INT (ฟังก์ชัน INT)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปัดค่าตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม

ไวยากรณ์

INT(number)

number     คือจำนวนจริงที่คุณต้องการปัดเศษลงให้เป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่างที่ 1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=INT(8.9)

ปัดเศษของ 8.9 ลง (8)

=INT(-8.9)

ปัดเศษของ -8.9 ลง (-9)

ตัวอย่างที่ 2

Col1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

19.5

=[Col1]-INT([Col1])

ส่งกลับส่วนทศนิยมของจำนวนจริงบวกใน Col1 (0.5)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×