×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Keyboard shortcuts in the 2007 Office system

Use the keyboard in the 2007 Office system

Many of the programs in the 2007 Microsoft Office system have a brand-new look. Most menus and toolbars have gone away, and along with the new look come new and easier ways to use the keyboard.

Start course button

About this course

This course includes:

 • Two practice sessions for hands-on experience.

 • A Quick Reference Card you can take away from the course.

Goals

After completing this course you will be able to:

 • Accomplish tasks by using sequential shortcut keys, known as Key Tips, shown on the Ribbon.

 • Navigate around the Ribbon using the TAB key and arrow keys.

 • Accomplish tasks by using key combinations — keys you press at the same time — exactly as you've done in previous versions of Office.

Topics in this course

Lesson 1

Lesson 2

 1. Introducing the Ribbon

 2. What's on the Ribbon?

 3. More new features in the Ribbon programs

 4. Types of keyboard shortcuts

 1. Navigate the Ribbon with access keys

 2. Key Tips and badges

 3. More about Key Tips

 4. Getting around with the arrow keys

 5. The TAB key and the Ribbon

 6. Cycling with F6

 7. Navigating beyond the Ribbon

 8. But I know all the old menu shortcuts…

 9. Practice

Lesson 3

 1. Carry out commands by using key combinations

 2. Your friend: the CTRL key

 3. Shortcuts that no longer work

 4. Practice

 5. Quick reference card

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×