FIXED (ฟังก์ชัน FIXED)

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชันFIXED ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ปัดค่าตัวเลขเป็นเลขทศนิยมตามที่ระบุ จัดรูปแบบตัวเลขเป็นรูปแบบทศนิยมที่ใช้เครื่องหมายมหัพภาคและจุลภาค และส่งกลับค่าผลลัพธ์เป็นข้อความ

ไวยากรณ์

FIXED(number, [decimals], [no_commas])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FIXED มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    ต้องระบุ ตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษทศนิยมแล้วแปลงเป็นข้อความ

  • Decimals    (ระบุหรือไม่ก็ได้) จำนวนหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม

  • No_commas    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าตรรกะซึ่งถ้าเป็น TRUE จะป้องกันไม่ให้ฟังก์ชัน FIXED รวมเครื่องหมายจุลภาคในข้อความที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • จำนวนเลขนัยสำคัญที่จะใส่ไว้ใน Microsoft Excel ห้ามมีเกินกว่า 15 หลัก แต่สามารถใส่ทศนิยมได้มากถึง 127 ตำแหน่ง

  • ถ้า Decimals เป็นค่าลบ จะเป็นการปัดค่าจำนวนไปทางซ้ายของจุดทศนิยม

  • ถ้าไม่มีการระบุค่าให้กับ Decimals ก็จะถือว่าเป็นค่า 2

  • ถ้า no_commas เป็น FALSE หรือไม่มีการระบุค่าไว้ ข้อความที่ส่งกลับจะมีเครื่องหมายจุลภาคเหมือนปกติ

  • ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีตัวเลขด้วยคำสั่ง (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ตัวเลข แล้วคลิก ตัวเลข) และการจัดรูปแบบตัวเลขโดยตรงด้วยฟังก์ชัน FIXED ก็คือฟังก์ชัน FIXED จะแปลงผลลัพธ์เป็นข้อความ ตัวเลขที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง เซลล์ ยังคงเป็นตัวเลขอยู่

ตัวอย่าง

สมุดงานต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของฟังก์ชันนี้ ให้ตรวจสอบ เปลี่ยนสูตรที่มีอยู่ หรือใส่สูตรของคุณเองเพื่อศึกษาวิธีการทำงานของฟังก์ชัน

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

1234.567

-1234.567

44.332

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FIXED(A2, 1)

ปัดเศษตัวเลขใน A2 หนึ่งหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม

1,234.6

=FIXED(A2, -1)

ปัดเศษตัวเลขใน A2 หนึ่งหลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม

1,230

=FIXED(A3, -1, TRUE)

ปัดเศษตัวเลขใน A3 หนึ่งหลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม โดยไม่มีเครื่องหมายจุลภาค (อาร์กิวเมนต์ TRUE)

-1230

=FIXED(A4)

ปัดเศษตัวเลขใน A4 สองหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม

44.33

เมื่อต้องการทำงานเพิ่มเติมในเชิงลึกกับข้อมูลตัวอย่างนี้ใน Excel ให้ดาวน์โหลดสมุดงานที่ฝังตัวลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเปิดสมุดงานใน Excel

นำไปใช้กับ: Excel 2013, Excel Onlineข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา