ASINH (ฟังก์ชัน ASINH)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ผกผันของตัวเลขที่ระบุ ซึ่งไฮเพอร์โบลิกไซน์ผกผันคือค่าที่มีไฮเพอร์โบลิกไซน์เป็น number ดังนั้น ASINH(SINH(number)) จึงมีค่าเท่ากับ number

ไวยากรณ์

ASINH(number)

number     คือจำนวนจริงใดๆ

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ASINH(-2.5)

ไฮเพอร์โบลิกไซน์ผกผันของ -2.5 (-1.64723)

=ASINH(10)

ไฮเพอร์โบลิกไซน์ผกผันของ 10 (2.998223)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×