BETAINV (ฟังก์ชัน BETAINV)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม กล่าวคือ ถ้า probability = BETADIST(x,...) แล้ว BETAINV(probability,...) = x การแจกแจงแบบเบต้าสะสมสามารถใช้ในการวางแผนโครงการเพื่อจำลองเวลาเสร็จสมบูรณ์ที่เป็นไปได้ เพื่อหาค่าเวลาเสร็จสมบูรณ์ที่คาดไว้และความผันแปร

ไวยากรณ์

BETAINV(probability,alpha,beta,A,B)

ความน่าจะเป็น     คือความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงแบบเบต้า

Alpha     คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

Beta     คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

A     คือขอบต่ำสุดในช่วงของ x (ใส่หรือไม่ก็ได้)

B     คือขอบเขตบนในช่วงของ x ที่ใส่หรือไม่ก็ได้

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BETAINV จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

  • ถ้าค่า alpha ≤ 0 หรือ beta ≤ 0 ฟังก์ชัน BETAINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability ≤ 0 หรือ probability > 1ฟังก์ชัน BETAINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าคุณไม่ใส่ค่าสำหรับ A และ B ฟังก์ชัน BETAINV จะใช้การแจกแจงแบบเบต้าสะสมมาตรฐาน ดังนั้น A = 0 และ B = 1

BETAINV จะใช้เทคนิคการคำนวณซ้ำในคำนวณของฟังก์ชัน ในค่าความน่าจะเป็นหนึ่งๆ BETAINV จะคำนวณซ้ำจนกว่าจะได้ผลลัพธ์อยู่ภายใน ±3x10^-7 ถ้าฟังก์ชัน BETAINV ทำการคำนวณซ้ำจนครบ 100 รอบแล้วแต่ยังไม่ได้ค่าที่อยู่ในช่วง ก็จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

Probability

Alpha

Beta

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

0.685470581

8

10

1

3

=BETAINV([Probability],[Alpha],[Beta],[A],[B])

ค่าผกผันของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสมสำหรับพารามิเตอร์ (2)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×