Data Analysis Expressions (DAX) ใน Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Data Analysis Expressions (DAX) เสียง intimidating เล็ก ๆ แรกที่ แต่ไม่ให้ชื่อหลอกลวงคุณ พื้นฐานของ DAX จะจริง ๆ ค่อนข้างเข้าใจง่าย สิ่งแรกแรก - DAX ไม่ใช่ภาษาการเขียนโปรแกรม DAX คือ ภาษาสูตร คุณสามารถใช้ DAX เพื่อกำหนดคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับคอลัมน์จากการคำนวณและหน่วยวัด(หรือที่เรียกว่าจากการคำนวณเขตข้อมูล) ได้ DAX มีฟังก์ชันที่ใช้ในสูตรของ Excel และฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับข้อมูลที่สัมพันธ์กัน และดำเนินการรวมแบบไดนามิกบางรายการ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสูตร DAX

สูตร DAX จะคล้ายกับสูตร Excel มาก เมื่อต้องการสร้างสูตร ให้คุณพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ ตามด้วยชื่อฟังก์ชันหรือนิพจน์ และค่าหรืออาร์กิวเมนต์ใดๆ ที่จำเป็นต้องใส่ DAX จะมีฟังก์ชันที่หลากหลายเช่นเดียวกับ Excel ซึ่งคุณสามารถใช้ทำงานร่วมกับสตริง คำนวณโดยใช้วันที่และเวลา หรือสร้างค่าตามเงื่อนไขได้

อย่างไรก็ตาม สูตร DAX มีความแตกต่างที่สำคัญดังนี้

 • ถ้าคุณต้องการกำหนดการคำนวณด้วยหลักเกณฑ์แบบทีละแถว DAX มีฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณใช้ค่าในแถวปัจจุบันหรือค่าที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการคำนวณที่แตกต่างกันตามบริบทได้

 • DAX มีฟังก์ชันชนิดที่ส่งกลับตารางเป็นผลลัพธ์ของตัวเองแทนที่จะส่งกลับเป็นค่าเดียว ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถใช้เพื่อป้อนข้อมูลไปยังฟังก์ชันอื่นๆ ได้อีกด้วย

 • ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาใน DAX ทำให้สามารถคำนวณโดยใช้ช่วงของวัน และเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างช่วงเวลาที่ขนานกัน

จะใช้สูตร DAX ที่ใด

คุณสามารถสร้างสูตรในPower Pivot ในc จากการคำนวณคอลัมน์หรือในf จากการคำนวณields

คอลัมน์จากการคำนวณ

คอลัมน์จากการคำนวณคือคอลัมน์ที่คุณเพิ่มลงในตาราง Power Pivot ที่มีอยู่ แทนที่จะวางหรือนำเข้าค่าในคอลัมน์ คุณสามารถสร้างสูตร DAX ที่กำหนดค่าคอลัมน์ได้ ถ้าคุณรวมตาราง Power Pivot ไว้ใน PivotTable (หรือ PivotChart) คุณสามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณนั้นได้เหมือนกับที่ใช้คอลัมน์ข้อมูลอื่นๆ

สูตรในคอลัมน์จากการคำนวณนั้นคล้ายกันมากกับสูตรที่คุณสร้างใน Excel อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่เหมือนกับใน Excel คือคุณไม่สามารถสร้างสูตรที่ต่างกันสำหรับแถวอื่นในตารางได้ แต่สูตร DAX จะถูกนำไปใช้กับคอลัมน์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เมื่อมีสูตรในคอลัมน์แล้ว ค่าของแต่ละแถวก็จะถูกคำนวณ ผลลัพธ์สำหรับคอลัมน์นั้นจะถูกคำนวณทันทีที่คุณสร้างสูตร ค่าของคอลัมน์จะถูกนำมาคำนวณใหม่เฉพาะเมื่อข้อมูลต้นแบบถูกรีเฟรช หรือคุณใช้การคำนวณใหม่ด้วยตัวเองเท่านั้น

คุณสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่ยึดตามหน่วยวัดและคอลัมน์จากการคำนวณอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อเดียวกันสำหรับคอลัมน์จากการคำนวณและหน่วยวัด ขณะนี้จะทำให้สับสนผลลัพธ์ เมื่อการอ้างอิงไปยังคอลัมน์ ดีที่สุดคือการใช้การอ้างอิงคอลัมน์แบบเต็ม เพื่อหลีกเลี่ยงไปโดยบังเอิญเรียกใช้การวัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด ให้ดูที่ คอลัมน์จากการคำนวณใน Power Pivot

