สลับไปยัง OneDrive จาก Google Drive

OneDrive จาก Google Drive

Google Drive ไปยัง OneDrive for Business

ปรับเปลี่ยนประสบการณ์

OneDrive for Business รวมอยู่ใน Office 365 เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง อัปโหลด และแชร์ไฟล์ของคุณจากที่ใดก็ได้ที่คุณใช้ Office ไม่ว่าจะเป็นบนเดสก์ท็อปของคุณ บนเว็บ และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม หรือปล่อยให้แอป Office ของคุณให้ลงชื่อเข้าใช้ในบริการเว็บของบุคคลที่สาม

เพียงมองหาคำว่า OneDrive – [ชื่อบริษัทของคุณ]

 

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ความแตกต่าง

Drive

OneDrive for Business

เปิด จัดเก็บ แชร์

จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อเปิด จัดเก็บ และแชร์ไฟล์ Office ด้วยแอปพลิเคชัน Office บนเดสก์ท็อป

ไม่สามารถเปิดไฟล์ Office ด้วยแอปพลิเคชัน Office จากเบราว์เซอร์โดยตรงได้

จำเป็นต้องมีแอปไดรฟ์ที่กำหนดค่าเป็นผู้ให้บริการเอกสารเพื่อเปิด จัดเก็บ และแชร์ไฟล์ Office ด้วยแอป Office Mobile

ไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือการรับรองความถูกต้องในการเปิด จัดเก็บ และแชร์ไฟล์ Office ด้วย Office Online แอป Office บนเดสก์ท็อป และแอป Office สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ทำงานร่วมกัน

ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขไฟล์ผลิตภัณฑ์ G Suite ที่จัดเก็บใน Drive พร้อมกันได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ Google G Suite บนเบราว์เซอร์

ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขไฟล์ Office ที่จัดเก็บใน OneDrive พร้อมกันได้ ด้วย Office 2016 บนเดสก์ท็อปหรือ Office Online บนเบราว์เซอร์

ระดับสิทธิ์

 • ดู

 • แสดงข้อคิดเห็น

 • แก้ไข

 • สามารถเปลี่ยนเจ้าของไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้

 • ระดับอย่างง่าย:

  • สามารถดู

  • สามารถแก้ไข

Drive

OneDrive

ออนไลน์
 1. จากเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Google ของคุณ

 2. เลือกไอคอน แอป แล้วเลือก Drive

 3. คลิกขวาไฟล์ แล้วเลือกคำสั่ง

 
 1. จากเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Office ของคุณ

 2. ในตัวเปิดใช้แอป Office 365 ให้เลือก OneDrive

 3. คลิกขวาไฟล์ แล้วเลือกคำสั่ง

 

สกรีนช็อตที่แสดงเมนูทางลัดสำหรับไฟล์ที่เลือก
Office บนเดสก์ท็อป
 • เลือก ไฟล์ > เปิด > Google Drive > เปิดจาก Google Drive หรือเลือก Google Drive > เปิด จาก Ribbon

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอิน Google Drive สำหรับ Microsoft Office

 
 • เลือก ไฟล์ > เปิด แล้วเลือก OneDrive - [ชื่อบริษัทของคุณ]

 

สกรีนช็อตของไฟล์ > เมนูเปิดใน Word
แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. ในแอปไดรฟ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้แตะ ไอคอนเมนูของแอป Drive

 2. แตะ ไดรฟ์ของฉัน หรือ ล่าสุด

 3. แตะไฟล์

 
 1. ในแอป OneDrive Mobile ให้แตะ ไฟล์ หรือ ล่าสุด

 2. แตะไฟล์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการติดตั้งแอป ให้ดูตั้งค่าแอป Office และอีเมลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 

สกรีนช็อตของแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เน้นปุ่ม ไฟล์
แอป Office Mobile
 • ไฟล์ Office ที่จัดเก็บบน Google Drive จะไม่พร้อมใช้งานเพื่อแก้ไขด้วยแอป Office บนมือถือโดยตรง พวกเขาสามารถแก้ไขบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ด้วยแอปมือถือ Google G-Suite

 
 1. แตะ เปิด แล้วแตะ OneDrive – [ชื่อบริษัทของคุณ]

 2. แตะไฟล์

 

สกรีนช็อตของตำแหน่งต่างๆ บนหน้าจอในแอป Word Mobile

Drive

OneDrive

ออนไลน์
 • เลือก ใหม่ เพื่ออัปโหลดหรือสร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์ใหม่ หรือลากแล้วปล่อยลงในหน้าต่างเพื่ออัปโหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ใหม่

 
 • เลือก ใหม่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์หรือไฟล์ Office ใหม่

  เลือก อัปโหลด หรือลากแล้วปล่อยลงในหน้าต่างเพื่ออัปโหลดไฟล์ใหม่

 

สกรีนช็อตที่แสดงการเลือก อัปโหลด
ซิงค์ไฟล์
 • ติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Drive เพื่อซิงค์ไฟล์ Drive ของคุณลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

 

