Office 2010 คลิก-ทู-รัน: การเปลี่ยนไปใช้ Office เวอร์ชันที่ใช้ MSI

ถ้าคุณไม่พอใจ Microsoft Office เวอร์ชันคลิก-ทู-รันของ Microsoft Office 2010 Home and Student หรือ Microsoft Office 2010 Home and Business หรือถ้าปัญหาของคุณเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทราบแล้วของ Office 2010 คลิก-ทู-รัน เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Office เวอร์ชันที่ใช้ MSI

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office คลิก-ทู-รัน ให้ดูที่ Office 2010 คลิก-ทู-รัน: บทนำ หรือ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2010 คลิก-ทู-รัน

สลับจาก Office 2010 คลิก-ทู-รันไปเป็น Office 2010 แบบใช้ MSI

สิทธิ์การใช้งานจะยังคงเหมือนเดิม คุณไม่จำเป็นต้องใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ถ้าคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของไมโครซอฟท์

  1. บันทึกงานทั้งหมด แล้วปิดโปรแกรมทั้งหมด

  2. ใน แผงควบคุม ให้เปิด โปรแกรมและฟีเจอร์ เพื่อดูรายการของโปรแกรมที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว

  3. คลิก Microsoft Office คลิก-ทู-รัน 2010 แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

  4. เมื่อต้องการเอา Microsoft Office คลิก-ทู-รันออก ให้คลิก ใช่

  5. ไปที่หน้า ข้อเสนออื่นสำหรับ Microsoft Office

  6. คลิก บัญชีผู้ใช้ของฉัน

  7. คลิก ดาวน์โหลด แล้วคลิก ตัวเลือกขั้นสูง

  8. ทำตามคำแนะนำ

  9. เมื่อต้องการติดตั้ง Microsoft Office 2010 เวอร์ชันที่ใช้ MSI ให้เรียกใช้ SingleImage.exe

  10. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดำเนินการต่อไป

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×