HA010275271

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณมีการร้องขอความช่วยเหลือสำหรับเครื่องมือที่เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง SharePoint Workspace ไม่ ซึ่งจะไม่ถูกปรับปรุงนั้น เครื่องมืออาจติดตั้ง ด้วยเวอร์ชัน Groove 3.x เครื่องมือนี้ยังจะทำตามปกติเหมือนในผลิตภัณฑ์เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณจำเป็นต้องช่วยให้ข้อมูลสำหรับเครื่องมือนี้ คุณสามารถเปิดคู่มือผู้ใช้ Groove 3.xใน "เรียนรู้ศูนย์สำหรับ Groove เสมือน Office"

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×