PowerShell สำหรับผู้ดูแลระบบ Office 365

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการ Office 365 เพื่อทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติได้อย่างไร หรืออาจเป็นคุณกำลังค้นเพื่อเข้าถึงความสามารถเพิ่มเติมที่ไม่มีอยู่ในศูนย์การจัดการ Office 365 ได้อย่างไร จากนั้น กด PowerShell สำหรับ Office 365 สำหรับคุณได้

อะไรคือ PowerShell และทำไมใช้ได้อย่างไร

PowerShell (หรือที่เรียกว่า Windows PowerShell หรือ Microsoft PowerShell) สภาพแวดล้อมบรรทัดคำสั่งที่ออกแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดูแลระบบที่ได้ PowerShell ช่วยให้คุณสามารถควบคุม และดูแลต่าง ๆ ของ Windows ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน server และบริการที่ใช้ cloud เช่น Office 365 โดยอัตโนมัติ

ส่วนสุดพื้นฐานของ PowerShell รตัว cmdlet ที่ (การออกเสียงคำสั่งให้) Cmdlet การอนุญาตให้คุณสามารถรับสิ่งต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วใน Office 365 เช่นการเพิ่มผู้ใช้ Office 365 องค์กรของคุณ การจัดการการมอบหมายสิทธิ์การใช้งาน Office 365 และแสดงรายชื่อกล่องจดหมายที่ไม่ได้ใช้งาน

คุณสามารถใส่ cmdlets หลายเข้าด้วยกันเป็นชุดของคำสั่งเพื่อเรียกใช้ทั้งหมดในครั้งเดียว หรือคุณสามารถวางในไฟล์ข้อความเพื่อสร้างสคริปต์ PowerShell ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา สคริปต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงวดงานด้านการดูแล เช่นสร้างรายงานรายเดือนของสิทธิ์การใช้งานที่มอบหมายให้กับผู้ใช้หรือกล่องจดหมายที่ใช้งานอยู่

PowerShell จะกลับไปยังศูนย์การจัดการ Office 365

ศูนย์การจัดการ Office 365 จะเรียกกล่องโซลูชันที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของการดูแลระบบทั้งหมดจากการตั้งค่าการสนับสนุน ศูนย์การจัดการ Office 365 ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการงานด้านการจัดการโดยทั่วไปเช่นการเพิ่ม และแก้ไขผู้ใช้ และเปลี่ยนการตั้งค่าการบริการทั่วไป

อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์ที่ PowerShell สำหรับ Office 365 สามารถบันทึกเวลาสำคัญคุณพยายาม นี่คือบางตัวอย่าง:

 • เพิ่มหรือแก้ไขผู้ใช้จำนวนมาก

 • ใช้ตัวกรองที่หลากหลายเพื่อเรียงลำดับข้อมูล

 • ส่งออกข้อมูลเช่นรายการของผู้ใช้และกลุ่ม

นอกจากนี้ คุณต้องใช้ PowerShell เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าบางอย่างที่น้อยกว่าโดยทั่วไปใช้

เริ่มต้นใช้งาน

ก่อนที่คุณเริ่มต้นใช้งาน PowerShell สำหรับ Office 365 มีหลายสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการที่คุณต้องการจัดการและการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Office 365

ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ Office 365 คุณสามารถหยุดต่อไปนี้ เหมือนกับการจัดการการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณผ่านทางศูนย์การจัดการ Office 365 คุณจำเป็นบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแล Office 365

เครื่องมือการเรียกใช้ cmdlet ของหรือสคริปต์

Cmdlet ของ PowerShell และสคริปต์ที่ทำงานในพร้อมท์คำสั่ง Windows PowerShell หรือใน Windows PowerShell รวมสคริปต์สภาพแวดล้อม (ISE), ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียกใช้คำสั่ง Windows PowerShell และสคริปต์ สำหรับ Windows 8.1 และ Windows 10 เหล่านี้ถูกติดตั้งตามค่าเริ่มต้น

ด้วยตัวใดตัวหนึ่งแอปพลิเคชัน ขณะนี้คุณมีเครื่องมือการจัดการ Office 365 โดยใช้ PowerShell

รับมอดูลตัว PowerShell ที่ติดตั้ง

เมื่อต้องการใช้ PowerShell สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 คุณต้องการนำเข้ามอดู PowerShell สำหรับเวิร์ก Office 365 ที่คุณต้องการจัดการ

เชื่อมต่อกับการสมัครใช้งาน และ จัดการผู้ใช้ กลุ่ม สิทธิ์การใช้งาน

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับการสมัครใช้งาน Office 365 และ จัดการผู้ใช้ กลุ่ม สิทธิ์การใช้งาน ดูเชื่อมต่อกับ Office 365 PowerShell

สำหรับผู้ใช้ กลุ่ม และสถานการณ์สมมติการจัดการสิทธิ์การใช้งาน ดูสถานการณ์สมมติการจัดการผู้ใช้สำหรับ Office 365 PowerShell

บทความเพิ่มเติมเพื่อจัดการผู้ใช้ กลุ่ม และสิทธิ์การใช้งาน ดูที่จัดการบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งานกับ Office 365 PowerShell

จัดการ SharePoint Online

เมื่อต้องการจัดการ SharePoint Online ไซต์ สิทธิ์ และกลุ่ม ดาวน์โหลดมอดูแบบออนไลน์ SharePoint

สำหรับ SharePoint Online ไซต์คอลเลกชันสถานการณ์สมมติ with PowerShell ดูสถานการณ์สมมติหน้าที่การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ Office 365 PowerShell