สกรีนช็อตของหน้าจอแรกของการตั้งค่า OneDrive
Office บนเดสก์ท็อป
 • เลือก ไฟล์ >บันทึกเป็น > Google Drive > บันทึกเป็น หรือ Google Drive > บันทึกไปยัง Drive จากแถบเครื่องมือ

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอิน Google Drive สำหรับ Microsoft Office

 
 • เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น แล้วเลือก OneDrive - [ชื่อบริษัทของคุณ]

 

สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Excel
Outlook
 1. ขณะที่กำลังเขียนข้อความใน Outlook ให้เลือก ข้อความ > แนบไฟล์ > เรียกดูพีซีนี้ แล้วเลือกไฟล์เพื่อแนบ

 2. เลือก ใช่ ในกล่องโต้ตอบ แทรกเป็นลิงก์ Drive

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอิน Google Drive สำหรับ Microsoft Office

 
 1. ขณะที่กำลังเขียนข้อความใน Outlook ให้เลือก ข้อความ > แนบไฟล์ > เรียกดูพีซีนี้ แล้วเลือกไฟล์เพื่อแนบ

 2. เลือกเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากสิ่งที่แนบมา แล้วเลือก อัปโหลดไปยัง OneDrive

 

สกรีนช็อตของหน้าต่างการเขียนของ Outlook แสดงไฟล์ที่แนบที่เลือกคำสั่งอัปโหลด
แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ในแอปไดรฟ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้แตะ ไอคอนเพิ่มของแอป Drive เพื่อ:

  • สร้างโฟลเดอร์ใหม่

  • ถ่ายรูปหรือวิดีโอใหม่ หรือเลือกที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์ของคุณ

  • อัปโหลดไฟล์จากบริการระบบคลาวด์อื่น

  • สร้างไฟล์ Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 
 • ในแอป OneDrive Mobile ให้แตะ + เพื่อ:

  • สร้างโฟลเดอร์ใหม่

  • ถ่ายรูปหรือวิดีโอใหม่ หรือเลือกที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์ของคุณ

  • สร้างเอกสาร Word, สเปรดชีต Excel หรืองานนำเสนอ PowerPoint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 

สกรีนช็อตของหน้าจอไฟล์ใน Word สำหรับ iOS กำลังแสดงเมนูเพิ่ม
แอป Office Mobile
 • ไฟล์ Office ที่จัดเก็บบน Google Drive จะไม่พร้อมใช้งานเพื่อแก้ไขด้วยแอป Office บนมือถือโดยตรง พวกเขาสามารถแก้ไขด้วยแอปมือถือ Google G-Suite

 
 • แตะ เปิด แล้วแตะ iPhone

 • แตะ เลือกไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ข้างๆ ไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด

 • แตะ ย้ายไปยังระบบคลาวด์

 • แตะ OneDrive - [ชื่อบริษัทของคุณ]

 

สกรีนช็อตของตำแหน่งต่างๆ > หน้าจอ iPhone ใน Excel สำหรับอุปกรณ์ iOS

Drive

OneDrive

ออนไลน์
 • เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ แล้วเลือก ไอคอนแชร์ของแอป Drive แชร์ หรือ ไอคอนลิงก์ของแอป Drive รับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้

 
 • เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ แล้วเลือก แชร์ หรือ รับลิงก์

 

สกรีนช็อตของเมนูทางลัดใน OneDrive for Business ออนไลน์
Office บนเดสก์ท็อป
 • เลือก Google Drive ในแถบเครื่องมือของแอปพลิเคชัน Office ของคุณ

 • เลือก แชร์

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอิน Google Drive สำหรับ Microsoft Office

 
 • เลือก ไฟล์ > แชร์ หรือเลือก แชร์ บน Ribbon

 

สกรีนช็อตของส่วนแชร์ไฟล์ใน Word
แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. ในแอปไดรฟ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้แตะ ไอคอนเพิ่มเติมของแอป Drive เพิ่มเติม ข้างๆ ไฟล์เพื่อแชร์

 2. แตะ เพิ่มบุคคล หรือ รับลิงก์

 
 1. ในแอป OneDrive Mobile ให้กดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้จนกว่าเครื่องหมายส่วนที่เลือกจะปรากฏขึ้นข้างๆ

 2. แตะไอคอน แชร์ ไอคอนแชร์ของแอป OneDrive

 

สกรีนช็อตของแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เลือกไฟล์และเน้นไอคอนอัปโหลด
แอป Office Mobile
 • ไฟล์ Office ที่จัดเก็บบน Google Drive จะไม่พร้อมใช้งานเพื่อแชร์ผ่านแอป Office บนมือถือ พวกเขาสามารถแชร์ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านแอป Google G-Suite บนมือถือ

 
 1. ในแอป Office Mobile ให้แตะ เปิด > ตำแหน่ง แล้วแตะ OneDrive [ชื่อบริษัทของคุณ]

 2. แตะ ไอคอนเพิ่มเติมของแอป OneDrive เพิ่มเติม ข้างๆ ไฟล์เพื่อแชร์

 3. แตะ แชร์

 

สกรีนช็อตของไฟล์ใน Word สำหรับอุปกรณ์ iOS ที่ไฮไลต์ไอคอนเพิ่มเติม
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×