CONCATENATE (ฟังก์ชัน CONCATENATE)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รวมหลายสตริงข้อความเป็นหนึ่งสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

CONCATENATE(text1,text2,...)

text1, text2,...     คือ 1 ถึง 30 รายการข้อความที่จะรวมเป็นรายการข้อความเดียว รายการข้อความสามารถเป็นสตริงข้อความ ตัวเลข หรือการอ้างอิงคอลัมน์

ข้อสังเกต

ตัวดำเนินการ "&" สามารถใช้แทนฟังก์ชัน CONCATENATE ในการรวมรายการข้อความ

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

สูตร

คำอธิบาย

brook trout

species

32

=CONCATENATE("Stream population for ",[Col1]," ",[Col2]," is ",[Col3],"/mile")

เชื่อมโยงประโยคจากข้อมูล (Stream population for brook trout species is 32/mile)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×