ASC (ฟังก์ชัน ASC)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับภาษาชุดอักขระแบบไบต์คู่ (DBCS) ให้เปลี่ยนอักขระ (ไบต์คู่) แบบเต็มความกว้างเป็นอักขระ (ไบต์เดี่ยว) แบบครึ่งความกว้าง

ไวยากรณ์

ASC(text)

text     คือการอ้างอิงข้อความหรือคอลัมน์ที่มีข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ถ้าข้อความไม่มีตัวอักษรแบบเต็มความกว้างใดๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ASC(" excel excel excel excel ")

" excel excel excel excel "

=ASC("EXCEL")

"EXCEL"

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×