หน่วยวัด

การวัดเป็นสูตรที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ใน PivotTable (หรือ PivotChart) ที่ใช้ข้อมูลPower Pivot การวัดจะยึดตามฟังก์ชันการรวมแบบมาตรฐาน เช่น SUM หรือนับจำนวน หรือคุณสามารถกำหนดสูตรของคุณเอง โดยใช้ DAX การวัดถูกใช้ในพื้นที่ค่า ของ PivotTable ถ้าคุณต้องวางผลลัพธ์จากการคำนวณในพื้นที่อื่นของ PivotTable ใช้คอลัมน์จากการคำนวณแทน

เมื่อคุณกำหนดสูตรสำหรับการวัดชัดเจน ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจนกว่าคุณเพิ่มหน่วยวัดลงใน PivotTable เมื่อคุณเพิ่มหน่วยวัด สูตรจะถูกประเมินสำหรับแต่ละเซลล์ในพื้นที่ค่า ของ PivotTable เนื่องจากผลลัพธ์จะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละชุดของส่วนหัวของแถวและคอลัมน์ ผลลัพธ์สำหรับการวัดอาจแตกต่างกันในแต่ละเซลล์

ข้อกำหนดของหน่วยวัดที่คุณสร้างจะถูกบันทึกพร้อมตารางของข้อมูลต้นฉบับ ซึ่งปรากฏในรายการเขตข้อมูล PivotTable และพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของเวิร์กบุ๊ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้วัดใน Power Pivot

การสร้างสูตรโดยใช้แถบสูตร

เช่นเดียวกับใน Excel ในPower Pivot จะมี แถบสูตรเพื่อให้สร้างและแก้ไขสูตรได้ง่ายขึ้น และมีฟังก์ชันการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการพิมพ์และไวยากรณ์ให้น้อยที่สุด

เมื่อต้องการใส่ชื่อของตาราง ให้พิมพ์ชื่อของตารางลงไป การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติจะมีรายการดรอปดาวน์ที่มีชื่อที่ใช้ได้ซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเหล่านั้น  

เมื่อต้องการใส่ชื่อของคอลัมน์ ให้พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บ แล้วเลือกคอลัมน์จากรายการคอลัมน์ในตารางปัจจุบัน สำหรับคอลัมน์จากตารางอื่น ให้เริ่มโดยพิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อตาราง แล้วเลือกคอลัมน์จากรายการดรอปดาวน์ของการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ  

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและสรุปขั้นตอนวิธีการสร้างสูตร ให้ดู สร้างสูตรสำหรับคำนวณใน Power Pivot

เคล็ดลับในการใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติในระหว่างสูตรที่มีอยู่กับฟังก์ชันที่ซ้อนอยู่ได้ ข้อความที่อยู่ต่อจากจุดแทรกจะถูกนำไปใช้แสดงค่าในรายการดรอปดาวน์ และข้อความทั้งหมดที่อยู่ต่อจากจุดแทรกจะยังคงเหมือนเดิม

ชื่อที่กำหนดที่คุณสร้างสำหรับค่าคงที่จะไม่แสดงในรายการดรอปดาวน์ของการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ แต่คุณก็ยังสามารถพิมพ์ลงไปได้

Power Pivot จะไม่เพิ่มวงเล็บปิดของฟังก์ชันให้ หรือจับคู่วงเล็บให้โดยอัตโนมัติ คุณจึงควรดูให้แน่ใจว่าแต่ละฟังก์ชันมีไวยากรณ์ที่ถูกต้องแล้ว มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถบันทึกหรือใช้สูตรได้ 

การใช้หลายฟังก์ชันในหนึ่งสูตร

คุณสามารถซ้อนฟังก์ชันได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ผลลัพธ์จากฟังก์ชันหนึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์ของอีกฟังก์ชันหนึ่งได้ คุณสามารถซ้อนฟังก์ชันในคอลัมน์จากการคำนวณได้มากถึง 64 ระดับ อย่างไรก็ตาม การซ้อนฟังก์ชันอาจทำให้การสร้างสูตรหรือการแก้ไขปัญหาของสูตรเป็นไปได้ยาก

ฟังก์ชัน DAX จำนวนมากถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นฟังก์ชันซ้อนเพียงอย่างเดียว ฟังก์ชันเหล่านี้ส่งค่ากลับเป็นตารางซึ่งไม่สามารถบันทึกเป็นผลลัพธ์โดยตรงได้ ทั้งที่จริงๆ แล้วควรจะเป็นการป้อนข้อมูลไปยังฟังก์ชันตาราง ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน SUMX, AVERAGEX และ MINX ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องใช้ตารางเป็นอาร์กิวเมนต์แรก

