Outlook Web App Light > สมุดรายชื่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าOutlook Web App ของคุณมีลักษณะเช่นรูปภาพด้านล่าง คุณกำลังใช้เวอร์ชัน light Outlook Web App นี้อาจเนื่อง จากคุณเลือกตัวเลือกในการใช้เวอร์ชัน light หรือเนื่อง จากคุณกำลังใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุนOutlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน

Outlook Web App เวอร์ชัน Light

เวอร์ชัน light ของ Outlook Web App คือพื้นฐานทั้งในลักษณะที่ปรากฏและฟังก์ชันกว่าเวอร์ชันมาตรฐานของOutlook Web App อาจเป็น HTML น เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นกับเทคโนโลยีการช่วยเช่นโปรแกรมอ่านหน้าจอ สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบเวอร์ชัน light และเวอร์ชันมาตรฐาน ดูที่เปรียบเทียบเวอร์ชัน light และมาตรฐานของ Outlook Web App

Outlook Web App เวอร์ชัน light มีฟีเจอร์น้อยสำหรับการทำงานกับสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณกว่าเวอร์ชันมาตรฐาน คุณสามารถเลือกรายการ จากสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ หรือ จากโฟลเดอร์ที่ติดต่อในกล่องจดหมายของคุณ คุณยังสามารถส่งข้อความ โดยการใส่อยู่ SMTP ของกล่องจดหมายที่คุณต้องการส่งข้อความในบรรทัดถึง หรือสำเนาถึง ของข้อความใหม่

ฉันไม่ต้องเวอร์ชัน light ของ Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐานอยู่ที่ไหน

ถ้าคุณไม่ได้เลือกเวอร์ชัน light เพียงออกจากระบบ นั้นแล้ว ใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนการเข้าสู่ระบบอีก

ถ้าคุณไม่ได้เลือกเวอร์ชัน light จากตัวเลือก ต่อไปนี้เป็นวิธีการกลับไปยัง Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน:

 1. ในเวอร์ชัน Light ให้ไปที่ ตัวเลือก > เวอร์ชัน Outlook Web App

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ Outlook Web App เวอร์ชัน Light

 3. เลือก Save

 4. ลงชื่อออกจากเวอร์ชัน light ปิดเบราว์เซอร์ของคุณ แล้ว ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง โดยใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน คุณอาจต้องปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนที่คุณลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

 • คลิกไอคอนสมุดรายชื่อที่ด้านบนของหน้าต่าง Outlook Web App

 • คลิก ถึง หรือ สำเนาถึง ในข้อความใหม่

เมื่อคุณเปิดสมุดรายชื่อจากไอคอนที่ด้านบนของหน้าต่าง Outlook Web App คุณจะเห็นเฉพาะสมุดรายชื่อนั้น เมื่อคุณเปิดสมุดรายชื่อโดยการคลิก ถึง หรือ สำเนาถึง ในข้อความใหม่ คุณจะเห็นสมุดรายชื่อนั้นและกล่อง ถึง, สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

ใช้กล่อง สมุดรายชื่อ ที่ด้านบนสุดของหน้าเพื่อเลือกชุดของที่อยู่ที่คุณต้องการดู ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กล่องนี้จะแสดงสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ แต่คุณสามารถเลือกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการดูได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือก ที่ติดต่อ จากรายการของสมุดรายชื่อที่มีให้ใช้งาน หรือเลือกโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างนำทางก็ได้

ด้านบนของหน้า

มีหลายวิธีในการค้นหาที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรหรือในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณ เมื่อเปิดสมุดรายชื่อขึ้นมา คุณสามารถพิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณกำลังมองหาในกล่อง ค้นหาบุคคล แล้วกด Enter หรือคลิกไอคอนค้นหา รายชื่อที่ตรงกับคำค้นหาจะแสดงในหน้าต่างสมุดรายชื่อ เมื่อต้องการดูที่ติดต่อหนึ่งๆ ให้คลิกชื่อของที่ติดต่อนั้น เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหาและกลับไปยังสมุดรายชื่อ ให้คลิก ล้างผลลัพธ์ของการค้นหานี้

