Outlook Web App Light > เปิดเป็นเว็บเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ เปิดเป็นเว็บเพจ เพื่อแปลงและเปิดสิ่งที่แนบมาที่ใช้กันทั่วไปหลายๆ ชนิดเป็นเว็บเพจได้

ฉันจะเปิดสิ่งที่แนบมาในรูปแบบดั้งเดิมได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาในรูปแบบดั้งเดิม ให้คลิกลิงก์ที่ด้านบนของสิ่งที่แนบมาเวอร์ชันบนเว็บ

ฉันจะบันทึกสิ่งที่แนบมาที่ฉันเปิดเป็นเว็บเพจได้อย่างไร

  1. ในการบันทึกสิ่งที่แนบมาในรูปแบบดั้งเดิม ให้คลิกขวาที่ชื่อของสิ่งที่แนบมาที่ด้านบนสุดของเว็บเพจและเลือก บันทึกเป้าหมายเป็น

  2. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมา

  3. คลิก บันทึก

ฉันจะพิมพ์สิ่งที่แนบมาที่ฉันเปิดเป็นเว็บเพจได้อย่างไร

เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งที่แนบมาที่คุณเปิดเป็นเว็บเพจ ให้คลิกขวาที่ชื่อของสิ่งที่แนบมาที่ด้านบนของเว็บเพจและเลือก พิมพ์เป้าหมาย

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ชนิดต่างๆ ของสิ่งที่แนบมาที่สามารถเปิดเป็นเว็บเพจได้ ประกอบด้วยรูปแบบต่อไปนี้

  • ไมโครซอฟท์Word: .doc และ .docx

  • ไมโครซอฟท์Excel: .xls และ .xlsx

  • ไมโครซอฟท์PowerPoint: .ppt และ .pptx

  • Adobe Acrobat: .pdf

ถ้าฉันต้องการรู้มากกว่านี้ล่ะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับสิ่งที่แนบมา ดูสิ่งที่แนบมาได้อย่างไร

Outlook Web App Light

Outlook Web App Light > จดหมาย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×