หมายเหตุ: บางขีดจำกัดในการซ้อนฟังก์ชันที่มีอยู่ภายในหน่วยวัด เพื่อให้แน่ใจว่า ประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ได้รับผลกระทบ โดยคำนวณมากมายที่จำเป็นต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคอลัมน์

การเปรียบเทียบฟังก์ชัน DAX และฟังก์ชัน Excel

แม้ไลบรารีฟังก์ชัน DAX จะอาศัยแบบของไลบรารีฟังก์ชัน Excel แต่ทั้งสองก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่มาก ส่วนนี้จะสรุปความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างฟังก์ชัน Excel และฟังก์ชัน DAX

 • ฟังก์ชัน DAX หลายฟังก์ชันมีชื่อและลักษณะการทำงานทั่วไปเหมือนกับฟังก์ชัน Excel แต่อาจได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้รองรับชนิดการป้อนข้อมูลที่ต่างกัน และในบางกรณีอาจส่งค่ากลับเป็นชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันด้วย โดยทั่วไปแล้วคุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน DAX ในสูตร Excel หรือไม่สามารถใช้สูตร Excel ใน Power Pivot ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง

 • ฟังก์ชัน DAX ไม่เคยใช้การอ้างอิงเซลล์หรือช่วงเป็นการอ้างอิง แต่ฟังก์ชัน DAX จะใช้คอลัมน์หรือตารางเป็นการอ้างอิงแทน

 • ฟังก์ชันวันที่และเวลาของ DAX จะส่งกลับชนิดข้อมูล datetime แต่ในทางกลับกัน ฟังก์ชันวันที่และเวลาของ Excel จะส่งกลับจำนวนเต็มที่แสดงวันที่เป็นเลขลำดับ

 • ฟังก์ชันใหม่ของ DAX หลายฟังก์ชันจะส่งกลับตารางของค่า หรือกำหนดให้การคำนวณที่ยึดตามตารางของค่าเป็นข้อมูลป้อนเข้า ในทางกลับกัน Excel ไม่มีฟังก์ชันที่จะส่งกลับเป็นตาราง แต่บางฟังก์ชันสามารถทำงานกับอาร์เรย์ได้ ความสามารถในการอ้างอิงตารางและคอลัมน์ที่สมบูรณ์ได้ง่ายเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน Power Pivot

 • DAX มีฟังก์ชันการค้นหาแบบใหม่ซึ่งคล้ายกับฟังก์ชันการค้นหาอาร์เรย์และเวกเตอร์ใน Excel อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน DAX ยังต้องการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วย

 • ข้อมูลในคอลัมน์ควรจะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเสมอ ถ้าไม่ใช่ข้อมูลชนิดเดียวกัน DAX จะเปลี่ยนทั้งคอลัมน์ให้เป็นชนิดข้อมูลที่รองรับค่าทั้งหมดได้ดีที่สุด

ชนิดข้อมูล DAX

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จำนวนมากซึ่งอาจสนับสนุนชนิดของข้อมูลที่ต่างกันลงในตัวแบบข้อมูล Power Pivot ได้ เมื่อคุณนำเข้าหรือโหลดข้อมูลแล้วใช้ข้อมูลในการคำนวณหรือใน PivotTable ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นข้อมูล Power Pivot ชนิดใดชนิดหนึ่ง สำหรับรายการของชนิดข้อมูล ให้ดู ชนิดข้อมูลในตัวแบบข้อมูล

ชนิดข้อมูลตารางเป็นชนิดข้อมูลแบบใหม่ใน DAX ที่ถูกใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าหรือผลลัพธ์ในฟังก์ชันใหม่ๆ หลายฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน FILTER จะใช้ตารางเป็นข้อมูลป้อนเข้าและผลลัพธ์ในอีกตารางหนึ่งซึ่งมีเฉพาะแถวที่ตรงกับเงื่อนไขของตัวกรอง ด้วยการผสมผสานฟังก์ชันของตารางกับฟังก์ชันการรวม คุณสามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนกับชุดข้อมูลที่กำหนดแบบไดนามิกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การรวมใน Power Pivot

