AND (ฟังก์ชัน AND)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าตรรกะ TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE และส่งกลับ FALSE ถ้าอาร์กิวเมนต์อย่างน้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์เป็น FALSE

ไวยากรณ์

AND(logical1,logical2,...)

Logical1, logical2, ...     คือเงื่อนไขที่ 1 ถึง 30 ที่คุณต้องการทดสอบ โดยสามารถเป็นได้ทั้ง TRUE หรือ FALSE หรือทั้งสองอย่าง

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องประเมินเป็นค่าตรรกะ เช่น TRUE หรือ FALSE หรืออาร์กิวเมนต์ต้องเป็นการอ้างอิงคอลัมน์ที่มีค่าตรรกะ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นการอ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่มีข้อความ AND จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด แต่ถ้าเป็นคอลัมน์ว่าง จะส่งกลับ FALSE

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่มีค่าตรรกะ ฟังก์ชัน AND จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

ตัวอย่างที่ 1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=AND(TRUE, TRUE)

อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE (ใช่)

=AND(TRUE, FALSE)

อาร์กิวเมนต์หนึ่งเป็น FALSE (ไม่ใช่)

=AND(2+2=4, 2+3=5)

อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดประเมินเป็น TRUE (ใช่)

ตัวอย่างที่ 2

Col1

Col2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

50

104

=AND(1<[Col1], [Col1]<100)

เนื่องจาก 50 เป็นค่าระหว่าง 1 และ 100 (ใช่)

50

104

=IF(AND(1<[Col2], [Col2]<100), [Col2], "ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงตัวเลขที่สองหากมีค่าระหว่าง 1 ถึง 100 มิฉะนั้นให้แสดงข้อความ (ค่าอยู่นอกช่วง)

50

104

=IF(AND(1<[Col1], [Col1]<100), [Col1], "ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงตัวเลขแรกหากมีค่าระหว่าง 1 ถึง 100 มิฉะนั้นให้แสดงข้อความ (50)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×