Outlook Web App Light > สมุดรายชื่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Outlook Web App เวอร์ชัน Light มีความเรียบง่ายมากกว่าเวอร์ชันมาตรฐาน ทั้งลักษณะที่ปรากฏและการทำงาน เนื่องจากเวอร์ชัน Light เป็นแบบ HTML จึงทำงานได้ดีกับเทคโนโลยีการช่วยสำหรับการเข้าถึงบางอย่าง เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ สำหรับการเปรียบเทียบเวอร์ชัน Light และเวอร์ชันมาตรฐานโดยละเอียด ให้ดูที่ เปรียบเทียบ Outlook Web App เวอร์ชัน Light และเวอร์ชันมาตรฐาน

Outlook Web App เวอร์ชัน Light มีฟีเจอร์น้อยกว่าเวอร์ชันมาตรฐานในการทำงานกับสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ คุณสามารถเลือกรายการจากสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณหรือจากโฟลเดอร์ที่ติดต่อในกล่องจดหมายของคุณ คุณยังสามารถส่งข้อความได้โดยการใส่ที่อยู่ SMTP ของกล่องจดหมายที่คุณต้องการส่งข้อความไปถึงลงในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ของข้อความใหม่ได้ด้วย

ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าทำไมคุณจึงเห็น Outlook Web App เวอร์ชัน Light, ต้องการทราบวิธีกลับไปยัง Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน หรือกลับไปยัง Office ให้ดูที่ Outlook Web App Light

ในบทความนี้

ฉันจะดูสมุดรายชื่อได้อย่างไร

ฉันจะค้นหาที่อยู่ได้อย่างไร

ฉันจะกำหนดที่อยู่ให้กับข้อความได้อย่างไร

ฉันจะกำหนดที่อยู่ให้กับการเรียกประชุมได้อย่างไร

ฉันต้องรู้อะไรอีก

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

ฉันจะดูสมุดรายชื่อได้อย่างไร

 • คลิกไอคอนสมุดรายชื่อที่ด้านบนของหน้าต่าง Outlook Web App

 • คลิก ถึง หรือ สำเนาถึง ในข้อความใหม่

เมื่อคุณเปิดสมุดรายชื่อจากไอคอนที่ด้านบนของหน้าต่าง Outlook Web App คุณจะเห็นเฉพาะสมุดรายชื่อนั้น เมื่อคุณเปิดสมุดรายชื่อโดยการคลิก ถึง หรือ สำเนาถึง ในข้อความใหม่ คุณจะเห็นสมุดรายชื่อนั้นและกล่อง ถึง, สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

ใช้กล่อง สมุดรายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าเพื่อเลือกชุดของที่อยู่ที่คุณต้องการดู ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องนี้จะแสดงสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ แต่คุณสามารถเลือกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการดูได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือก ที่ติดต่อ จากรายการของสมุดรายชื่อที่มีให้ใช้งาน หรือเลือกโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างนำทางก็ได้

ด้านบนของหน้า

ฉันจะค้นหาที่อยู่ได้อย่างไร

มีหลายวิธีในการค้นหาที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรหรือในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณ เมื่อเปิดสมุดรายชื่อขึ้นมา คุณสามารถพิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณกำลังมองหาในกล่อง ค้นหาบุคคล แล้วกด Enter หรือคลิกไอคอนค้นหา รายชื่อที่ตรงกับคำค้นหาจะแสดงในหน้าต่างสมุดรายชื่อ เมื่อต้องการดูที่ติดต่อหนึ่งๆ ให้คลิกชื่อของที่ติดต่อนั้น เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหาและกลับไปยังสมุดรายชื่อ ให้คลิก ล้างผลลัพธ์ของการค้นหานี้