ดูบทความเพิ่มเติมในการจัดการ SharePoint Online ไซต์ สิทธิ์ และกลุ่ม with PowerShell ที่Office 365 PowerShell สำหรับ SharePoint Online

จัดการ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

เมื่อต้องการจัดการ Skype สำหรับนโยบาย Business Online ดาวน์โหลดSkype สำหรับธุรกิจมอดูแบบออนไลน์

สำหรับ Skype สำหรับสถานการณ์สมมตินโยบาย Business แบบออนไลน์กับ PowerShell ดูสถานการณ์สมมติหน้าที่การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ Office 365 PowerShell

บทความ addditional เพื่อจัดการ Skype สำหรับนโยบาย Business แบบออนไลน์กับ PowerShell ดูที่จัดการ Skype สำหรับธุรกิจ Online ด้วย Office 365 PowerShell

จัดการ Exchange Online

Cmdlet การสำหรับการจัดการ Exchange Online ไม่ได้อยู่ในมอดูลที่คุณสามารถดาวน์โหลด และนำเข้า พวกเขาได้เท่านั้นพร้อมใช้งานเมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อระยะไกลไปยัง Exchange Online เมื่อคุณเชื่อมต่อ หรือ "ระยะไกล" ลงในบริการเหล่านี้ คุณนำเข้า cmdlets จากที่นั่น

บทความเพิ่มเติมในการจัดการ Exchange Online with PowerShell ได้โดยใช้ PowerShell ด้วย Exchange Online

วิธีการเรียกใช้คำสั่ง PowerShell บล็อก

ในหลายกรณี บทให้ชุดคำสั่ง PowerShell ให้เรียกใช้เป็นกลุ่ม คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งบล็อกเหล่านี้ในวิธีต่อไปนี้:

 • คัดลอกคำสั่งจากบทความหรือเว็บเพจที่ และวางลงใน Notepad (หรือแก้ไขข้อความอื่นที่คุณเลือก) ทำการเปลี่ยนแปลงจำเป็น เช่นระบุชื่อบัญชีผู้ใช้ ใน Notepad เมื่อต้องการเรียกใช้ คัดลอกคำสั่งเสร็จสมบูรณ์ใน Notepad แล้ววางลงในพร้อมท์คำสั่ง PowerShell บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • คัดลอกคำสั่งจากบทความหรือเว็บเพจที่ และวางลงใน ISE PowerShell บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงจำเป็น เน้นคำสั่งเป็นกลุ่ม และเรียกใช้ได้

เป็นไปได้ เราลองให้ขั้นตอนต้นบางสิ่งบางอย่างที่ทำกับ PowerShell โดยใช้ตัวแปร

บรรทัดในกลุ่มคำสั่งที่เริ่มต้น ด้วยอักขระ "$" เป็นตัวแปรสำหรับการตั้งค่าที่คุณจำเป็นต้องระบุ หลังจากที่คุณได้ระบุการตั้งค่าสำหรับกลุ่มคำสั่งทั้งหมด อย่างยิ่ง ด้วยการเติมในช่องว่าง คุณสามารถเรียกใช้เหล่านั้น

วิธีการเรียกใช้สคริปต์ PowerShell

ในบางกรณี คุณจะพบสคริปต์ PowerShell เพื่อทำงานที่คล้ายงานการจัดการ Office 365 เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ PowerShell คุณจำเป็นต้องทำต่อไปนี้:

 1. กำหนดค่า PowerShell เพื่อเรียกใช้สคริปต์

  เนื่องจากเรียกใช้สคริปต์เป็นอันตรายอาจเป็นอันตรายคอมพิวเตอร์ของคุณ การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ PowerShell จะไม่ทำงานเหล่านั้น คุณจะต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินการของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้ข้อจำกัดน้อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูสถานการณ์สมมติการจัดการผู้ใช้สำหรับ Office 365 PowerShell คุณต้องการทำเช่นนี้เพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละคอมพิวเตอร์ที่ คุณกำลังเรียกใช้สคริปต์ PowerShell เท่านั้น

 2. จัดเก็บไฟล์สคริปต์ที่ใดที่หนึ่ง

  แฟ้มสคริปต์ที่มีนามสกุล.ps1 ดาวน์โหลดเหล่านั้นลงในตำแหน่งที่ตั้งบนไดรฟ์ภายในเครื่องที่คุณสามารถอ้างอิงเมื่อคุณเรียกใช้ ตัวอย่างเช่น สร้างโฟลเดอร์บนไดรฟ์ c:ของคุณมีชื่อว่า PSScripts (C:\PSScripts)

 3. ปรับเปลี่ยนสคริปต์ (ตามจำเป็น)

  สคริปต์บางอย่างอาจจำเป็นต้องระบุการตั้งค่าแบบกำหนดเอง เช่นแทนชื่อโดเมนของคุณเพื่อให้การทำงานกับการสมัครใช้งาน Office 365

 4. เรียกใช้สคริปต์

  เชื่อมต่อกับ Office 365 ปริมาณที่เหมาะสมที่คุณกำลังจัดการ (ตามจำเป็น), และเรียกใช้สคริปต์ภายในพร้อมท์คำสั่ง PowerShell หรือ ISE โดยอ้างอิงชื่อสคริปต์ PowerShell (ชื่อไฟล์ ด้วยการ.ps1) และตำแหน่งที่ตั้งแล้ว คุณอาจได้รับคำเตือนสำหรับสคริปต์ที่ไม่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สถานการณ์สมมติของ office 365 PowerShell

ทำไมคุณจำเป็นต้องใช้ Office 365 PowerShell

เริ่มต้นใช้งานกับ Office 365 PowerShell

แหล่งข้อมูลชุมชน office 365 PowerShell

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×