้อหานี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจไวยากรณ์ที่ใช้ในสูตร DAX ได้เป็นอย่างดี คุณยังได้ทำความรู้จักกับบางคุณลักษณะที่มีประโยชน์อย่างยอดเยี่ยม เช่น IntelliSense และ ผลรวมอัตโนมัติ ที่ช่วยให้คุณสร้างสูตรที่รวดเร็ว ง่าย และแม่นยำ แน่นอนว่าคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ได้อีกมากมาย คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ DAX Reference หรือ SQL Books Online

QuickQuiz เกี่ยวกับไวยากรณ์

 1. ปุ่มนี้บนแถบสูตรทำหน้าที่อะไร
  ปุ่มฟังก์ชัน

 2. สิ่งใดที่ใช้ล้อมชื่อคอลัมน์ในสูตร DAX

 3. วิธีต้องคุณเขียนสูตรสำหรับต่อไปนี้:
  ในDimProductตาราง สำหรับแต่ละแถวในUnitMarginคอลัมน์จากการคำนวณ คำนวณค่า โดยลบค่าในต้นทุนต่อหน่วยคอลัมน์จากค่าในตัวUnitPriceคอลัมน์ได้อย่างไร

คำตอบจะอยู่ในท้ายหัวข้อนี้

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันคือสูตรที่กำหนดล่วงหน้า ซึ่งจะคำนวณโดยใช้ค่าที่ระบุ ซึ่งเรียกว่าอาร์กิวเมนต์ในการเรียงลำดับหรือโครงสร้างบางอย่าง อาร์กิวเมนต์อาจเป็นฟังก์ชันอื่น สูตรอื่น การอ้างอิงคอลัมน์ ตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ เช่น TRUE หรือ FALSE หรือค่าคงที่

DAX จะมี ประเภท ของฟังก์ชันต่อไปนี้: ฟังก์ชันวันที่และเวลา ฟังก์ชันข้อมูล ฟังก์ชันเชิงตรรกะ ฟังก์ชังทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันทางสถิติ ฟังก์ชันข้อความ และฟังก์ชันตัวแสดงเวลา ถ้าคุณคุ้นเคยกับฟังก์ชันในสูตร Excel คุณก็จะคุ้นเคยกับฟังก์ชันอีกมากมายใน DAX อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน DAX จะมีลักษณะเฉพาะตัวในลักษณะต่อไปนี้:

 • ฟังก์ชัน DAX จะอ้างอิงถึงคอลัมน์หรือตารางที่สมบูรณ์เสมอ ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะค่าบางค่าจากตารางหรือคอลัมน์ คุณสามารถเพิ่มตัวกรองลงในสูตรได้

 • ถ้าคุณต้องการกำหนดการคำนวณเองตามเกณฑ์แบบทีละแถว DAX มีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถใช้ค่าในแถวปัจจุบันหรือค่าที่เกี่ยวข้องกันเป็นชนิดของอาร์กิวเมนต์เพื่อดำเนินการคำนวณที่แตกต่างออกไปตามบริบทได้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทในภายหลัง

 • DAX มีฟังก์ชันจำนวนมากที่ส่งกลับตารางแทนค่า ตารางจะไม่ปรากฏ แต่จะมีการใช้เพื่อป้อนข้อมูลให้กับฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดึงข้อมูลตารางแล้วนับค่าที่ไม่ซ้ำในตาราง หรือคำนวณผลรวมแบบไดนามิกระหว่างตารางหรือคอลัมน์ที่กรองได้

 • DAX มีฟังก์ชัน ตัวแสดงเวลา หลากหลายรูปแบบ ฟังก์ชันเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดหรือเลือกช่วงวันที่และทำการคำนวณแบบไดนามิกโดยยึดตามช่วงวันที่นั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปรียบเทียบผลรวมระหว่างช่วงเวลาที่ขนานกันได้

บางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าฟังก์ชันใดที่คุณอาจต้องใช้ในสูตร Power Pivot และตัวออกแบบตัวแบบตารางใน SQL Server Data Tools จะมีฟีเจอร์ แทรกฟังก์ชัน ซึ่งเป็นกล่องโต้ตอบที่ช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันตามประเภทและแสดงคำอธิบายสั้นๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชันได้

แทรกฟังก์ชัน

ลองสร้างสูตรใหม่ที่มีฟังก์ชันที่คุณจะเลือกโดยใช้คุณลักษณะ แทรกฟังก์ชัน:

