ATAN (ฟังก์ชัน ATAN)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ หรือแทนเจนต์ผกผันของจำนวนที่ระบุ อาร์กแทนเจนต์คือมุมที่แทนเจนต์เป็นตัวเลข มุมที่ส่งกลับจะอยู่ในรูปเรเดียนในช่วง -pi/2 ถึง pi/2

ไวยากรณ์

ATAN(number)

number     คือแทนเจนต์ของมุมที่คุณต้องการ

ข้อสังเกต

เมื่อต้องการแสดงค่าอาร์กแทนเจนต์ในรูปองศา ให้คูณผลลัพธ์ด้วย 180/PI() หรือใช้ฟังก์ชัน DEGREES

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ATAN(1)

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในรูปเรเดียน, pi/4 (0.785398)

=ATAN(1)*180/PI()

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในรูปองศา (45)

=DEGREES(ATAN(1))

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในรูปองศา (45)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×