CHIINV (ฟังก์ชัน CHIINV)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไคสแควร์ ถ้า probability = CHIDIST(x,...) แล้ว CHIINV(probability,...) = x ให้ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่สังเกตได้กับผลลัพธ์ที่คาดหมายเพื่อประเมินว่าสมมติฐานของคุณถูกต้องหรือไม่

ไวยากรณ์

CHIINV(probability,degrees_freedom)

ความน่าจะเป็น     คือความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงแบบไคสแควร์

degrees_freedom     คือจำนวนขององศาความเป็นอิสระ

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CHIINV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าค่า Probability < 0 หรือค่า Probability > 1 ฟังก์ชัน CHIINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า degrees_freedom ไม่เป็นจำนวนเต็ม ก็จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า degrees_freedom < 1 หรือ degrees_freedom ≥ 10^10 ฟังก์ชัน CHIINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

CHIINV จะใช้เทคนิคการคำนวณซ้ำในการคำนวณของฟังก์ชัน เมื่อให้ค่าความน่าจะเป็นหนึ่งๆ CHIINV จะคำนวณซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์อยู่ภายใน ± 3x10^-7 ถ้าฟังก์ชัน CHIINV ทำซ้ำจนครบ 100 รอบแล้วแต่ยังไม่ได้ค่าลงตัว ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

probability

degrees_freedom

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

0.05

10%

=CHIINV([probability],[degrees_freedom])

ค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (18.30703)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×