งาน: เพิ่มฟังก์ชันลงในสูตรโดยใช้ แทรกฟังก์ชัน

 1. ในตาราง FactSales ให้เลื่อนไปยังคอลัมน์ทางขวาสุด จากนั้นในส่วนหัวคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มคอลัมน์

 2. ในแถบสูตร ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ =

 3. คลิกปุ่ม แทรกฟังก์ชัน แทรกฟังก์ชัน การดำเนินการนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

 4. ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน ให้คลิกกล่องรายการ เลือกประเภท ตามค่าเริ่มต้น ทั้งหมด จะถูกเลือกไว้ และฟังก์ชันทั้งหมดในประเภท ทั้งหมด จะแสดงในรายการด้านล่าง ซึ่งมีฟังก์ชันจำนวนมาก ดังนั้นคุณจะต้องการกรองฟังก์ชันเพื่อทำให้ค้นหาชนิดฟังก์ชันที่คุณกำลังมองหาได้ง่ายขึ้น

 5. สำหรับสูตรนี้ คุณต้องการให้ส่งกลับข้อมูลบางอย่างที่มีอยู่แล้วในตารางอื่น ดังนั้นคุณจึงต้องใช้ฟังก์ชันในประเภท ตัวกรอง เลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกประเภท ตัวกรอง จากนั้นใน เลือกฟังก์ชัน ให้เลื่อนลงและคลิกสองครั้งที่ฟังก์ชัน RELATED คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

 6. ใช้ IntelliSense เพื่อช่วยคุณค้นหาและเลือกคอลัมน์ DimChannel[ChannelName]

 7. ปิดสูตรแล้วกด Enter

 8. หลังจากที่คุณกด Enter เพื่อเสร็จสิ้นการใส่สูตร คำว่า กำลังคำนวณ จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Power Pivot ขณะนี้คุณจะเห็นว่าคุณเพิ่งสร้างคอลัมน์ใหม่ในตาราง FactSales ที่มีข้อมูลช่องทางการขายจากตาราง DimChannel

 9. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ Channel

  ตอนนี้สูตรของคุณควรมีลักษณะแบบนี้: =RELATED(DimChannel[ChannelName])

คุณเพิ่งทำความรู้จักกับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญยิ่งใน DAX นั่นคือ ฟังก์ชัน RELATED ฟังก์ชัน RELATED จะส่งกลับค่าจากตารางอื่น คุณสามารถใช้ RELATED ได้หากมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่คุณกำลังใช้งานและตารางที่มีค่าที่คุณต้องการใช้ แน่นอนว่าฟังก์ชัน RELATED มีประโยชน์อย่างมาก ในกรณีนี้ คุณสามารถรวมช่องทางการขายสำหรับการขายแต่ละอย่างไว้ในตาราง FactSales ได้ ขณะนี้คุณสามารถซ่อนตาราง DimChannel จากรายการเขตข้อมูล PivotTable ได้โดยทำให้การนำทางและการดูเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องการจริงๆ ง่ายขึ้น ฟังก์ชัน RELATED มีความสำคัญยิ่ง และคุณมีแนวโน้มที่จะใช้งานบ่อยครั้งเช่นเดียวกับฟังก์ชัน CALCULATE ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

อย่างที่คุณเห็น ฟังก์ชันต่างๆ ใน DAX สามารถช่วยให้คุณสร้างสูตรที่มีประสิทธิภาพสูง อันที่จริงแล้ว เราเพิ่งพูดถึงข้อมูลพื้นฐานของฟังก์ชันเท่านั้น เมื่อทักษะ DAX ของคุณเพิ่มขึ้น คุณจะสามารถสร้างสูตรโดยใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ได้อีกมากมาย หนึ่งในแหล่งข้อมูลที่สามารถเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน DAX ทั้งหมดคือ ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับ Data Analysis Expressions (DAX)

QuickQuiz เกี่ยวกับฟังก์ชัน

 1. ฟังก์ชันจะอ้างอิงสิ่งใดเสมอ

 2. สูตรสามารถมีมากกว่าหนึ่งฟังก์ชันได้หรือไม่

 3. ฟังก์ชัน ประเภท ใดที่คุณจะใช้เพื่อ เชื่อม สตริงข้อความสองสตริงให้เป็นสตริงเดียว

