PRODUCT (ฟังก์ชัน PRODUCT)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คูณจำนวนทั้งหมดที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ แล้วส่งกลับค่าผลลัพธ์

ไวยากรณ์

PRODUCT(number1,number2,...)

number1, number2,...     คือจำนวนที่ 1 ถึง 30 ที่คุณต้องการหาผลคูณ

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์เป็นตัวเลข ค่าตรรกะ หรือข้อความที่ใช้แทนตัวเลขจะสามารถนำไปใช้คำนวณได้ แต่อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นการอ้างอิงคอลัมน์ เฉพาะตัวเลขเท่านั้นที่จะถูกนับ ส่วนอาร์กิวเมนต์ว่าง ค่าตรรกะ ข้อความ หรือค่าความผิดพลาดจะถูกละเว้น

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

5

15

30

=PRODUCT([Col1], [Col2], [Col3])

ผลคูณของเลขจำนวนที่ระบุ (2250)

5

15

30

=PRODUCT([Col1], [Col2], [Col3],2)

ผลคูณของจำนวนที่ระบุและ 2 (4500)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×