×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

I can't connect to my Exchange account

Cause: Your organization uses Exchange Server 2003 or an earlier version.

Solution:    Check with your account administrator to see what version of Exchange Server is managing your account.

Outlook for Mac supports accounts managed by Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 with Update Rollup 4 (KB952580) and later versions.

Cause: Your account credentials or Exchange server name are incorrect.

Solution:    Verify your account settings.

 1. On the Tools menu, click Accounts.

 2. In the left pane of the Accounts dialog box, select the account.

 3. Verify that the account settings are correct.

  Tip: To confirm that you are using the correct credentials, try to connect to your account from another Exchange application, such as Outlook Web App.

Cause: Outlook is set to work offline.

Solution:    Verify that Outlook is online.

 • On the Outlook menu, make sure that Work Offline is not checked.

Cause: Your network connection is unavailable.

Solution:    Make sure that your computer is connected to the network.

For instructions on checking the status of your network connections, see Mac OS Help. Or, you can contact your Exchange server administrator or your network administrator. You can also ask a colleague who uses similar settings if he or she can connect to the network. Or, if you connect to your Exchange account over the Web, use a Web browser to see whether you can access Internet sites.

Cause: The server that is running Microsoft Exchange Server is unavailable.

Solution:    Check your Microsoft Exchange server connection.

 1. On the Tools menu, click Accounts.

 2. Look at the Exchange account in the left pane. If there is a problem with the connection, the indicator icon will be orange.

Not connected indicator

If you successfully connected to the account before, try to connect to it from another Exchange application, such as Outlook Web App. You can also check the status of the Exchange server by contacting your Exchange server administrator.

Cause: Your Exchange account requires you to log on by using an encrypted channel.

Solution:    Contact your Exchange administrator to learn if your account requires an encrypted channel and, if this is the case, verify the setting for this channel.

 1. On the Tools menu, click Accounts.

 2. In the left pane of the Accounts dialog box, select the account.

 3. Click Advanced, and then click the Server tab.

 4. Under Microsoft Exchange and Directory service, select the Use SSL to connect check boxes.

Cause: Your computer requires a mail proxy server to connect to the Exchange server.

Solution:    Contact your Microsoft Exchange account administrator.

Ask your Microsoft Exchange account administrator to tell you which proxy server to use to connect to the Microsoft Exchange server. For information about how to configure a connection to a proxy server, see Mac OS Help.

See also

I'm not receiving e-mail or other items in my Exchange account

Exchange account basic settings

Exchange account server settings

Add an Exchange account

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×