Outlook กำลังทำงานช้าลง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โซลูชัน:    ย้ายข้อความบางอย่างจากเซิร์ฟเวอร์จดหมายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เลือกOutlook >กำหนดลักษณะ

  เมนู Outlook ที่เน้นที่การกำหนดลักษณะ
 2. ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกทั่วไป

  ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป

 3. ภายใต้แถบด้านข้าง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับโฟลเดอร์ที่ซ่อนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

 4. ที่ด้านล่างของแถบด้านข้าง คลิกจดหมาย ไอคอน จดหมาย  

 5. ในรายการข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกรายการ

 6. ลากข้อความไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน หลังจากที่คุณสามารถย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ข้อความนั้นจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กล่องจดหมายเข้าของคุณไม่ให้เต็ม คุณสามารถสร้างกฎเพื่อย้าย หรือลบข้อความบางอย่างโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างกฎเพื่อย้ายข้อความทั้งหมดที่เก่ากว่าสามเดือนไปยังการเก็บถาวรโฟลเดอร์ภายใต้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างกฎ ดูสร้างกฎหรือ ใน 2016 Outlook สำหรับ Mac

โซลูชัน:    ส่งออกไปยัง Outlook สำหรับ Mac แฟ้มที่เก็บถาวร

เมื่อต้องการระบุรายการที่ คุณต้องการส่งออก มอบหมายงานให้กับประเภท และการส่งออกแล้ว รายการทั้งหมดในประเภทนั้น

 1. ที่ด้านล่างของแถบด้านข้าง คลิกจดหมาย ไอคอน จดหมาย  

 2. ในรายการข้อความ เลือกรายการที่คุณต้องการส่งออก

  เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกรายการ

 3. เลือกข้อความ >จัดประเภท แล้ว คลิกประเภท

 4. เลือกไฟล์ >ส่งออก

 5. เลือกรายการที่อยู่ในประเภท จากนั้น เลือกประเภทคุณต้องการส่งออก คลิกทำต่อไป

 6. ใส่ชื่อไฟล์และตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

 7. หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการกู้คืนข้อมูลจากไฟล์ข้อมูล ดูนำเข้าข้อความอีเมล ติดต่อ และรายการอื่น ๆ

วิธีแก้ไข:    ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ

 1. ที่ด้านล่างของแถบด้านข้าง คลิกจดหมาย ไอคอน จดหมาย  

 2. กดตัวควบคุม แล้ว เลือกรายการที่ถูกลบ >ล้างโฟลเดอร์

วิธีแก้ไข:    เรียงลำดับที่ติดต่อและข้อความตามเขตข้อมูลอื่น

เวลาที่จะใช้สำหรับ Outlook เพื่อเรียงลำดับรายการในโฟลเดอร์ที่ สามารถ โดยขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ได้เร็วขึ้นเพื่อเรียงลำดับที่ติดต่อตามชื่อกว่าตามเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่จะใช้เวลานานเมื่อต้องการเปิด

 2. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  สำหรับที่ติดต่อ เขตข้อมูลที่เร็วที่สุดในการเรียงลำดับโดยมีชื่อ สำหรับ Mail เขตข้อมูลเร็วที่สุดเพื่อเรียงลำดับตามเป็นวันได้รับและชื่อเรื่อง

วิธีแก้ไข:    ใช้การค้นหาเพื่อค้นหารายการของคุณ

ถ้าการเรียงลำดับรายการที่ใช้เวลานาน ใช้การค้นหาเพื่อค้นหารายการได้เร็วขึ้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูค้นหารายการใน Outlook โดยทำการค้นหาแบบพื้นฐาน

วิธีแก้ไข:    แสดงเฉพาะงานที่ไม่สมบูรณ์ของคุณ

รายการงานอาจตอบรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าเสร็จสมบูรณ์งานจะถูกซ่อน

