PowerPoint 2016 for Mac – บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับรุ่น Insider ที่เร็วก่อนใคร

บิลด์ Insider สำหรับ Office 2016 for Mac จะอัปเดตเป็นประจำเพื่อให้มีฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง การอัปเดตด้านความปลอดภัย และการแก้ไขข้อบกพร่อง  เมื่อต้องการดูข้อมูลที่คล้ายกันเกี่ยวกับแอป Office for Mac อื่นๆ ให้ไปที่ บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับรุ่น Insider ที่เร็วก่อนใครของ Office 2016 for Mac

เรียนรู้วิธีติดตั้งการอัปเดต Office for Mac แล้วดูข้อมูลทางด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Insider ที่เร็วก่อนใครแต่ละรุ่น

รุ่นวันที่ 7 ธันวาคม 2017

เวอร์ชัน: 16.9 (รุ่น 171206)

การแก้ไขล่าสุด:

 • ขณะนี้ภาษาตรวจการสะกดจะใช้ภาษาของเอกสารแทนภาษาของแป้นพิมพ์ในกรณีทั่วไป

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • แสดงภาพสัญลักษณ์ Unicode ไม่ถูกต้อง

 • ประสิทธิภาพการพิมพ์และตารางต่ำ

 • ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งเมื่อฝัง PDF ลงในไฟล์ PPT

ถ้าคุณยังไม่ได้อ่าน โปรดอ่านบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักล่าสุดของเรา

เวอร์ชัน: 16.9 (รุ่น 171204)

การแก้ไขล่าสุด:

 • การปรับปรุงความเสถียรของ บันทึกอัตโนมัติ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่สามารถปรับขนาดคอลัมน์ของตารางได้เป็นบางครั้ง (โดยเฉพาะผู้ใช้ภาษาจีน)

 • ประสิทธิภาพการพิมพ์และตารางต่ำ

ถ้าคุณยังไม่ได้อ่าน โปรดอ่านบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักล่าสุดของเรา

เวอร์ชัน: 16.9 (รุ่น 171129)

การแก้ไขล่าสุด: 

 • แก้ไขปัญหาการหยุดทำงานบางส่วน

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • การตรวจการสะกดใช้ภาษาของแป้นพิมพ์ ไม่ใช่ภาษาของเอกสาร 

ถ้าคุณยังไม่ได้ตรวจสอบ โปรดตรวจสอบบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักล่าสุดของเรา

เวอร์ชัน:  16.8 (รุ่น 171126)

การแก้ไขล่าสุด: 

 • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้บันทึกอัตโนมัติ

 • แก้ไขปัญหาการหยุดทำงานบางส่วน

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • การตรวจการสะกดใช้ภาษาของแป้นพิมพ์ ไม่ใช่ภาษาของเอกสาร 

ถ้าคุณยังไม่ได้อ่าน อย่าลืมอ่านบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักล่าสุดของเรา 

เวอร์ชัน: 16.8 (รุ่น 171114)

ปัญหาที่ทราบ แล้ว:

 • การตรวจการสะกดใช้ภาษาของแป้นพิมพ์ ไม่ใช่ภาษาของเอกสาร 

 • ข้อคิดเห็นไม่ทำงานในสภาพแวดล้อมแบบออฟไลน์

 • ปัญหาแบบไม่ต่อเนื่องที่เชื่อมต่อกับ SharePoint ด้วยการรับรองความถูกต้องแบบผสม

ถ้าคุณยังไม่มี ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักล่าสุดของเรา

เวอร์ชัน: 16.8 (รุ่น 171111)

การแก้ไขล่าสุด:

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วไป

 • การปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานฟอนต์

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • การตรวจการสะกดใช้ภาษาของแป้นพิมพ์ ไม่ใช่ภาษาของเอกสาร 

 • VoiceOver ทำงานแบบไม่เสถียร โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับตารางและไฮเปอร์ลิงก์

ถ้าคุณยังไม่มี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคมสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่หลักล่าสุดของเรา

เวอร์ชัน: 16.8 (รุ่น 171107)

ถึงแม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ใหม่ในรุ่นนี้ แต่เวอร์ชัน 16.6 (รุ่น 171002) มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นหลายอย่าง เช่น การทำงานร่วมกันในเวลาจริง, QuickStarter, UI การตัดแต่งสื่อ และการปรับปรุงตัวออกแบบ ดูบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2017 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขล่าสุด:

 • แก้ไขปัญหาการหยุดทำงานเมื่อคลิกที่ปุ่ม แนวคิดการออกแบบ

 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฟอนต์แบบกำหนดเองและการเลือกฟอนต์ที่พบในรุ่นล่าสุดแล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • การตรวจการสะกดใช้ภาษาของแป้นพิมพ์ ไม่ใช่ภาษาของเอกสาร 

เวอร์ชัน: 16.7 (รุ่น 171029)

ฟีเจอร์ใหม่และฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ตัวชี้แบบเลเซอร์ในการนำเสนอภาพนิ่งมาถึง Mac แล้ว! เปลี่ยนเมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์เพื่อดึงความสนใจมายังเฉพาะบางส่วนของสไลด์ของคุณ (ดังที่เห็นในสกรีนช็อตด้านล่าง)

ตัวอย่างตัวชี้แบบเลเซอร์_C3_201710114455

เวอร์ชัน 16.6 (รุ่น 171002) มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นหลายอย่าง เช่น การทำงานร่วมกันในเวลาจริง, QuickStarter, UI การตัดแต่งสื่อ และการปรับปรุงตัวออกแบบ ดูบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2017 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขล่าสุด:

 • แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวข้องกับตัวเลือกฟอนต์

 • แก้ไขประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลงเมื่อแก้ไขตาราง 

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • [ODP] ไฟล์ ODP บันทึกอย่างไม่ถูกต้องในบางครั้ง

 • [Accessibility] VoiceOver ไม่เสถียร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับตารางหรือเมื่อใช้แก้ไขบานหน้าต่างบันทึกย่อ

 • [การวางจาก OneNote] ทีมกำลังตรวจสอบการหยุดทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางรูปภาพจาก OneNote

เวอร์ชัน: 16.7 (รุ่น 171020)

ถึงแม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ใหม่ในรุ่นนี้ แต่เวอร์ชัน 16.6 (รุ่น 171002) มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นหลายอย่าง เช่น การทำงานร่วมกันในเวลาจริง, QuickStarter, UI การตัดแต่งสื่อ และการปรับปรุงตัวออกแบบ ดูบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2017 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขล่าสุด:

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อเปิดไฟล์ SMB ขนาดใหญ่

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • [ตัวเลือกฟอนต์] ตัวเลือกฟอนต์ทำงานไม่สอดคล้อง โดยเฉพาะแบบอักษรที่กำหนดเอง

 • [ODP] ไฟล์ ODP บันทึกอย่างไม่ถูกต้องในบางครั้ง

 • [Accessibility] VoiceOver ไม่เสถียร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับตารางหรือเมื่อใช้แก้ไขบานหน้าต่างบันทึกย่อ

เวอร์ชัน: 16.7 (รุ่น 171016)

ถึงแม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ใหม่ในรุ่นนี้ แต่เวอร์ชัน 16.6 (รุ่น 171002) มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นหลายอย่าง เช่น การทำงานร่วมกันในเวลาจริง, QuickStarter, UI การตัดแต่งสื่อ และการปรับปรุงตัวออกแบบ ดูบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2017 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขล่าสุด:

 • แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งแก้ไขใช้งานได้อีกครั้ง ยังคงไม่สามารถใช้งานได้ในเวอร์ชัน 16.7 (รุ่น 171008)

 • การพิมพ์บน OS High Sierra ไม่ทำให้เกิดการหยุดทำงานอีกต่อไป

 • สามารถเปลี่ยนภาษาในการตรวจสอบการสะกดให้ต่างจากภาษาบนแป้นพิมพ์ได้แล้ว

 • สนับสนุนฟอนต์แบบกำหนดเองแล้วในขณะนี้

 • แก้ไขข้อบกพร่องพร้อมท์บันทึกอัตโนมัติแล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • [ODP] ไฟล์ ODP บันทึกอย่างไม่ถูกต้องในบางครั้ง

 • [Accessibility] VoiceOver ไม่เสถียร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับตารางหรือเมื่อใช้แก้ไขบานหน้าต่างบันทึกย่อ

เวอร์ชัน: 16.7 (รุ่น 171008)

ถึงแม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์ใหม่ในรุ่นนี้ แต่เวอร์ชัน 16.6 (รุ่น 171002) มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นหลายอย่าง เช่น การทำงานร่วมกันในเวลาจริง, QuickStarter, UI การตัดแต่งสื่อ และการปรับปรุงตัวออกแบบ ดูบันทึกย่อประจำรุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2017 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขล่าสุด: 

