×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Get to know Excel 2007: Enter formulas

Overview art

Get to know Microsoft Office Excel 2007 by learning how to enter formulas into worksheets and perform simple calculations. Then, ditch your calculator.

Start course button

About this course

This course includes:

 • Three practice sessions for hands-on experience. Practices require Excel 2007.

 • A Quick Reference Card you can take away from the course.

Goals

After completing this course you will be able to:

 • Do math by typing simple formulas to add, divide, multiply, and subtract.

 • Use cell references in formulas, so that Excel can automatically update results when values change or when you copy formulas.

 • Use functions (prewritten formulas) to add up values, calculate averages, and find the smallest or largest value in a range of values.

Before you begin

If you want to know how to create a workbook, and how to enter and edit text and numbers, you need this course: Get to know Excel 2007: Create your first workbook.

If you are not familiar with the new look in Excel 2007, take this course: Up to speed with Excel 2007.

Topics in this course

Lesson 1

Lesson 2

 1. Get started

 2. Begin with an equal sign

 3. Use other math operators

 4. Total all the values in a column

 5. Copy a formula instead of creating a new one

 6. Practice

 1. Use cell references

 2. Update formula results

 3. Other ways to enter cell references

 4. Reference types

 5. Using an absolute cell reference

 6. Practice

Lesson 3

 1. Simplify formulas by using functions

 2. Find an average

 3. Find the largest or smallest value

 4. Print formulas

 5. What's that funny thing in my worksheet?

 6. Find more functions

 7. Practice

 8. Quick reference card

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!