 1. ที่ด้านล่างของแถบด้านข้าง คลิกงาน ไอคอนงาน  

 2. บนเมนูมุมมอง ยกเลิกเลือกเสร็จสมบูรณ์

วิธีแก้ไข:    ปิดใช้งานการบันทึกใน Outlook

การบันทึกการวินิจฉัยเครื่องมือส่วนใหญ่จะใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสนับสนุนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา Outlook ที่อยู่

 1. เลือกหน้าต่าง >ข้อผิดพลาดในการซิงค์

  เมนูหน้าต่างที่ มีข้อผิดพลาดการซิงค์ที่ถูกเน้น

 2. คลิกปุ่มแอคชัน ปุ่ม การกระทำ

 3. นำเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมาย เปิดบันทึกสำหรับการแก้ไขปัญหา

 4. เปิด Outlook ขึ้นมาใหม่

วิธีแก้ไข:    ย้ายบางข้อความ IMAP หรือ บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange จากเซิร์ฟเวอร์จดหมายไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. บนเมนู Outlook คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกทั่วไป ปุ่ม การกำหนดลักษณะทั่วไป  

 3. ภายใต้ รายการโฟลเดอร์ ให้นำเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมาย จัดกลุ่มโฟลเดอร์ที่คล้ายกัน เช่น กล่องจดหมายขาเข้าจากบัญชีอื่น และ ซ่อนโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

  หมายเหตุ: เมื่อคุณนำเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมาย จัดกลุ่มโฟลเดอร์ที่คล้ายกัน เช่น กล่องจดหมายขาเข้าจากบัญชีอื่น คุณจะปิด กล่องขาเข้าแบบครบวงจร ปิดฟีเจอร์นี้จะทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น แต่จะไม่ทำให้ Outlook ทำงานเร็วขึ้น คุณสามารถเปิดฟีเจอร์นี้อีกครั้งหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการนี้เสร็จแล้ว

 4. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกจดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย  

 5. ในรายการข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกรายการ

 6. บนแท็บ หน้าแรก คลิก ย้าย แล้วคลิก เลือกโฟลเดอร์

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม 4

 7. เริ่มพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ปลายทาง เมื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องปรากฏ คลิกโฟลเดอร์ แล้วคลิก ย้าย

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากจบกระบวนการนี้ คุณอาจต้องการเปิดใช้กล่องจดหมายเข้าแบบครบวงจร ซึ่งถูกปิดใช้งานในขั้นตอนที่ 3

  • หลังจากที่คุณย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อความนั้นจะไม่ปรากฎขึ้นเมื่อคุณเข้าถึงบัญชีของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

  • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้กล่องจดหมายเข้าของคุณไม่ให้เต็ม คุณสามารถสร้างกฎเพื่อย้าย หรือลบข้อความบางอย่างโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างกฎเพื่อย้ายข้อความทั้งหมดที่เก่ากว่าสามเดือนไปยังการเก็บถาวรโฟลเดอร์ภายใต้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างกฎ ดูสร้างกฎ หรือแก้ไขกฎใน Outlook for Mac 2011

  • คุณสามารถคัดลอกโฟลเดอร์ทั้งหมดของข้อความ โดยการลากโฟลเดอร์จากบัญชี IMAP หรือ Microsoft Exchange ไปยัง บนคอมพิวเตอร์ของฉัน หลังจากที่คุณคัดลอกโฟลเดอร์ไปยัง บนคอมพิวเตอร์ของฉัน คุณสามารถลบโฟลเดอร์ต้นฉบับได้

วิธีแก้ไข:    ส่งออก รายการ เป็นไฟล์ข้อมูล Outlook for Mac

คุณสามารถส่งออกรายการที่คุณไม่ได้เข้าถึงเป็นประจำแต่ว่าคุณไม่ต้องการลบ เมื่อต้องการระบุรายการที่คุณต้องการส่งออก คุณสามารถกำหนดให้เป็นประเภท แล้วคุณจะสามารถส่งออกรายการทั้งหมดในประเภทนั้นได้

