Microsoft Office Word Viewer

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office Word Viewer ช่วยให้คุณสามารถเปิด ดู หรือพิมพ์เอกสารที่สร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft Office Word 2007, 2003, 2002 หรือ 2000 Word Viewer ยังช่วยให้คุณสามารถคัดลอกข้อความและกราฟิกต่าง ๆ ลงในโปรแกรมอื่น อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแก้ไข บันทึก หรือสร้างเอกสาร Word ใหม่ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง Word

สิ่งสำคัญ: Microsoft Word Viewer จะถูกการหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2017 ในขณะนั้น ตัวแสดงไม่จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด และจะไม่ได้รับการปรับปรุงความปลอดภัย การดูไฟล์ Word ฟรี เราขอแนะนำการติดตั้ง Word mobile app หรือจัดเก็บเอกสารในOneDrive หรือกล่องหล่นลง ซึ่งWord Online เปิดได้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

สำหรับ Word mobile app เยี่ยมชมเก็บสำหรับอุปกรณ์ของคุณ:
Google Play
iTunes
Microsoft Store

Microsoft Office เวอร์ชันล่าสุดเอาจำเป็นต้องใช้ตัวแสดงพิเศษสำหรับเอกสาร Word

ลิงก์เพื่อซื้อหรือทดลองใช้ Office

วิธีใช้ Word Viewer

ก่อนที่คุณเริ่ม

เปิดเอกสารเพื่ออ่าน

ดูเอกสาร

ย้ายไปรอบ ๆ ในเอกสาร

พิมพ์เอกสาร

เลือก และคัดลอกข้อความและกราฟิก

ตรวจทานใบรับรองดิจิทัล

ก่อนเริ่มดำเนินการ

เนื่องจาก Microsoft Office Word 2007 ใช้รูปแบบไฟล์ใหม่ คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลด Office Microsoft Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel และ PowerPoint 2007 ไฟล์รูปแบบนอกเหนือจาก Word Viewer เพื่อเปิดเอกสารที่สร้างขึ้น โดยใช้ Office Word 2007

หมายเหตุ: Word Viewer สนับสนุนการเรียกใช้แมโค

Microsoft ชักชวนคุณแจกจ่าย Word Viewer กับเอกสาร Word ของคุณกับบุคคลที่ไม่มี Microsoft Word Word Viewer จะแทนที่ Word Viewer 2003 และทั้งหมดก่อนหน้า Word Viewer เวอร์ชัน

วิธีใช้ Word Viewer จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเว็บ ถ้าคุณต้องการพิมพ์หน้านี้ คลิกแสดงทั้งหมด (ด้านบนขวา) เพื่อขยายส่วนทั้งหมด นั้นแล้ว กด CTRL + P

ด้านบนของหน้า

เปิดเอกสารเพื่ออ่าน

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ใน Word Viewer ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เปิด

 2. ในรายการมองหาใน คลิกไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งที่ตั้งอินเทอร์เน็ตที่ประกอบด้วยไฟล์คุณต้องการเปิด

 3. ในรายการโฟลเดอร์ ค้นหาไฟล์ หรือค้นหา และเปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยไฟล์

 4. คลิกแฟ้ม แล้วคลิก เปิด

 • เมื่อคุณพยายามเปิดไฟล์ที่ไม่ใช่ชนิดไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุน Word Viewer เปิดไฟล์นั้นเป็นไฟล์.txt เปิดกล่องโต้ตอบการแปลงไฟล์ และคุณสามารถเลือกตัวเลือกการเข้ารหัสข้อความ

 • คุณสามารถเปิด และดูแฟ้มที่ มีสิทธิ์แบบจำกัดใน Word Viewer ก็ต่อเมื่อคุณได้รับอ่าน หรือเปลี่ยนการเข้าถึงไฟล์โดยผู้เขียน เมื่อต้องการดูสิทธิ์ที่คุณมีสำหรับเอกสารที่มีสิทธิ์แบบจำกัด ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสิทธิ์ บนแถบสถานะ

เปิดเอกสารสำหรับการแก้ไข

ถ้า Word จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่เปิดอยู่ใน Word Viewer คุณสามารถคลิเปิดไฟล์เพื่อแก้ไข บนเมนู Word Viewerไฟล์ เพื่อเปิดไฟล์ใน Word

ด้านบนของหน้า

ดูเอกสาร

เลือกมุมมองเอกสาร

 • บนเมนูมุมมอง คลิกปกติเค้าโครงเว็บเค้าโครงเหมือนพิมพ์เค้าโครงอ่านเค้าร่าง หรือแบบเต็มหน้าจอ

