×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Get to know Excel 2007: Create your first workbook

Course overview art

Learn how to create a workbook in Microsoft Office Excel 2007, how to enter and edit text and numbers, and how to add and delete columns and rows.

Start course button

About this course

This course includes:

 • Three practice sessions for hands-on experience. Practices require Excel 2007.

 • A Quick Reference Card you can take away from the course.

Goals

After completing this course you will be able to:

 • Create a new workbook.

 • Enter text and numbers.

 • Edit text and numbers.

 • Insert and delete columns and rows.

Topics in this course

Lesson 1

Lesson 2

 1. Meet the workbook

 2. The Ribbon

 3. Workbooks and worksheets

 4. Columns and rows and cells, that's what worksheets are made of

 5. Cells are where the data goes

 6. Practice

 1. Enter data

 2. Start with column titles (be kind to your readers)

 3. Start typing

 4. Enter dates and times

 5. Enter numbers

 6. Quick ways to enter data

 7. Practice

Lesson 3

 1. Edit data and revise worksheets

 2. Edit data

 3. Remove data formatting

 4. Insert a column or a row

 5. Practice

 6. Quick reference card

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!