การค้นหาสมุดรายชื่อจะจำกัดอยู่ที่สมุดรายชื่อที่คุณกำลังดูอยู่ในปัจจุบัน

ถ้าคุณเปิดข้อความใหม่ไว้แล้ว คุณสามารถพิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการส่งข้อความถึงได้ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ของข้อความนั้น ถ้าชื่อนั้นไม่ซ้ำกัน หรือคุณเคยใช้ที่ติดต่อเหล่านั้นมาก่อน ที่ติดต่อจะถูกเลือกให้โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะกำหนดที่อยู่ให้กับข้อความได้อย่างไร

คุณมีหลายตัวเลือกสำหรับการกำหนดที่อยู่ของข้อความ

 • เมื่อคุณเปิดข้อความใหม่หรือตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ รายการที่แสดงผู้รับล่าสุดของคุณจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ชื่อเพื่อย้ายที่ติดต่อนั้นไปยังกล่อง ถึง คุณยังสามารถเลือกชื่อแล้วคลิก ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง เพื่อย้ายชื่อไปยังกล่องนั้นได้

 • ถ้าชื่อที่คุณต้องการไม่ปรากฏในรายการ ผู้รับล่าสุด ให้พิมพ์ชื่อหรือนามแฝงอีเมลในกล่อง ถึง, สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง ให้แยกชื่อหลายๆ ชื่อออกจากกันโดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค แล้วคลิก ตรวจสอบชื่อ บนแถบเครื่องมือเพื่อแก้ไขชื่อนั้นๆ ถ้าไม่มีชื่อที่ซ้ำกันในสมุดรายชื่อ ผู้รับที่คุณต้องการจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้แก้ไข ชื่อที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดจะปรากฏเป็นสีแดง และรายชื่อของผู้รับที่อาจตรงกับการค้นหาจะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการแก้ไขชื่อนั้น ให้เลือกชื่อหนึ่งชื่อหรือมากกว่าตามที่คุณต้องการจากรายการด้วยการคลิกที่ชื่อเหล่านั้น ถ้าไม่มีชื่อที่ตรงกับการค้นหา ให้ตรวจสอบการสะกดชื่อของผู้รับหรือใส่ที่อยู่อีเมลโดยตรง (ตัวอย่างเช่น adam@contoso.com)
  ข้อความอีเมลไม่สามารถถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขได้

 • คุณยังสามารถค้นหาบุคคลได้โดยการใส่ชื่อของบุคคลนั้นลงในกล่อง ค้นหาบุคคล ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Outlook Web App แล้วกด Enter หรือคลิกไอคอนค้นหา ชื่อที่ตรงกับการค้นหาจะแสดงในพื้นที่การค้นหา เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในข้อความของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับชื่อนั้นแล้วคลิก ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง เพื่อเพิ่มชื่อไปที่ผู้รับข้อความ เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหาและกลับไปยังสมุดรายชื่อ ให้คลิก ล้างผลลัพธ์ของการค้นหานี้
  เมื่อคุณดูหน้าต่าง ผู้รับข้อความ การค้นหาสมุดรายชื่อจะจำกัดอยู่เฉพาะสมุดรายชื่อที่เลือกที่ด้านบนของหน้าต่าง Outlook Web App

 • คลิก ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง เพื่อเปิดพื้นที่การค้นหา ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาบุคคลในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณได้ หลังจากที่คุณค้นหาบุคคลในพื้นที่การค้นหาแล้ว ให้เพิ่มชื่อลงในข้อความอีเมลของคุณด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อนั้นแล้วคลิก ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกำหนดที่อยู่ข้อความแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น หรือ ปิด
  ผู้รับสำเนาลับจะได้รับสำเนาของข้อความนั้น แต่ชื่อของพวกเขาจะไม่ปรากฏในรายการของผู้รับ ผู้รับสำเนาลับจะไม่เห็นชื่อของผู้รับสำเนาลับคนอื่นๆ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะกำหนดที่อยู่ให้กับการเรียกประชุมได้อย่างไร