 • ใน Word Viewer เอกสารเปิดตามค่าเริ่มต้นในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เปิดเว็บเพจที่ตามค่าเริ่มต้นในมุมมองเค้าโครงบนเว็บ

 • เมื่อต้องการเลือกคำสั่งเมนูในโหมดเต็มหน้าจอ วางตัวชี้ที่ด้านบนของหน้าจอจนกว่าแถบเมนูปรากฏขึ้น เมื่อต้องการปิดโหมดเต็มหน้าจอ และสลับไปยังมุมมองก่อนหน้า คลิกปิดแบบเต็มหน้าจอ บนแถบเครื่องมือแบบเต็มหน้าจอ หรือกด ESC

 • เมื่อต้องการดูหน้าหรือหน้าจอที่สองในครั้งเดียวในมุมมองเค้าโครงการอ่าน คลิกอนุญาตให้มีหลายหน้า บนเมนูมุมมอง

ขยาย หรือ ย่อเอกสาร

คุณสามารถขยายเพื่อดูมุมมองระยะใกล้ของเอกสารของคุณ หรือย่อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของหน้าหรือหน้ามีขนาดเล็กลง

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกย่อ/ขยาย

 2. ภายใต้ย่อ/ขยายให้ เลือกการตั้งค่า หรือใส่ตัวเลขระหว่าง 10 และ 500 ในกล่องเปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถขยาย หรือย่อ/ขยายออกจากเอกสารในมุมมองเค้าโครงการอ่าน

แสดง หรือซ่อนไม้บรรทัดหรือแถบสถานะ

 • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนไม้บรรทัดแนวนอน คลิกไม้บรรทัด บนเมนูมุมมอง

คุณสามารถดูไม้บรรทัดแนวตั้งในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์เท่านั้น

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกแท็บมุมมอง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนไม้บรรทัดแนวตั้ง เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายไม้บรรทัดแนวตั้ง (มุมมองพิมพ์เท่านั้น) ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์และเค้าโครงเว็บ

  • เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนแถบสถานะ เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแถบสถานะ ภายใต้แสดง

ดูคุณสมบัติเอกสาร

คุณสามารถดูคุณสมบัติเอกสาร จากเอกสารที่เปิดอยู่ หรือ จากรายการแฟ้มในกล่องโต้ตอบเปิด

 • เมื่อต้องการดูคุณสมบัติเอกสารจากเอกสารปัจจุบัน คลิกคุณสมบัติ บนเมนูไฟล์

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติเอกสารจากกล่องโต้ตอบเปิด ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบเปิด เลือกเอกสารที่คุณต้องการดูคุณสมบัติ

 3. บนเมนูมุมมอง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการดูคุณสมบัติดังกล่าวเป็นขนาดของไฟล์และวันล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ คลิกรายละเอียด

  • ดูคุณสมบัติเอกสารทั้งหมด ให้คลิก คุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

ย้ายไปรอบ ๆ ในเอกสาร

เลื่อนผ่านเอกสาร

เมื่อต้องการเลื่อนดูเอกสาร คุณต้องแสดงแถบเลื่อนแนวนอน และแนวตั้ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกแท็บมุมมอง

 2. ภายใต้แสดง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถบเลื่อนแนวนอน และแถบเลื่อนแนวตั้ง

ถึง

ให้ทำดังนี้

เลื่อนขึ้นหนึ่งบรรทัด

คลิกลูกศรเลื่อนขึ้น

เลื่อนลงหนึ่งบรรทัด

คลิกลูกศรเลื่อน

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าจอ

คลิกด้านบนของกล่องเลื่อน

เลื่อนลงมาหนึ่งหน้าจอ

คลิกด้านล่างของกล่องเลื่อน

เลื่อนไปยังหน้าที่ระบุ

ลากกล่องเลื่อน

เลื่อนทางซ้าย

คลิกลูกศรเลื่อนด้านซ้าย

เลื่อนไปทางขวา

คลิกลูกศรเลื่อนด้านขวา

เลื่อนไปทางซ้ายเหนือระยะขอบ ในมุมมองปกติ

กด shift ค้างไว้ และคลิกลูกศรเลื่อนด้านซ้าย

ไปที่หน้า ตางราง หรือรายการอื่นๆ ที่ระบุ

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ไปที่

 2. ในกล่อง ไปที่ ให้คลิกประเภทของรายการ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการไปยังรายการเฉพาะเจาะจง พิมพ์ชื่อหรือหมายเลขของรายการในกล่องใส่ แล้ว คลิ กไปยัง