 • แก้ไขข้อบกพร่องคงที่ทำให้เกิดเคอร์เซอร์หายไป

 • แก้ไขให้แผนภูมิ Excel จากใน PowerPoint ให้ไม่หยุดการทำงานของแอปพลิเคชันอีกต่อไป

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • [แป้นพิมพ์] แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งแก้ไขใช้ไม่ได้กับภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

 • [ฟอนต์] ฟอนต์แบบกำหนดเองที่ดาวน์โหลดมาใช้งานไม่ได้

 • [การพิมพ์] สำหรับ OS High Sierra การพิมพ์ทำให้ PowerPoint หยุดทำงาน

 • [บันทึกอัตโนมัติ] เมื่อผู้ใช้ออกจากไฟล์ระบบคลาวด์พวกเขาจะได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเอกสารแม้ว่าจะเปิดบันทึกอัตโนมัติอยู่

 • [ODP] ไฟล์ ODP บันทึกอย่างไม่ถูกต้องในบางครั้ง 

 • [การตรวจสอบการสะกด] ไม่สามารถเปลี่ยนการตรวจสอบการสะกดไปเป็นภาษาที่แตกต่างจากภาษาบนแป้นพิมพ์

 • [Accessibility] VoiceOver ไม่เสถียร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับตารางหรือเมื่อใช้แก้ไขบานหน้าต่างบันทึกย่อ 

เวอร์ชัน: 16.6 (รุ่น 171001)

ใหม่และได้รับการปรับปรุง:

 • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ - ขณะนี้ PowerPoint ของ Mac มีฟีเจอร์การทำงานเดียวกับที่พบใน PowerPoint ของ Windows ซึ่งทำให้ทำงานนำเสนอแบบออนไลน์ในเวลาเดียวกันกับผู้ร่วมงานของคุณได้ง่ายมากกว่าที่เคย หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำงานร่วมกัน ต้องจัดเก็บงานนำเสนอไว้ใน OneDrive หรือ SharePoint [พร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน O365 เท่านั้น]

  • ดูสถานที่ที่ผู้อื่นกำลังทำงานในงานนำเสนอที่คุณแชร์และดูการเปลี่ยนแปลงแบบสดขณะเกิดขึ้นด้วย สถานะแบบเรียลไทม์ และ การพิมพ์แบบเรียลไทม์

  • เอกสารจะเปลี่ยนแปลงโดยมีการติดตามการตรวจทาน เพื่อติดตามการแก้ไขทั้งหมดที่คุณและผู้สนับสนุนอื่นทำในงานนำเสนอ

  • ไม่ต้องกังวลว่างานของคุณจะสูญหาย! การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำในงานนำเสนอจะบันทึกโดยอัตโนมัติในแบบเรียลไทม์

 • เครื่องมือเริ่มต้นด่วน – เครื่องมือเริ่มต้นด่วนของ PowerPoint พร้อมใช้งานบน Mac แล้ว! สนับสนุนโดยกราฟ Bing Knowledge เครื่องมือเริ่มต้นด่วนจะสร้างกระบวนการการสร้างชุดสไลด์ขึ้นใหม่ โดยการสร้างเค้าโครงงานนำเสนอเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้งานการค้นคว้าหัวข้อที่คุณเลือก [พร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน O365 เท่านั้น]

 • UI การตัดแต่งสื่อ – การตัดแต่งสื่อพร้อมใช้งานสำหรับ PowerPoint ของ Mac แล้วในขณะนี้! ตัดแต่งเนื้อหาที่ไม่ต้องการจากจุดเริ่มต้นหรือช่วงท้ายของวิดีโอหรือคลิปวิดีโอที่แทรก [พร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน O365 เท่านั้น]

 • การปรับปรุง Designer – ขณะนี้ PowerPoint Designer ใน Mac สนับสนุนการทริกเกอร์และเค้าโครงเพิ่มเติม เพื่อให้ตรงกับฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่พบใน PowerPoint Designer ใน Windows [พร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน O365 เท่านั้น]

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • การใช้ VoiceOver กับ PowerPoint อาจไม่เสถียร

