Power Pivot คุณสมบัติรายงานสำหรับ Power View

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีตัวเลขของคุณสมบัติที่คุณสามารถตั้งค่าในPower Pivot ที่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานการรายงานของ Power View

ในบางองค์กร บุคคลที่ทำงานในPower Pivot ไม่อยู่บุคคลเดียวกันที่สร้าง และ/หรือโต้ตอบกับรายงาน Power View ในองค์กร เหล่านั้นจะถูกการตั้งค่าคุณสมบัติรายงานสำหรับคุณ แต่แม้ว่าคุณกำลังตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคืออะไร วิธีการทำงาน และเหตุผลตั้งค่าเหล่านั้นจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน Power View ของคุณ

คุณสมบัติการรายงานรวมถึง:

ตั้งค่าการรวมเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูล Power View

การตั้งค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลตารางใน Power View

กำหนดค่าคุณสมบัติลักษณะการทำงานของตารางสำหรับรายงาน Power View

เพิ่มมุมมอง (มุมมองแบบกำหนดเอง)

เพิ่มคำอธิบายให้กับตาราง และ Power View คอลัมน์ เขตข้อมูล

ซ่อนตาราง คอลัมน์ เขตข้อมูล และหน่วยวัด

หมายเหตุ: คำรายงานคุณสมบัติต่อไปนี้จะขยายไปยังประกอบด้วยPower Pivot ขั้นสูงคุณสมบัติการรายงานแท็บรวมทั้งตัวเลขของคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สามารถตั้งค่าในPower Pivot

ดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติต่างๆ ด้านการรายงานของ Power Pivot สำหรับ Power View

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

Power View: สำรวจ แสดงข้อมูลเป็นภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

Power Pivot: การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×