PowerPoint ไม่สามารถเปิดไฟล์นี้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

PowerPoint พบข้อผิดพลาด และไม่สามารถเปิดไฟล์นี้ ลองเปิดสำเนาของไฟล์นั้นอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟล์ถูกส่งไปคุณในข้อความอีเมล มีบุคคลที่ส่งส่งข้อความนั้นอีกครั้ง และจากนั้นให้ลองเปิดไฟล์อีกครั้ง ถ้าคุณเปิดไฟล์จากดิสก์ พยายามเปิดสำเนาของไฟล์บนดิสก์ใหม่อีกครั้ง

ปัญหาอาจมีปัญหาในการจัดรูปแบบไฟล์ หรืออาจเป็นไฟล์เสียปัญหาที่จำเป็นต้องใช้การซ่อมแซม

PowerPoint ไม่สามารถเปิดชนิดของไฟล์ที่แทนด้วย...

PowerPoint 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่สามารถเปิดงานนำเสนอที่ได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ PowerPoint 95 เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบต้นแบบของแฟ้ม PowerPoint 95:

  1. เปิดไฟล์ใน PowerPoint 2003, 2002, 2000 หรือ 97

  2. เลือกไฟล์ >บันทึกเป็น

    (ไม่เพียงแค่เลือกบันทึก ใช้บันทึกเป็น เนื่องจากจะสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่น)

  3. ในกล่องบันทึกเป็นชนิด เลือกงานนำเสนอ (* .ppt) แล้ว เลือกบันทึก

หลังจากที่มีไฟล์ในรูปแบบ.ppt คุณสามารถเปิดได้ในPowerPoint 2007 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

"PowerPoint ไม่สามารถเปิดไฟล์" หรือ "ไม่แปลงข้อความ"

ถ้าคุณได้รับข้อความที่ระบุว่า, "PowerPoint ไม่สามารถเปิดไฟล์" หรือ "ไม่มีตัว แปลงข้อความ" คุณอาจมีปัญหาความเสียหายไฟล์ได้ ดูเปิดเอกสารหลังจากความเสียหายของไฟล์สำหรับขั้นตอนการซ่อมแซม

โปรดส่งคำติชม

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้คุณ ปล่อยข้อคิดเห็นที่ส่วนท้ายของบทความนี้โปรด โดยตอบคำถามข้อมูลนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ (เช่นที่มาของแฟ้มที่มีปัญหานั่นคือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ บนเครือข่าย จากบุคคลอื่นเช่นนามสกุลและ) จะช่วยเราปรับปรุงบทความนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

แปลงงานนำเสนอจาก PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าเป็น PowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×