×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Make the switch to Visio 2010

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

If you are upgrading to Microsoft Visio 2010 from a previous version, this course is for you. Find out where to find commands in the ribbon and the Backstage view. See how to perform familiar tasks in Visio 2010, such as adding shapes to a diagram, changing the appearance of a drawing, and linking external data to shapes.

Goals

After completing this course you will be able to:

  • Manage files and diagram templates in the Backstage view.

  • Find the commands in the ribbon that you need to perform common Visio tasks.

  • Show the views and task panes you need to create a drawing.

  • Use the Shapes window to manage stencils and add shapes to the drawing.

  • Apply formatting to your drawing.

  • Apply data to your shapes.

Download this course

Offline version (64.3 MB)

See more courses on Microsoft Office Training.

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×