คำตอบจะอยู่ในท้ายหัวข้อนี้

บริบท

บริบทเป็นหนึ่งในแนวคิด DAX ที่สำคัญที่สุดซึ่งควรทำความเข้าใจ บริบทใน DAX มีสองชนิดคือ บริบทแถว และ บริบทตัวกรอง ก่อนอื่นเราจะดูที่บริบทแถว

บริบทแถว

บริบทแถวจะมีการพิจารณาเป็นแถวปัจจุบันได้ง่ายที่สุด ตัวอย่างเช่น จำคอลัมน์จากการคำนวณ Margin ที่คุณเห็นก่อนหน้านี้เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ได้หรือไม่ สูตร =[SalesAmount] - [TotalCost] จะคำนวณค่าในคอลัมน์ Margin สำหรับแต่ละแถวในตาราง ค่าต่างๆ สำหรับแต่ละแถวจะถูกคำนวณจากค่าในอีกสองคอลัมน์คือ [SalesAmount] และ [TotalCost] ในแถวเดียวกัน DAX สามารถคำนวณค่าสำหรับแต่ละแถวในคอลัมน์ Margin ได้เนื่องจากมีบริบทคือ สำหรับแต่ละแถว DAX จะใช้ค่าในคอลัมน์ [TotalCost] และลบออกจากค่าในคอลัมน์ [SalesAmount]

ในเซลล์ที่เลือกซึ่งแสดงว้ด้านล่าง ค่า $49.54 ในแถวปัจจุบันถูกคำนวณโดยลบค่า $51.54 ในคอลัมน์ [TotalCost] จากค่า$101.08 ในคอลัมน์ [SalesAmount]

บริบทแถวใน PowerPivot

บริบทแถวไม่เพียงแค่นำไปใช้กับคอลัมน์จากการคำนวณ บริบทแถวสามารถนำไปใช้เมื่อใดก็ ตามสูตรที่มีฟังก์ชันที่ใช้ตัวกรองเพื่อระบุแถวในตารางเดียว ฟังก์ชันนี้จะสามารถนำไปใช้บริบทแถวสำหรับแต่ละแถวของตารางที่ นั่นคือการกรอง บริบทแถวชนิดนี้นำไปใช้กับการวัดบ่อยที่สุด

บริบทตัวกรอง

บริบทตัวกรองจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากกว่าบริบทแถวเล็กน้อย คุณสามารถคิดว่าบริบทตัวกรองแบบนี้จะง่ายที่สุด นั่นคือ ตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งรายการมีการนำไปใช้ในการคำนวณที่ระบุผลลัพธ์หรือค่า

บริบทตัวกรองไม่มีอยู่ในบริบทแถว แต่จะนำไปใช้นอกเหนือจากบริบทแถว ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการจำกัดค่าให้แคบลงอีกเพื่อรวมไว้ในการคำนวณ คุณสามารถนำบริบทตัวกรองที่ไม่ได้ระบุเฉพาะบริบทแถวไปใช้ แต่ยังระบุเฉพาะค่าเฉพาะ (ตัวกรอง) ในบริบทแถวนั้นด้วย

บริบทตัวกรองจะพบได้ง่ายใน PivotTable ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม TotalCost ลงในพื้นที่ ค่า แล้วเพิ่ม ปีและภูมิภาค ลงในแถวหรือคอลัมน์ คุณกำลังกำหนดบริบทตัวกรองที่เลือกชุดย่อยของข้อมูลที่อิงตามปีและภูมิภาคที่ระบุ

เหตุใดจึงบริบทตัวกรองเพื่อให้ความสำคัญกับ DAX เนื่องจาก ขณะบริบทตัวกรองถูกนำไปใช้ โดยการเพิ่มคอลัมน์ และป้ายชื่อแถว และตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน PivotTable ได้อย่างง่ายดายสุด บริบทตัวกรองจะยังสามารถใช้ในสูตร DAX โดยการกำหนดตัวกรองที่ใช้ฟังก์ชันเช่นทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง กรอง CALCULATE ตามความสัมพันธ์ และหน่วยวัดและคอลัมน์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น มาดูสูตรต่อไปนี้ในการวัดชื่อ StoreSales:

สูตร

เห็นได้ชัดเจนว่าสูตรนี้ซับซ้อนกว่าสูตรอื่นๆ ที่คุณเคยเห็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้าใจสูตรนี้ได้ดียิ่งขึ้น เราสามารถแจกแจงรายละเอียดเหมือนกับที่เราเคยทำกับสูตรอื่นมาก่อน

สูตรนี้มีองค์ประกอบของไวยากรณ์ต่อไปนี้:

