ACOS (ฟังก์ชัน ACOS)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คืนค่าอาร์กโคไซน์ หรือค่าโคไซน์ผกผันของจำนวนหนึ่งๆ ค่าอาร์กโคไซน์คือมุมที่มีโคไซน์เท่ากับ จำนวน ค่ามุมที่คืนจากฟังก์ชันจะเป็นหน่วยเรเดียนในช่วงตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง pi

ไวยากรณ์

ACOS(number)

number     คือโคไซน์ของมุมที่คุณต้องการและต้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1

ข้อสังเกต

ถ้าคุณต้องการแปลงผลลัพธ์จากรูปเรเดียนเป็นรูปองศา ให้คูณด้วย 180/PI() หรือใช้ฟังก์ชัน DEGREES

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ACOS(-0.5)

อาร์กโคไซน์ของ -0.5 ในรูปเรเดียน, 2*pi/3 (2.094395)

=ACOS(-0.5)*180/PI()

อาร์กโคไซน์ของ -0.5 ในรูปองศา (120)

=DEGREES(ACOS(-0.5))

อาร์กโคไซน์ของ -0.5 ในรูปองศา (120)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×