คุณมีหลายตัวเลือกสำหรับการกำหนดที่อยู่ของการเรียกประชุม

 • เมื่อคุณเปิดการเรียกประชุมใหม่หรือตอบกลับหรือส่งต่อการเรียกประชุม รายการของ ผู้รับล่าสุด จะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ชื่อเพื่อย้ายชื่อนั้นไปที่กล่อง ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม คุณยังสามารถเลือกชื่อแล้วคลิก ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร เพื่อย้ายชื่อไปยังกล่องนั้น

 • ถ้าชื่อที่คุณต้องการไม่ปรากฏในรายการ ผู้รับล่าสุด ให้พิมพ์ชื่อหรือนามแฝงอีเมลลงในกล่อง ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร ให้แยกชื่อหลายๆ ชื่อออกจากกันโดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค แล้วคลิก ตรวจสอบชื่อ บนแถบเครื่องมือเพื่อแก้ไขชื่อนั้นๆ ถ้าไม่มีชื่อที่ซ้ำกันในสมุดรายชื่อ ผู้รับที่คุณต้องการจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้แก้ไข ชื่อที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดจะปรากฏเป็นสีแดง และรายชื่อของผู้รับที่อาจตรงกับการค้นหาจะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการแก้ไขชื่อนั้น ให้เลือกชื่อหนึ่งชื่อหรือมากกว่าที่คุณต้องการจากรายการด้วยการคลิกที่ชื่อเหล่านั้น ถ้าไม่มีชื่อที่ตรงกับการค้นหา ให้ตรวจสอบการสะกดชื่อของผู้รับหรือใส่ที่อยู่อีเมลโดยตรง (ตัวอย่างเช่น adam@contoso.com)
  การเรียกประชุมจะไม่สามารถถูกส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขได้

 • คุณยังสามารถค้นหาบุคคลได้โดยการใส่ชื่อของบุคคลนั้นลงในกล่อง ค้นหาบุคคล ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Outlook Web App แล้วกด Enter หรือคลิกไอคอนค้นหา ชื่อที่ตรงกับการค้นหาจะแสดงในพื้นที่การค้นหา เมื่อต้องการเพิ่มชื่อไปยังการเรียกประชุมของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อนั้นแล้วคลิก ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร เพื่อเพิ่มชื่อไปไว้ที่ผู้รับข้อความ เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหาและกลับไปยังสมุดรายชื่อ ให้คลิก ล้างผลลัพธ์ของการค้นหานี้
  เมื่อคุณดูหน้าต่าง ผู้รับข้อความ การค้นหาสมุดรายชื่อจะจำกัดอยู่เฉพาะสมุดรายชื่อที่เลือกที่ด้านบนของหน้าต่าง Outlook Web App

 • คลิก ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร เพื่อเปิดพื้นที่การค้นหา ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาบุคคลในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณได้ หลังจากที่คุณระบุตำแหน่งของบุคคลในพื้นที่การค้นหาแล้ว ให้เพิ่มชื่อลงในข้อความอีเมลของคุณโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อนั้น จากนั้นคลิก ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกำหนดที่อยู่ข้อความแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น หรือ ปิด

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่สามารถเพิ่มชื่อหรือกลุ่มลงในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณหรือเพิ่มโฟลเดอร์ย่อยได้ บางองค์กรยังจำกัดการปรับเปลี่ยนรายการของคุณเองด้วย โดยปกติแล้ว การจัดการสมุดรายชื่อจะทำโดยพนักงานของทรัพยากรบุคคลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรของคุณ ให้เพิ่มบุคคลลงในที่ติดต่อของคุณแทน

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับที่ติดต่อและกลุ่มของที่ติดต่อ ให้ดูที่ Outlook Web App Light > ที่ติดต่อ

เมื่อต้องการแก้ไขโปรไฟล์ของคุณใน Office 365 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนรูปของคุณ ให้ดูที่ บัญชีผู้ใช้ของฉัน

Outlook Web App Light > จดหมาย

Outlook Web App Light > ปฏิทิน

ตัวเลือก > อีเมลขยะ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×