 1. ชื่อหน่วยวัด StoreSales ตาม ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค:

 2. ตัวดำเนินการสัญลักษณ์เท่ากับ (=) หมายถึงการเริ่มต้นของสูตร

 3. ฟังก์ชัน CALCULATE จะประเมินนิพจน์ว่าเป็นอาร์กิวเมนต์ในบริบทที่ได้รับการปรับเปลี่ยนโดยตัวกรองที่ระบุ

 4. วงเล็บ () จะล้อมรอบอาร์กิวเมนต์อย่างน้อยหนึ่งรายการ

 5. การวัด [ยอดขาย] ในตารางเดียวกันเป็นนิพจน์ สูตรได้วัดจากการขาย: = SUM(FactSales[SalesAmount])

 6. เครื่องหมายจุลภาค (,) จะคั่นตัวกรอง

 7. คอลัมน์ที่อ้างอิงและค่าเฉพาะ DimChannel[ChannelName] =”Store” เป็นตัวกรอง

สูตรนี้จะให้แน่ใจว่า ได้เฉพาะค่ายอดขาย กำหนด โดยการขายการวัด เป็นตัวกรอง มาจากคำนวณสำหรับแถวในคอลัมน์ DimChannel [ChannelName] ด้วยค่า "Store" เป็นตัวกรองเท่านั้น

อย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้ การสามารถกำหนดบริบทตัวกรองภายในสูตรเป็นความสามารถที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการอ้างอิงเฉพาะบางค่าในตารางที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง ไม่ต้องกังวลถ้าคุณไม่เข้าใจสูตรอย่างถ่องแท้ในทันที เมื่อคุณสร้างสูตรของคุณเอง คุณจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับบริบทและสาเหตุที่ทำให้บริบทมีความสำคัญอย่างยิ่งใน DAX

QuickQuiz เกี่ยวกับบริบท

 1. บริบทสองชนิดมีอะไรบ้าง

 2. บริบทตัวกรองคืออะไร

 3. บริบทแถวคืออะไร

คำตอบจะอยู่ในท้ายหัวข้อนี้

สรุป

หลังจากที่คุณมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของแนวคิดที่สำคัญที่สุดใน DAX คุณสามารถเริ่มการสร้างสูตร DAX สำหรับคอลัมน์จากการคำนวณและหน่วยวัด ด้วยตัวคุณเอง DAX จริง ๆ อาจเป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อยเพื่อเรียนรู้ แต่ก็มีทรัพยากรจำนวนมากคุณ หลังจากอ่านสองสามครั้งถึงหัวข้อนี้ และทดลองกับสูตรของคุณเองไม่กี่ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดอื่น ๆ DAX และสูตรที่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาธุรกิจของคุณเอง มีทรัพยากร DAX มากมายที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณในPower Pivot ความช่วยเหลือ SQL Server หนังสือ Online เอกสารอธิบาย และบล็อกจากทั้ง Microsoft และผู้เชี่ยวชาญด้าน BI นำหน้า Wiki ศูนย์กลางทรัพยากร DAX (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/dax-resource-center.aspx) คือที่ดีสุดเพื่อเริ่มต้น การอ้างอิง Data Analysis Expressions (DAX)เป็นทรัพยากรยอดเยี่ยม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกไว้ในรายการโปรดของคุณ

DAX ในเอกสารอธิบายแบบจำลองแบบตาราง BI ซึ่งพร้อมให้ดาวน์โหลด (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x409) จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดที่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ รวมถึงแนวคิดและสูตรขั้นสูงอื่นๆ อีกมากมาย เอกสารอธิบายนี้ยังใช้สมุดงาน Contoso DAX Sample Formulas.xlsx เดียวกับที่คุณมีอยู่แล้ว

คำตอบของ QuickQuiz

ไวยากรณ์:

 1. เปิดคุณลักษณะ แทรกฟังก์ชัน

 2. วงเล็บเหลี่ยม []

 3. =[UnitPrice] - [UnitCost]

ฟังก์ชัน:

 1. ตารางและคอลัมน์

 2. ได้ สูตรสามารถมีฟังก์ชันที่ซ้อนกันได้สูงสุด 64 ฟังก์ชัน

 3. ฟังก์ชันข้อความ

บริบท:

 1. บริบทแถวและบริบทตัวกรอง

 2. ตัวกรองอย่างน้อยหนึ่งรายการในการคำนวณที่จะกำหนดค่าเดียว

 3. แถวปัจจุบัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×