Microsoft Office ได้ระบุปัญหาความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office InfoPath แสดงข้อความนี้ เมื่อฟอร์มของคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายหรือ URL ที่แตกต่างจากตำแหน่งที่เปิดฟอร์ม ในการส่งหรือรับข้อมูล ฟอร์มของคุณต้องเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายหรือ URL ที่ระบุอยู่ในข้อความนี้

ถ้าคุณทราบว่าตำแหน่งบนเครือข่ายหรือ URL ที่ฟอร์มนี้พยายามจะเชื่อมต่อด้วยนั้นเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัย ให้คลิก ใช่ ตัวอย่างของตำแหน่งที่ปลอดภัย ได้แก่ ตำแหน่งบนเครือข่ายหรือ URL บนอินทราเน็ตของบริษัท

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับตำแหน่งบนเครือข่ายหรือ URL ให้ถามบุคคลหรือกลุ่มที่เคยใช้ฟอร์มว่าตำแหน่งที่ถูกระบุในข้อความนี้ปลอดภัยหรือไม่

ถ้าไม่สามารถตัดสินได้ว่าตำแหน่งบนเครือข่ายหรือ URLนั้นปลอดภัยหรือไม่ ให้คลิก ไม่ ถ้าคลิก ไม่ คุณจะไม่สามารถกรอกฟอร์มนี้ได้ ให้บอกบุคคลหรือกลุ่มที่เคยใช้ฟอร์มนี้ว่าคุณไม่กรอกฟอร์มเพราะคุณยืนยันไม่ได้ว่าตำแหน่งบนเครือข่ายหรือ URLที่ถูกระบุในข้อความนี้ปลอดภัย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×