  • เมื่อต้องการไปยังรายการถัดไป หรือก่อนหน้าเป็นชนิดเดียวกัน ลบข้อความในกล่องใส่ แล้ว คลิ กถัดไป หรือก่อนหน้า

ทำตามไฮเปอร์ลิงก์

เมื่อเอกสาร Word ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งอื่น (ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งในไฟล์เดียวกัน หรือไป ยังไฟล์บนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย), คุณสามารถไปยังตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ ด้วยการกดแป้น CTRL ค้างไว้ และคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์แสดงข้อความหรือรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์เอกสารทั้งหมด

 • เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารที่ใช้งาน คลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์

  หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์แฟ้มที่ มีสิทธิ์แบบจำกัดก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์การพิมพ์เฉพาะเจาะจง เมื่อต้องการดูสิทธิ์ที่คุณมีสำหรับเอกสารที่มีสิทธิ์แบบจำกัด ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสิทธิ์ บนแถบสถานะ

พิมพ์หน้าใดหน้าและส่วน

คุณสามารถพิมพ์หน้าใดหน้า ส่วนอย่าง น้อยหนึ่ง หรือช่วงของหน้าในส่วนมากกว่าหนึ่ง

 1. บนเมนู File ให้คลิก Print

 2. ภายใต้ช่วงของหน้า คลิกหน้า

 3. ในกล่องหลายหน้า พิมพ์คำสั่งพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  หน้าที่หรือช่วงของหน้า

  พิมพ์หมายเลขหน้า ด้วยเครื่องหมายจุลภาคระหว่างเหล่านั้น พิมพ์ช่วงของหน้าด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ระหว่างวันเริ่มต้นและสิ้นสุดในช่วง

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์หน้า 2, 4, 5, 6 และ 8 พิมพ์2, 4-6, 8

  ช่วงของหน้าภายในส่วน

  พิมพ์pหมายเลขหน้าsหมายเลขส่วน

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์หน้า 5 ถึง 7 ในส่วน 3 พิมพ์p5s3 p7s3

  ส่วนที่มีทั้งหมด

  พิมพ์sหมายเลขส่วน

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์s3

  ส่วนที่ไม่ติดกัน

  พิมพ์หมายเลขส่วน ด้วยเครื่องหมายจุลภาคระหว่างเหล่านั้น

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์s3, s5

  ช่วงของหน้าข้ามส่วน

  พิมพ์ช่วงของหมายเลขหน้าและส่วนที่ประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ระหว่างวันเริ่มต้นและสิ้นสุดในช่วง

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์p2s2 p3s5

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ส่วนที่เลือกไว้ของเอกสาร เลือกส่วนของเอกสารที่คุณต้อง การพิมพ์ คลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์ แล้ว คลิกส่วนที่เลือก

พิมพ์หน้าคู่ หรือเลขคี่เท่านั้น

 1. บนเมนู File ให้คลิก Print

 2. ในรายการพิมพ์ คลิกหน้าคี่ หรือหน้าคู่

พิมพ์ลำดับย้อนหลัง

ใน Word Viewer คุณสามารถพิมพ์เอกสารลำดับย้อนหลัง เริ่มต้น ด้วยหน้าสุดท้าย

 1. บนเมนู File ให้คลิก Print

 2. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกตัวเลือก

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้อนกลับลำดับการพิมพ์

พิมพ์สำเนามากกว่าหนึ่งครั้ง

 1. บนเมนู File ให้คลิก Print

 2. ในกล่องจำนวนสำเนา ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาของเอกสารทำให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะพิมพ์หน้าแรกของสำเนาถัดไป เลือกกล่องกาเครื่องหมายทีละชุด ถ้าคุณต้อง การพิมพ์สำเนาทั้งหมดของหน้าแรกแล้ว พิมพ์สำเนาของหน้าต่อมาทั้งหมด ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทีละชุด

ด้านบนของหน้า

เลือก และคัดลอกข้อความและกราฟิก

เลือกข้อความและกราฟิก

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์เพื่อเลือกข้อความและกราฟิก และวางในแอปพลิเคชันอื่น คุณสามารถคัดลอกคู่รายการที่ไม่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้า 1 และประโยคบนหน้า 3