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกจดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย  

 2. ในรายการข้อความ เลือกรายการที่คุณต้องการส่งออก

  เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ค้าง คำสั่ง ตามที่คุณคลิกรายการ

 3. บนแท็บ หน้าแรก คลิก จัดประเภท แล้วคลิกประเภท

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างประเภทใหม่ คลิก จัดประเภท คลิก เพิ่มใหม่ แล้วพิมพ์ชื่อประเภท เช่น เก็บถาวร

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับรายการอื่นๆ ที่คุณต้องการส่งออก เช่น ในโฟลเดอร์อื่นหรือประเภทรายการอื่น

 5. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ส่งออก

 6. คลิก ไฟล์ข้อมูล Outlook for Mac

 7. คลิก รายการที่อยู่ในประเภท คลิกประเภทที่คุณต้องการส่งออก แล้วคลิกลูกศรขวาที่ด้านล่างของหน้าจอ

 8. คลิก ใช่ ลบรายการหลังจากที่ถูกส่งออก แล้วคลิกลูกศรขวา

 9. ใส่ชื่อไฟล์และตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการคืนค่าข้อมูลจากไฟล์ข้อมูล ดู นำเข้าข้อมูลลงใน Outlook

วิธีแก้ไข:    ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกจดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย  

 2. ใน รายการโฟลเดอร์ กด CONTROL ค้างไว้ คลิกโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ แล้วคลิก ล้างโฟลเดอร์

วิธีแก้ไข:    เรียงลำดับที่ติดต่อและข้อความตามเขตข้อมูลอื่น

เวลาที่ Outlook ใช้สำหรับเรียงลำดับรายการในโฟลเดอร์อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ ตัวอย่างเช่น เรียงลำดับที่ติดต่อด้วยชื่อได้เร็วกว่าเรียงด้วยเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

 1. ใน รายการโฟลเดอร์ คลิกโฟลเดอร์ที่จะใช้เวลานานในการเปิด

 2. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  เคล็ดลับ: สำหรับที่ติดต่อ เขตข้อมูลที่เรียงลำดับได้เร็วที่สุดคือ ชื่อ สำหรับข้อความ เขตข้อมูลที่เรียงลำดับได้เร็วที่สุดคือ วันที่ได้รับและชื่อเรื่อง

วิธีแก้ไข:    ใช้การค้นหาเพื่อค้นหารายการของคุณ

ถ้าการเรียงลำดับรายการที่ใช้เวลานาน ค้นหาอาจช่วยคุณค้นหารายการรวดเร็ว เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูค้นหารายการใน Outlook โดยทำการค้นหาแบบพื้นฐาน

วิธีแก้ไข:    แสดงเฉพาะงานที่ไม่สมบูรณ์ของคุณ

รายการงานอาจตอบสนองเร็วขึ้นถ้างานที่เสร็จแล้วถูกซ่อน

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกงาน ปุ่ม มุมมองงาน  

 2. บนแท็บ หน้าแรก นำเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมาย เสร็จสมบูรณ์

  แท็บ หน้าแรก ของ งาน กลุ่ม 8

วิธีแก้ไข:    ปิดใช้งานการบันทึกใน Outlook

บันทึกเป็นเครื่องมือการวินิจฉัยที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนเป็นหลัก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา Outlook ตามค่าเริ่มต้น การบันทึกจะถูกปิดใช้งาน แต่ถ้าคุณเปิดไว้และไม่จำเป็นต้องใช้ คุณสามารถปิดได้

 1. บนเมนู หน้าต่าง คลิก บันทึกข้อผิดพลาด

 2. คลิกปุ่มแอคชัน ปุ่ม การกระทำ

 3. นำเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมาย เปิดบันทึกสำหรับการแก้ไขปัญหา

 4. เปิด Outlook ขึ้นมาใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×