COUNT (ฟังก์ชัน COUNT)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นับจำนวนอาร์กิวเมนต์ที่มีตัวเลข

ไวยากรณ์

COUNT(value1,value2,...)

value1, value2, ...     คืออาร์กิวเมนต์ 1 ถึง 30 ที่สามารถมีหรืออ้างถึงชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันหลายชนิด แต่นับเฉพาะอาร์กิวเมนต์ที่มีตัวเลขเท่านั้น

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลข วันที่ หรือการแสดงตัวเลขในรูปแบบข้อความจะถูกนับ ส่วนอาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขจะถูกละเว้น

  • ถ้าคุณต้องนับค่าตรรกะ ข้อความ หรือค่าความผิดพลาด ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTA

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Col7

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ยอดขาย

12/8/2008

19

22.24

TRUE

#DIV/0!

=COUNT([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6],[Col7])

นับจำนวนอาร์กิวเมนต์ที่มีตัวเลขในรายการ (3)

19

22.24

TRUE

#DIV/0!

=COUNT([Col4],[Col5],[Col6],[Col7])

นับจำนวนอาร์กิวเมนต์ที่มีตัวเลขใน 4 แถวสุดท้ายของรายการ (2)

ยอดขาย

2/8/2008

19

22.24

TRUE

#DIV/0!

COUNT([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6],[Col7],2)

นับจำนวนอาร์กิวเมนต์ที่มีตัวเลขในรายการ และค่า 2 (4)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×