การค้นหาสมุดรายชื่อจะจำกัดอยู่ที่สมุดรายชื่อที่คุณกำลังดูอยู่ในปัจจุบัน

ถ้าคุณเปิดข้อความใหม่ไว้แล้ว คุณสามารถพิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการส่งข้อความถึงได้ในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ของข้อความนั้น ถ้าชื่อนั้นไม่ซ้ำกัน หรือคุณเคยใช้ที่ติดต่อเหล่านั้นมาก่อน ที่ติดต่อจะถูกเลือกให้โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

คุณมีหลายตัวเลือกสำหรับการกำหนดที่อยู่ของข้อความ

 • เมื่อคุณเปิดข้อความใหม่หรือตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ รายการที่แสดงผู้รับล่าสุดของคุณจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ชื่อเพื่อย้ายที่ติดต่อนั้นไปยังกล่อง ถึง คุณยังสามารถเลือกชื่อแล้วคลิก ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง เพื่อย้ายชื่อไปยังกล่องนั้นได้

 • ถ้าชื่อคุณต้องไม่ปรากฏในรายชื่อผู้รับที่ล่าสุด พิมพ์ชื่อหรือนามแฝงอีเมในกล่องการสำเนาถึง และสำเนาลับถึง แยกชื่อหลาย โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค คลิกการตรวจสอบชื่อ บนแถบเครื่องมือการแก้ไขชื่อ ถ้ามีไม่ตรงกันที่ไม่ซ้ำกันในสมุดรายชื่อ ผู้รับถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้แก้ไข แก้ไขทั้งหมดชื่อปรากฏเป็นสีแดง และรายการตรงกันผู้รับปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการแก้ไขชื่อ เลือกชื่อหรือชื่อที่คุณต้องการจากรายการ ด้วยการคลิกที่ ถ้ามีไม่ตรงกัน ตรวจการสะกดของชื่อผู้รับ หรือใส่ที่อยู่อีเมของพวกเขาได้โดยตรง (ตัวอย่าง: adam@contoso.com)

  ไม่สามารถส่งข้อความอีเมลที่อยู่ผู้รับยังไม่ได้แก้ไข

 • คุณยังสามารถค้นหาบุคคล โดยใส่ชื่อของพวกเขาในค้นหาบุคคล กล่องที่ด้านบนของหน้าต่างOutlook Web App แล้วกดEnter หรือคลิกที่ไอคอนค้นหา จะแสดงข้อมูลที่ตรงกันในพื้นที่การค้นหา เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลงในข้อความของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อแล้ว คลิ กเพื่อสำเนาถึง หรือสำเนาลับถึง เพื่อเพิ่มชื่อผู้รับข้อความ เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหา และกลับไปยังสมุดรายชื่อ คลิกล้างผลลัพธ์การค้นหานี้

  เมื่อคุณดูหน้าต่างผู้รับข้อความ ค้นหาสมุดรายชื่อจะจำกัดสมุดรายชื่อที่เลือกไว้ที่ด้านบนของหน้าต่างOutlook Web App ปัจจุบัน

 • คลิก ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง เพื่อเปิดพื้นที่การค้นหา ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาบุคคลในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณได้ หลังจากที่คุณค้นหาบุคคลในพื้นที่การค้นหาแล้ว ให้เพิ่มชื่อลงในข้อความอีเมลของคุณด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อนั้นแล้วคลิก ถึง, สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกำหนดที่อยู่ข้อความแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น หรือ ปิด
  ผู้รับสำเนาลับจะได้รับสำเนาของข้อความนั้น แต่ชื่อของพวกเขาจะไม่ปรากฏในรายการของผู้รับ ผู้รับสำเนาลับจะไม่เห็นชื่อของผู้รับสำเนาลับคนอื่นๆ

