×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Always show the pointer during a presentation

By default during a presentation, the pointer (or cursor) hides automatically after three seconds of inactivity. The pointer reappears when you move the mouse.

If you want the pointer to appear at all times during a presentation, do the following:

Note:  It is not possible to make the pointer appear by default for every presentation. Instead, follow the brief instructions below for each presentation in which you want the pointer to appear.

  1. On the Slide Show tab, in the Start Slide Show group, click From Beginning to start your presentation from the beginning or From Current Slide to start your presentation from the slide that is currently selected.

  2. Right-click the slide, point to Pointer Options, and then click a pointer option (Arrow, Pen, or Highlighter).

  3. Right-click the slide again, point to Pointer Options, point to Arrow Options, and then click Visible.

In PowerPoint 2010, you can use your mouse like a laser pointer during your presentation. For more information, see the article Turn your mouse into a laser pointer.

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×