Internationalization (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

Power Query มีความสามารถต่าง ๆ ของ internationalization เพื่อแสดงข้อมูลสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ในระบบปฏิบัติการ Windows ตำแหน่งที่ตั้งคือ ชุดของข้อมูลการกำหนดลักษณะของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาของผู้ใช้ สภาพแวดล้อม และ/หรือข้อตกลงวัฒนธรรม

ในบทความนี้

การแสดงข้อมูลเป็นภาพในรูปแบบภาษาท้องถิ่น

นำเข้าไฟล์ CSV หรือไฟล์ข้อความจากที่มาของแฟ้มอื่นๆ

กำหนดการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการเริ่มต้น

ใช้การตั้งค่าตำแหน่งกระทำการที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นบนการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงชนิด

การแสดงข้อมูลเป็นภาพในรูปแบบภาษาท้องถิ่น

Power Query ใช้ตำแหน่งที่ตั้งระบบปฏิบัติการและตั้งค่าภูมิภาคเพื่อแสดงข้อมูลการแสดงตัวอย่างในตัวแก้ไขแบบสอบถามโดยใช้รูปแบบที่คาดไว้สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตัวอย่างเช่น แสดงวันที่ใน "MM/DD/YYYY" เปรียบเทียบกับรูปแบบ"DD/MM/YYYY" ภายใน Power Query Editor

นำเข้าไฟล์ CSV หรือไฟล์ข้อความจากที่มาของแฟ้มอื่นๆ

ด้วย Power Query คุณสามารถกำหนด ที่มาของแฟ้ม ของไฟล์ CSV หรือไฟล์ข้อความที่นำเข้าเองได้

เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์ข้อความหรือ CSV จากที่มาของแฟ้มอื่น

 1. นำเข้าไฟล์ CSV หรือไฟล์ข้อความ

 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง ( ไอคอนการตั้งค่า ) ที่อยู่ติดกับ แหล่งที่มา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ค่าที่ถูกแบ่งด้วยจุลภาค ให้เลือกตำแหน่งกระทำการ

 4. คลิก ตกลง

กำหนดการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการเริ่มต้น

เมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊ก Excel ใหม่ที่มีแบบสอบถามของ Power Query แล้ว Power Query จะเลือกตำแหน่งกระทำการของระบบปฏิบัติการปัจจุบันเป็นตำแหน่งกระทำการเริ่มต้น การตั้งค่านี้จะกำหนดวิธีที่ Power Query แปลข้อมูลที่นำเข้าจากแหล่งที่มาของข้อความ รวมถึงค่าที่เป็นตัวเลข วันที่ และเวลา เมื่อคุณส่งเวิร์กบุ๊ก Excel ที่มีแบบสอบถามของ Power Query ไปยังผู้ใช้อื่น การตั้งค่า ภาษา จะถูกตั้งค่าเป็นตำแหน่งกระทำการที่ระบุโดยผู้เขียน (หรือบุคคลที่บันทึกเอกสารล่าสุด) การทำเช่นนี้จะให้ผลลัพธ์ของ Power Query ที่สอดคล้องกัน โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการของระบบปฏิบัติการของคุณ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ภาษา ของแบบสอบถาม

 1. ในกลุ่ม Ribbon การตั้งค่าสมุดงาน ให้เลือก ภาษา จากรายการดรอปดาวน์

การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

ใช้การตั้งค่าตำแหน่งกระทำการที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นบนการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงชนิด

นอกจากการตั้งค่า ภาษา เริ่มต้นในเวิร์กบุ๊กแล้ว คุณสามารถระบุการตั้งค่าภาษาที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นได้ เมื่อนำการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงชนิด ที่เฉพาะเจาะจงไปใช้ (กับหนึ่งหรือหลายคอลัมน์ภายในตาราง) การทำเช่นนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อนำเข้าข้อมูลที่มีการตั้งค่าภูมิภาคที่แตกต่างกันในแบบสอบถามหลายแบบสอบถาม แต่มีการตั้งค่าเริ่มต้นที่ต้องการเพื่อกำหนดลักษณะการทำงานภายในแบบสอบถามทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

ด้วยการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงชนิด คุณสามารถระบุชนิดข้อมูลปลายทางได้ รวมถึงการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการที่ใช้สำหรับการแปลง

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น

 1. คลิกขวาที่คอลัมน์แบบสอบถาม

 2. คลิก เปลี่ยนแปลงชนิด > ภาษาของผู้ใช้

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงชนิดที่มีภาษา ให้ทำดังนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดข้อมูลปลายทาง ให้เลือก ชนิดข้อมูล

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งกระทำการ ให้เลือก Culture

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×