สูตรและตัวแบบเชิงสัมพันธ์

หน้าต่างPower Pivot เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถทำงานกับหลายตารางของข้อมูล และการเชื่อมต่อตารางในตัวแบบเชิงสัมพันธ์ ภายในรุ่นนี้ข้อมูล ตารางเชื่อมต่อกันตามความสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับคอลัมน์ในตารางอื่น และสร้างการคำนวณที่น่าสนใจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสูตรที่ค่าผลรวมสำหรับตารางเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว บันทึกค่าในเซลล์เดียว หรือ เพื่อควบคุมแถวจากตารางเกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้ตัวกรองตารางและคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูความสัมพันธ์ระหว่างตารางในแบบจำลองข้อมูล

เนื่องจากคุณสามารถเชื่อมโยงตารางถึงกันได้โดยใช้ความสัมพันธ์ ดังนั้น PivotTable ของคุณจึงอาจมีข้อมูลจากหลายคอลัมน์ที่มาจากตารางที่แตกต่างกันได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสูตรสามารถทำงานกับตารางและคอลัมน์ทั้งหมดได้ คุณอาจต้องออกแบบการคำนวณให้แตกต่างไปจากที่คุณทำใน Excel

 • โดยทั่วไปแล้วสูตร DAX ในคอลัมน์หนึ่งจะถูกนำไปใช้กับชุดของค่าในคอลัมน์นั้นทั้งหมดเสมอ (ไม่ใช้เฉพาะกับบางแถวหรือบางเซลล์)

 • ตารางใน Power Pivot ต้องมีจำนวนคอลัมน์ในแต่ละแถวเท่ากันเสมอ และแถวทั้งหมดในคอลัมน์ต้องมีชนิดข้อมูลเหมือนกันด้วย

 • เมื่อตารางถูกเชื่อมต่อกันด้วยความสัมพันธ์ คุณต้องดูให้แน่ใจด้วยว่าทั้งสองคอลัมน์ที่ใช้เป็นคีย์หลักนั้นมีค่าที่ตรงกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก Power Pivot ไม่ได้บังคับให้มี Referential Integrity จึงอาจเป็นไปได้ที่จะมีค่าที่ไม่ตรงกันในคอลัมน์หลักแต่ยังคงสร้างความสัมพันธ์ได้ อย่างไรก็ตาม ค่าที่ว่างเปล่าหรือที่ไม่ตรงกันอาจมีผลต่อผลลัพธ์ของสูตรและลักษณะที่ปรากฏของ PivotTable สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การค้นหาในสูตร Power Pivot

 • เมื่อคุณเชื่อมโยงตาราง โดยใช้ความสัมพันธ์ คุณขยายขอบเขต หรือcontextจะถูกประเมินสูตรของคุณ ตัวอย่างเช่น สูตรใน PivotTable สามารถถูกกระทบ โดยตัวกรองใด ๆ หรือส่วนหัวของคอลัมน์และแถวใน PivotTable คุณสามารถเขียนสูตรที่จัดการบริบท แต่บริบทอาจทำให้ผลลัพธ์ของคุณเมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีที่คุณอาจคาดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่บริบทในสูตรของ DAX

การอัปเดตผลลัพธ์ของสูตร

ข้อมูล r efreshและคำนวณกำลังสองแยกกัน แต่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่คุณควรทำความเข้าใจเมื่อออกแบบของข้อมูลที่ประกอบด้วยสูตรซับซ้อน จำนวนมาก ข้อมูลหรือข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอก

การรีเฟรชข้อมูล เป็นกระบวนการอัปเดตข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของคุณด้วยข้อมูลใหม่จากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลด้วยตัวเองตามช่วงเวลาที่คุณระบุได้ หรือถ้าคุณประกาศเวิร์กบุ๊กไปยังไซต์ SharePoint คุณจะสามารถกำหนดเวลาการรีเฟรชอัตโนมัติจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้

การคำนวณใหม่ เป็นกระบวนการอัปเดตผลลัพธ์ของสูตรเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดกับตัวสูตรเอง และยังแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของข้อมูลต้นแบบด้วย การคำนวณใหม่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ ดังนี้

 • สำหรับคอลัมน์จากการคำนวณ ผลลัพธ์ของสูตรควรได้รับการคำนวณใหม่สำหรับทั้งคอลัมน์เสมอทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนสูตร

 • สำหรับการวัด ผลลัพธ์ของสูตรจะไม่มีคำนวณจนกว่าการวัดจากการจะถูกวางในบริบทของ PivotTable หรือ PivotChart สูตรจะยังถูกคำนวณใหม่ เมื่อคุณเปลี่ยนแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์ที่มีผลต่อตัวกรองบนข้อมูลใด ๆ หรือ เมื่อคุณรีเฟรช PivotTable ด้วยตนเอง

