POP และ IMAP อีเมลการตั้งค่าสำหรับ Outlook

POP และ IMAP อีเมลการตั้งค่าสำหรับ Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล Outlook, Outlook บนเว็บ Outlook.com หรือแอปของจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10 คุณจะต้องมีข้อมูลที่รวมถึงชนิดของบัญชีผู้ใช้ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า และขาออก และ SSL ชิ้นหลาย และการตั้งค่าพอร์ต ผู้ให้บริการอีเมลของคุณสามารถทำให้คุณตั้งค่าเหล่านี้ แต่เราได้จัดให้ตั้งค่าสำหรับที่นิยมอีเมลของผู้ให้บริการด้านล่าง

ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP และ IMAP ของคุณ

เลือกผู้ให้บริการอีเมลของคุณจากกล่องดรอปดาวน์เพื่อค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าผู้ให้บริการของคุณไม่ได้แสดงอยู่ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ตัวอย่างเช่นhttps://yahoo.comสำหรับบัญชีผู้ใช้ yahoo! และที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขา

เคล็ดลับ: แน่ใจว่าใครคือผู้ให้บริการอีเมลของคุณได้อย่างไร ดูที่อยู่อีเมลของคุณ คำทันทีหลังจากสัญลักษณ์@โดยปกติจะเป็นผู้ให้บริการอีเมลของคุณ

Comcast ช่วยให้คุณใช้ IMAP หรือ POP แต่จะไม่แนะนำ POP

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    mail.comcast.net

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.comcast.net

 • พอร์ต SMTP:    587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    mail.comcast.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน IMAP หรือเข้าถึง POP http://mail.google.com ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของคุณกับโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap.gmail.com

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.gmail.com

 • พอร์ต SMTP:    587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop.gmail.com

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

POP ไม่ได้รับการสนับสนุนกับ iCloud บัญชีผู้ใช้

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap.mail.me.com

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.mail.me.com

 • พอร์ต SMTP:    587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap mail.outlook.com

 • พอร์ต IMAP:    993

 • เข้ารหัสลับ IMAP (SSL/TLS):    TLS

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp mail.outlook.com

 • พอร์ต SMTP:    587

 • เข้ารหัสลับ SMTP:    STARTTLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop mail.outlook.com

 • พอร์ต POP:    995

 • เข้ารหัสลับ POP (SSL/TLS):    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap.mail.yahoo.com

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.mail.yahoo.com

 • พอร์ต SMTP:    465 หรือ 587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    SSL

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop.mail.yahoo.com

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

POP ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับบัญชีผู้ใช้ AOL

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap.aol.com

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.aol.com

 • พอร์ต SMTP:    587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap.mail.att.net

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.mail.att.net

 • พอร์ต SMTP:    465 หรือ 587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    SSL หรือ TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    inbound.att.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

IMAP ไม่ได้รับการสนับสนุนกับบรอดแบนด์แอตแลนติก

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.windatlanticbbstream.net

 • พอร์ต SMTP:    587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop.atlanticbb.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    mail.cableone.net

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    mail.cableone.net

 • พอร์ต SMTP:    465 หรือ 587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    SSL หรือ TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    mail.cableone.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    mail.centurylink.net

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.centurylink.net

 • พอร์ต SMTP:    587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop.centurylink.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

บัญชีผู้ใช้ตัวสร้างแผนภูมิไม่สนับสนุนการเข้าถึง POP

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap.charter.net

 • พอร์ต IMAP:    143

 • IMAP SSL:    ไม่ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.charter.net

 • พอร์ต SMTP:    25

 • SMTP SSL หรือ TLS:    ไม่มี

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap.cox.net

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:   smtp.cox.net

 • พอร์ต SMTP:    465 หรือ 587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    SSL หรือ TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop.cox.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    mail.dishmail.net

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.dishmail.net

 • พอร์ต SMTP:    465 หรือ 587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    SSL หรือ TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    mail.dishmail.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap.earthlink.net

 • พอร์ต IMAP:    143

 • IMAP SSL:    ไม่ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtpauth.earthlinklink.net

 • พอร์ต SMTP:    587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop.earthlink.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    mail.exede.net

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.exede.net

 • พอร์ต SMTP:    465 หรือ 587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    SSL หรือ TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    mail.exede.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

POP ไม่ได้รับการแนะนำ ด้วย HughesNet

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    mail.hughes.net

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    mail.hughes.net

 • พอร์ต SMTP:    465 หรือ 587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    SSL หรือ TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap mail.outlook.com

 • พอร์ต IMAP:    993

 • เข้ารหัสลับ IMAP (SSL/TLS):    TLS

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp mail.outlook.com

 • พอร์ต SMTP:    587

 • เข้ารหัสลับ SMTP:    STARTTLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop mail.outlook.com

 • พอร์ต POP:    995

 • เข้ารหัสลับ POP (SSL/TLS):    TLS

IMAP ไม่ได้รับการสนับสนุนกับ Qwest

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    pop.mpls.qwest.net

 • พอร์ต SMTP:    587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop.mpls.qwest.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

เมื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ Warner เวลา เครื่องหมายในกล่องที่อยู่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออกต้องใช้การรับรองความถูกต้อง

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:   mail.twc.com

 • พอร์ต IMAP:    143

 • IMAP SSL:    ไม่ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    mail.twc.com

 • พอร์ต SMTP:    587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    mail.twc.com

 • พอร์ต POP:    110

 • POP SSL:    ไม่ใช่

บัญชีผู้ใช้ Verizon ไม่สนับสนุน IMAP

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.verizon.net

 • พอร์ต SMTP:    465

 • SMTP SSL หรือ TLS:    SSL

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop.verizon.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    mail.wildblue.net

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.wildblue.net

 • พอร์ต SMTP:    465 หรือ 587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    SSL หรือ TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    mail.wildblue.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

เมื่อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ Windstream เครื่องหมายในกล่องที่อยู่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออกต้องใช้การรับรองความถูกต้อง

 • เซิร์ฟเวอร์ IMAP ขาเข้า:    imap.windstream.net

 • พอร์ต IMAP:    993

 • IMAP SSL:    ใช่

 • SMTP เซิร์ฟเวอร์ขาออก:    smtp.windstream.net

 • พอร์ต SMTP:    587

 • SMTP SSL หรือ TLS:    TLS

 • เซิร์ฟเวอร์ POP ขาเข้า:    pop.windstream.net

 • พอร์ต POP:    995

 • POP SSL:    ใช่

ถ้าคุณต้องการให้เราเพื่อเพิ่มบริการอีเมลของ โปรดปล่อยเราข้อคิดเห็นด้านล่าง ด้วยชื่อของผู้ให้บริการของคุณ เราไม่สามารถเพิ่มผู้ให้บริการทุก แต่เราจะพยายามเพิ่มสถานะได้รับความนิยมเป็นประจำ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×