  • การแก้ไขบานหน้าต่างบันทึกย่อโดยใช้ VoiceOver อาจทำให้ PowerPoint หยุดทำงานได้

  • VoiceOver ใช้งานกับตารางได้ไม่ดี

 • การบันทึก ไฟล์ ODP ทำงานไม่สม่ำเสมอ 

 • ฟอนต์ แบบกำหนดเองไม่ทำงาน และมีการใช้ฟอนต์เริ่มต้น (Kammada MN) แทน 

 • สำหรับ OS High Sierra พิมพ์ ทำให้ PowerPoint หยุดทำงาน

 • แก้ไข แผนภูมิ Excel อาจทำให้ PowerPoint หยุดทำงาน 

 • ไม่สามารถเปลี่ยน ตรวจสอบสะกด เป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากที่มีในคีย์บอร์ด 

หมายเหตุและข้อมูลเพิ่มเติม:

 • เนื่องจากเป็นการแสดงตัวอย่างแรกของเวอร์ชันหลักถัดไป เราคาดหวังว่าจะพบปัญหาบางอย่าง เราได้บันทึกจุดบกพร่องที่ทราบด้านบนถ้าคุณพบปัญหาเพิ่มเติมใดๆ โปรดรายงานปัญหาของคุณหรือให้คำติชมกับทีมโดยตรง: 

  • คลิกหน้ายิ้มที่มุมขวาบนของแอป จากนั้น คลิกบอกเราว่าคุณชอบอะไรหรือบอกเราว่าสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง

  • ติดต่อเราและและ Insider อื่นผ่านชุมชน Office Insider หรือโดยการติดต่อผ่าน Twitter

เวอร์ชัน: 15.39 (170919)

ไม่มีการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ทราบแล้ว หรือฟีเจอร์ใหม่ในสัปดาห์นี้

เวอร์ชัน: 15.39 (170912)

ไม่มีการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ทราบแล้ว หรือฟีเจอร์ใหม่ในสัปดาห์นี้

เวอร์ชัน: 15.39 (170905)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • [ตัวแก้ไขสไลด์] ตัวแก้ไขสไลด์หยุดการตอบสนองต่อคีย์ข้อผิดพลาดหลังจากกดไม่กี่ครั้ง

เวอร์ชัน: 15.39 (170829)

การแก้ไข:

 • [การช่วยสำหรับการเข้าถึง] ขณะนี้คุณสามารถใช้ Voiceover เพื่อแก้ไขบันทึกย่อหลังจากเปลี่ยนสไลด์ใน MacOS Yosemite ได้แล้ว

เวอร์ชัน: 15.38 (170822)

ปัญหาที่ทราบแล้ว: 

 • [การแชร์เครือข่าย] PowerPoint ไม่ได้บันทึกการปรับเปลี่ยนไปยังไฟล์บนการแชร์เครือข่ายเกี่ยวกับรุ่นเบต้าของ MacOS High Sierra บางเวอร์ชัน

เวอร์ชัน: 15.38 (170815)

ปัญหาที่ทราบแล้ว: 

 • [การช่วยสำหรับการเข้าถึง] ไม่สามารถใช้voiceover เพื่อแก้ไขบันทึกย่อหลังจากเปลี่ยนสไลด์ (MacOS Yosemite เท่านั้น)

เวอร์ชัน: 15.38 (170808)

ไม่มีการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ทราบแล้ว หรือฟีเจอร์ใหม่ในสัปดาห์นี้

เวอร์ชัน: 15.38 (170801)

ไม่มีการแก้ไขปัญหา ปัญหาที่ทราบแล้ว หรือฟีเจอร์ใหม่ในสัปดาห์นี้

เวอร์ชัน: 15.38 (170725)

ปัญหาที่ทราบแล้วหรือฟีเจอร์ใหม่สัปดาห์นี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข

เวอร์ชัน: 15.37.0 (รุ่น 170718)

การแก้ไข:

 • [การนำเสนอสไลด์] แก้ไขการหยุดทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แถบสัมผัสกับการนำเสนอสไลด์

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • เมื่อต้องการรายงานปัญหาหรือส่งคำติชมให้กับทีมของเราโดยตรง ให้คลิกหน้ายิ้มที่มุมบนขวาของแอป แล้วคลิก บอกเราว่าคุณชอบอะไร หรือ บอกเราว่าเราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง

 • ติดต่อเราและ Insider อื่นๆ ผ่าน ชุมชน Office Insider หรือโดยการเข้าถึงผ่าน Twitter

 • เมื่อต้องการดำเนินการต่อไปในระดับที่รวดเร็ว ให้คลิก วิธีใช้ > ตรวจหาอัปเดต > เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider เพื่อรับการเข้าถึงรายการที่ออกใหม่ก่อนใคร > Office Insider Fast

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×