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสูตร

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเขียนสูตร

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดขณะกำหนดสูตร ในสูตรนั้นอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ข้อผิดพลาดทางตรรกะ หรือข้อผิดพลาดในการคำนวณ

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์นั้นสามารถแก้ไขได้ง่ายที่สุด โดยทั่วไปแล้วปัญหานี้มักเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายวงเล็บหรือเครื่องหมายจุลภาคที่ขาดหายไป ให้ดูที่การอ้างอิงฟังก์ชัน DAX สำหรับวิธีใช้พร้อมด้วยไวยากรณ์ของแต่ละฟังก์ชัน

ข้อผิดพลาดชนิดอื่นๆ จะเกิดขึ้นเมื่อไวยากรณ์ถูกต้องแล้ว แต่ค่าหรือคอลัมน์ที่อ้างถึงไม่สอดคล้องกับบริบทของสูตร เช่น ข้อผิดพลาดทางตรรกะและข้อผิดพลาดในการคำนวณอาจเกิดจากปัญหาใดๆ ต่อไปนี้

 • สูตรดังกล่าวอ้างอิงไปยังคอลัมน์ ตาราง หรือฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่

 • สูตรดังกล่าวดูเหมือนถูกต้องแล้ว แต่เมื่อโปรแกรมจัดการข้อมูลดึงข้อมูลกลับพบว่าชนิดข้อมูลไม่ตรงกัน จึงแสดงข้อผิดพลาดขึ้น

 • สูตรดังกล่าวส่งผ่านจำนวนหรือชนิดของพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องไปยังฟังก์ชัน

 • สูตรดังกล่าวอ้างอิงไปยังคอลัมน์อื่นที่มีข้อผิดพลาดอยู่ ดังนั้นค่าของสูตรจึงไม่ถูกต้อง

 • สูตรดังกล่าวอ้างถึงคอลัมน์ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ซึ่งหมายความว่ามี Metadata แต่ไม่มีข้อมูลจริงที่ใช้สำหรับการคำนวณ

ในสี่กรณีแรก DAX จะกำหนดสถานะของคอลัมน์ทั้งหมดว่ามีสูตรที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีสุดท้าย DAX จะแสดงคอลัมน์เป็นสีเทาเพื่อระบุว่าคอลัมน์นั้นอยู่ในสถานะที่ยังไม่มีการประมวลผล

ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องหรือแปลกไปเมื่อจัดอันดับหรือจัดระเบียบค่าคอลัมน์

เมื่อจัดอันดับหรือจัดระเบียบคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่า NaN (ไม่ใช่ตัวเลข) คุณอาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ตัวอย่างเช่น เมื่อการคำนวณหาร 0 ด้วย 0 ผลลัพธ์แบบ NaN จะถูกส่งกลับ

เนื่องจากโปรแกรมจัดการสูตรได้จัดระเบียบและจัดอันดับโดยการเปรียบเทียบค่าที่เป็นตัวเลข แต่อย่างไรก็ตาม NaN ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอื่นๆ ในคอลัมน์ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์นั้นถูกต้อง คุณสามารถใช้คำสั่งแบบมีเงื่อนไขโดยใช้ฟังก์ชัน IF เพื่อทดสอบค่า NaN และส่งกลับค่า 0 ที่เป็นตัวเลข

ความเข้ากันได้กับตัวแบบตาราง Analysis Services และโหมด DirectQuery

โดยทั่วไปแล้วสูตร DAX ที่คุณสร้างใน Power Pivot จะทำงานเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับตัวแบบตาราง Analysis Services อย่างไรก็ตามถ้าคุณย้ายตัวแบบ Power Pivot ไปยังอินสแตนซ์ Analysis Services และปรับใช้ตัวแบบในโหมด DirectQuery จะมีข้อจำกัดอยู่บางประการ

 • สูตร DAX บางสูตรอาจส่งกลับผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปถ้าคุณปรับใช้ตัวแบบในโหมด DirectQuery

 • บางสูตรอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องได้เมื่อคุณปรับใช้ตัวแบบเป็นโหมด DirectQuery เนื่องจากสูตรประกอบด้วยฟังก์ชัน DAX ที่ไม่สนับสนุนแหล่งข้อมูลที่สัมพันธ์กัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ตัวแบบตาราง Analysis Services ใน SQL Server 2012 BooksOnline

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×