QUOTIENT (ฟังก์ชัน QUOTIENT)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน QUOTIENT ใน Microsoft Excel

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการหารค่าตัวเลข คุณควรใช้ตัวดำเนินการ "/" เป็นไม่มีฟังก์ชันหารใน Excel ตัวอย่าง จะหาร 5 ด้วย 2 คุณพิมพ์= 5/2ลงในเซลล์ ซึ่งส่งกลับ 2.5 ฟังก์ชัน QUOTIENT สำหรับหมายเลขเหล่านี้เดียวกัน=QUOTIENT(5,2)ส่งกลับ 2 เนื่องจาก QUOTIENT ไม่ส่งกลับเศษเหลือ สำหรับวิธีอื่น ๆ ในการหารตัวเลข ดูหารเซลล์หรือตัวเลข

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อคุณต้องการตัดเศษของผลหาร

ไวยากรณ์

QUOTIENT(numerator, denominator)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน QUOTIENT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Numerator    (ต้องระบุ) คือ ตัวตั้ง

  • Denominator    (ต้องระบุ) คือ ตัวหาร

ข้อสังเกต

ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเลข QUOTIENT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เมื่อต้องการสลับไปมาเพื่อดูสูตรและผลลัพธ์ ให้กด F2 ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=QUOTIENT(5, 2)

ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ 5/2

2

=QUOTIENT(4.5, 3.1)

ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ 4.5/3.1

1

=QUOTIENT(-10, 3)

ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ -10/3

-3

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน PRODUCT

หารเซลล์หรือตัวเลข

คำนวณเปอร์เซ็นต์

เริ่มด่วน: จัดรูปแบบตัวเลขในเวิร์กชีต

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×