PowerPoint ไม่ตอบสนอง ไม่ทำงาน หรือค้างอยู่กับที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปัญหากับ PowerPoint 2013 หรือ 2016 PowerPoint ลอย การตรึง หรือไม่ตอบสนองอาจเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งในเหตุผลใดต่อไปนี้:

 • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุด

 • PowerPoint อาจถูกใช้งานอยู่ในกระบวนการอื่น

 • Add-in ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้อาจจะไปรบกวน PowerPoint

 • คุณอาจจำเป็นต้องซ่อมแซม Office

 • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจล้าสมัย หรือขัดแย้งกับ PowerPoint

 • การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ติดตั้งการอัปเดตล่าสุด

คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่า Windows Update เพื่อให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตที่แนะนำโดยอัตโนมัติ การติดตั้งการอัปเดตใดๆ ที่สำคัญ ที่แนะนำ และที่เลือกได้ มักแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยการแทนที่ไฟล์ที่ล้าสมัยและแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ เมื่อต้องการติดตั้งการอัปเดต Office ล่าสุด ให้คลิกลิงก์ที่เฉพาะสำหรับเวอร์ชันของ Windows ของคุณแล้วทำตามขั้นตอนในบทความต่อไปนี้

นอกจากนี้คุณสามารถลองรับการปรับปรุงด้วยตนเองตลอดเวลา ถ้ามีการติดตั้งอัปเดต Office ล่าสุดไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ทำขั้นตอนถัดไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PowerPoint ไม่ได้ถูกใช้งานอยู่โดยกระบวนการอื่น

ถ้า PowerPoint ถูกใช้โดยกระบวนการอื่น ข้อมูลนี้จะแสดงในแถบสถานะแนวนอนที่ด้านล่างของหน้าจอ ถ้าคุณพยายามทำการกระทำอื่นๆ ในขณะที่ PowerPoint ถูกใช้อยู่ PowerPoint อาจไม่ตอบสนอง ก่อนที่คุณจะพยายามทำการกระทำอื่นๆ คุณควรรอให้งานที่กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเสร็จสิ้นก่อน

ถ้า PowerPoint ไม่ได้ถูกใช้โดยกระบวนการอื่น ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป

ตรวจสอบปัญหา Add-in ที่อาจเกิดขึ้นได้

ในขณะที่ Add-in สามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณได้ แต่ Add-in ก็สามารถรบกวนหรือขัดแย้งกับ PowerPoint ได้เป็นครั้งคราว ลองเริ่ม PowerPoint โดยไม่มี Add-in เพื่อดูว่าปัญหาจะหายไปหรือไม่ วิธีการมีดังนี้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังใช้งาน Windows 10 คลิกที่ปุ่มเริ่ม ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ

  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 8 ย้ายเมาส์ไปมุมขวาบนของหน้าจอของคุณ และเลือกการค้นหา

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 7 ให้คลิก เริ่ม

 2. พิมพ์ PowerPoint /safe จากนั้นคลิก ตกลง

 3. ถ้าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิก Add-in

 4. เลือก COM Add-in จากนั้นคลิก ไป

 5. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด (ปิดใช้งาน Add-in) ในรายการแล้วคลิก ตกลง

 6. เริ่มต้น PowerPoint ใหม่

ถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ให้เริ่มเปิดใช้งาน Add-in ทีละตัวจนกว่าปัญหาจะเกิดขึ้น วิธีนี้จะทำให้คุณทราบว่า Add-in ตัวใดที่ทำให้เกิดปัญหา ให้แน่ใจว่าได้เริ่มต้นการทำงานของ PowerPoint ใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณเปิดใช้งาน Add-in

ถ้ามีการปิดใช้งาน add-in ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ทำขั้นตอนถัดไป

ซ่อมแซม Office

การซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณสามารถแก้ไขปัญหากับ PowerPoint ไม่ตอบสนอง หรือค้าง โดยการซ่อมแซมข้อผิดพลาดในไฟล์

 1. ปิดแอปพลิเคชัน Microsoft Office ที่ทำงานอยู่

 2. เปิด แผงควบคุม แล้วเปิด โปรแกรมและคุณลักษณะ

 3. ในรายการของแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง คลิกขวาที่Microsoft Office รุ่นของคุณแล้วคลิกเปลี่ยนแปลง และเลือกการซ่อมแซม

ถ้าการซ่อมแซมโปรแกรม Office ของคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป

ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด หรือขัดแย้งกับ PowerPoint หรือไม่

ถ้าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไม่ทันสมัย PowerPoint อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ดาวน์โหลดโปรแกรมอัปเดตล่าสุด โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

สำหรับรายชื่อของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ให้ดูที่ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยของผู้บริโภค

ตรวจสอบว่า ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสขัดแย้งกับ PowerPoint

ถ้าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณมีการผนวกรวมเข้ากับ PowerPoint คุณก็อาจพบกับปัญหาด้านประสิทธิภาพได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถปิดการใช้งานการผนวกรวมเข้ากับ PowerPoint ภายในซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หรือคุณอาจปิดใช้งาน Add-in ของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ติดตั้งอยู่ใน PowerPoint ได้เช่นกัน

คำเตือน: การเปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณอาจทำให้พีซีของคุณเสี่ยงต่อการโจมตีของไวรัสที่หลอกลวง หรือที่ประสงค์ร้ายได้ ไมโครซอฟท์ไม่แนะนำให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ คุณสามารถใช้การแก้ไขปัญหาชั่วคราวนี้ได้ แต่คุณต้องรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง

คุณอาจต้องติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเพื่อสอบถามวิธีกำหนดค่าซอฟต์แวร์ให้แยกการผนวกรวมใดๆ กับ PowerPoint หรือการสแกนใน PowerPoint ออกไป

ถ้าการอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณและการแยกซอฟต์แวร์ออกจากการผนวกรวมกับ PowerPoint ไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ดำเนินการการแก้ไขปัญหาขั้นสูงต่อไป

เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์

PowerPoint จะโหลดเครื่องพิมพ์เริ่มต้น และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้อาจช่วยแก้ปัญหาได้ โดยทำดังนี้

 1. เปิด แผงควบคุม แล้วเปิด ฮาร์ดแวร์และเสียง

 2. ในรายการของเครื่องพิมพ์ ให้คลิกขวาที่ Microsoft XPS Document Writer หรือ ส่งไปยัง OneNote

 3. เลือก ตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น จากเมนู

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น

ดำเนินการ การเริ่มต้นที่เลือก เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมอื่นขัดแย้งกับ PowerPoint หรือไม่

เมื่อคุณเริ่มต้น Windows ตามปกติ แอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ เริ่มโดยอัตโนมัติแล้ว เรียกใช้ในเบื้องหลัง แอปพลิเคชันและบริการเหล่านี้สามารถรบกวนซอฟต์แวร์อื่น ๆ บนพีซีของคุณ เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณสามารถบางครั้งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหา

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นใน Windows 10

ตั้งค่าเริ่มต้นของ Windows 8.1 (รวมถึงเซฟโหมด)

Windows 7 เรียกใช้ การเริ่มต้นที่เลือก โดยใช้ การกำหนดค่าของระบบ

ถ้าการดำเนินการเริ่มต้นที่เลือกไม่ช่วยแก้ไขปัญหาของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

ถ้าคุณกำลังมีปัญหากับ Office 2010 โปรดดู: PowerPoint 2010 ไม่ตอบสนอง งาน หรือค้างอยู่กับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×