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถคัดลอกรายการจากเอกสารใน Word Viewer คุณไม่สามารถใช้ Word Viewer เพื่อวางรายการลงในเอกสาร เมื่อต้องการวางรายการ คุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Office Word ที่ทำให้คุณสามารถแก้ไขเอกสาร

เลือกรายการที่ไม่ได้อยู่ติดกัน

 1. เลือกรายการแรกที่คุณต้องการ เช่นเซลล์ตารางหรือย่อหน้า

 2. กด CTRL ค้างไว้

 3. เลือกรายการใด ๆ เพิ่มเติมที่คุณต้องการในขณะที่ต่อเนื่องไปเพื่อ CTRL ค้างไว้

หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกรายการที่ไม่ได้อยู่ติดกัน คุณสามารถเลือกรายการที่มีชนิดเดียว เช่นการเลือกข้อความอย่าง น้อยสองหรือกราฟิกลอยอย่าง น้อยสอง

การเลือกข้อความด้วยการใช้เมาส์

ต้องการจะเลือก

ให้ทำดังนี้

ข้อความต่างๆ

ลากเหนือข้อความ

คำ

คลิกสองครั้งคำนั้น

บรรทัดข้อความ

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศร จากนั้น คลิก

ประโยค

กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในประโยค

ย่อหน้าเดียว

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายของย่อหน้าจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา แล้ว ดับเบิลคลิก หรือ คลิกสามคที่ใดก็ได้ในย่อหน้า

หลายย่อหน้า

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของย่อหน้าจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นศรชี้ขวา จากนั้นคลิ กและลากขึ้น หรือลง

กลุ่มข้อความขนาดใหญ่

คลิกที่จุดเริ่มต้นของส่วนที่เลือก เลื่อนไปยังส่วนท้ายของส่วนที่เลือก แล้วกด shift ค้างไว้ แล้วคลิก

ตาราง

คลิกที่มุมล่างซ้ายของตาราง และลากไปยังมุมล่างขวา

เอกสารทั้งเอกสาร

ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางด้านซ้ายของข้อความของเอกสารใด ๆ จนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขวา นั้นแล้ว คลิกสามค

การเลือกข้อความด้วยการใช้แป้นพิมพ์

เลือกข้อความ โดยกด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นที่ย้ายจุดแทรก

เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือก

กดแป้นนี้

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

ไปยังส่วนท้ายคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

ไปยังต้นคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

SHIFT+END

ไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด

SHIFT+HOME

ลงหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

CTRL+SHIFT+END

ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

CTRL+SHIFT+HOME

ไปยังจุดสิ้นสุดของหน้าต่าง

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

เมื่อต้องการรวมทั้งเอกสาร

CTRL+A

คัดลอกข้อความและกราฟิกต่าง ๆ ไปยังโปรแกรมอื่น

หมายเหตุ: คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาจากไฟล์มีสิทธิ์แบบจำกัดก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์ในการคัดลอกเฉพาะเจาะจง เมื่อต้องการดูสิทธิ์ที่คุณมีสำหรับเอกสารที่มีสิทธิ์แบบจำกัด ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสิทธิ์ บนแถบสถานะ

 1. เลือกข้อความหรือกราฟิกที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 3. สลับไปยังโปรแกรมที่คุณต้องการคัดลอกข้อมูลไป แล้ว ใช้คำสั่งวาง โปรแกรมนั้น

ค้นหาข้อความ

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ค้นหา

 2. ในกล่องค้นหาอะไร ใส่ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 3. เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเลือกอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำหรือวลีในครั้งเดียว เลือกกล่องกาเครื่องหมายเน้นรายการทั้งหมดที่พบใน จากนั้น เลือกส่วนใดของเอกสารคุณต้องการค้นหา โดยการคลิกในรายการเน้นรายการทั้งหมดที่พบใน การ

 4. คลิกค้นหาถัดไป หรือค้นหาทั้งหมด

เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่ดำเนินอยู่ ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

ตรวจทานใบรับรองดิจิทัล

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกแสดงลายเซ็น

 2. เมื่อต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองที่เฉพาะเจาะจง เลือกชื่อของผู้เซ็นชื่อ แล้ว คลิ กแสดงใบรับรอง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณเชื่อถือแหล่งข้อมูลใบรับรองดิจิทัล ดูเขตข้อมูลออกไป และออกให้โดย บ้าง

  • เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ใบรับรองปัจจุบัน ดูเขตข้อมูลใช้ได้จาก กัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×