ด้านบนของหน้า

คุณมีหลายตัวเลือกสำหรับการกำหนดที่อยู่ของการเรียกประชุม

 • เมื่อคุณเปิดการเรียกประชุมใหม่ หรือตอบกลับ หรือส่งต่อการเรียกประชุม รายการของผู้รับล่าสุด ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ชื่อเพื่อย้ายไปยังกล่องจำเป็น ออก คุณสามารถเลือกชื่อแล้ว คลิ กเพื่อตัวเลือก หรือทรัพยากร เพื่อย้ายไปที่กล่อง

 • ถ้าชื่อคุณต้องไม่ปรากฏในรายชื่อผู้รับที่ล่าสุด พิมพ์ชื่อหรืออีเมนามแฝงในกล่องการตัวเลือก หรือแหล่งข้อมูล แยกชื่อหลาย โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค คลิกการตรวจสอบชื่อ บนแถบเครื่องมือการแก้ไข ชื่อ ถ้ามีไม่ตรงกันที่ไม่ซ้ำกันในสมุดรายชื่อ ผู้รับถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้แก้ไข แก้ไขทั้งหมดชื่อปรากฏเป็นสีแดง และรายการตรงกันผู้รับปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการแก้ไขชื่อ เลือกชื่อหรือชื่อที่คุณต้องการจากรายการ ด้วยการคลิกที่ ถ้ามีไม่ตรงกัน ตรวจการสะกดของชื่อผู้รับ หรือใส่ที่อยู่อีเมของพวกเขาได้โดยตรง (ตัวอย่าง: adam@contoso.com)

  เรียกประชุมไม่ถูกส่งไปยังที่อยู่ผู้รับยังไม่ได้แก้ไข

 • คุณยังสามารถค้นหาบุคคล โดยใส่ชื่อของพวกเขาในค้นหาบุคคล กล่องที่ด้านบนของหน้าต่างOutlook Web App แล้วกด Enter หรือคลิกที่ไอคอนค้นหา จะแสดงข้อมูลที่ตรงกันในพื้นที่การค้นหา เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเมื่อต้องการเรียกประชุมของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อแล้ว คลิ กเพื่อตัวเลือก หรือทรัพยากร เพื่อเพิ่มชื่อไปยังผู้รับข้อความ เมื่อต้องการล้างผลลัพธ์การค้นหา และกลับไปยังสมุดรายชื่อ คลิกล้างผลลัพธ์การค้นหานี้

  เมื่อคุณดูหน้าต่างผู้รับข้อความ ค้นหาสมุดรายชื่อจะจำกัดสมุดรายชื่อที่เลือกไว้ที่ด้านบนของหน้าต่างOutlook Web App ปัจจุบัน

 • คลิกการตัวเลือก หรือทรัพยากร เพื่อเปิดพื้นที่การค้นหา ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาบุคคลที่อยู่ในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ หลังจากที่คุณค้นหาบุคคลในพื้นที่การค้นหา เพิ่มชื่อข้อความอีเมลของคุณ โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อแล้ว คลิกการตัวเลือก หรือทรัพยากร เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกำหนดที่อยู่ของข้อความ คลิกเสร็จสิ้น หรือปิด

ด้านบนของหน้า

โดยทั่วไปแล้วคุณไม่สามารถเพิ่มชื่อหรือกลุ่มลงในสมุดรายชื่อขององค์กรของคุณ หรือเพิ่มโฟลเดอร์ย่อย บางองค์กรจำกัดด้วยการปรับเปลี่ยนรายการของคุณเอง โดยทั่วไปแล้วทำการจัดการสมุดรายชื่อ โดยทรัพยากรบุคคลหรือข้อมูลเทคโนโลยีพนักงานขององค์กรของคุณ แทนเพิ่มบุคคลลงในที่ติดต่อของคุณ

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับที่ติดต่อและกลุ่มของที่ติดต่อ ให้ดูที่ Outlook Web App Light > ที่ติดต่อ

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึง:

Outlook Web App Light > จดหมาย

Outlook Web App Light > ปฏิทิน

ตัวเลือก > อีเมลขยะ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×