×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Create your first presentation

presentation slides

Learn what you need to know to create and deliver a Microsoft Office PowerPoint 2007 presentation.

Start course button

About the course

This course includes:

 • Three practice sessions for hands-on experience. Practices require Office PowerPoint 2007.

 • A Quick Reference Card you can take away from the course.

Goals

After completing this course you will be able to:

 • Create slides and add text.

 • Insert pictures and other content.

 • Apply a theme for the presentation's overall look.

 • Print handouts and notes.

 • Prepare to give the show.

Topics in this course

Lesson 1

Lesson 2

 1. Create your slides

 2. Get to know your workspace

 3. Add new slides

 4. Pick layouts for slides

 5. Type your text

 6. Insert slides from another presentation

 7. Create speaker notes

 8. Practice

 1. Choose a theme, add more content

 2. The beauty of themes

 3. Choose a theme

 4. Insert pictures and things: 1

 5. Insert pictures and things: 2

 6. Edit slide elements

 7. Arrange slide elements

 8. Practice

Lesson 3

 1. Proof, print, and prep for the show

 2. Preview on your computer

 3. Check spelling, send for comments

 4. Print handouts

 5. Print speaker notes

 6. Add footer text to handouts and notes

 7. Color options for printing

 8. Package the presentation

 9. Practice

 10. Quick reference card

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×