×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

"The fine print" license agreement message unexpectedly appears when opening Office apps

Last Updated: August 2, 2018

ISSUE

You may receive an unexpected pop-up regarding the Office license agreement "fine print" message and may also be unable to access Office.

STATUS: WORKAROUND

We've identified that a recent feature update has modified the storage location of the End User Licensing Agreement (EULA) acceptance information and is causing users to receive a pop-up message prompting them to accept the user agreement. We've initiated the process of reverting this update to mitigate impact.

In the meantime, if you receive a pop-up regarding the End User Licensing Agreement (EULA), clicking Accept should enable access to Office. Dismissing the pop-up may result in Office closing.

Note: The content of the licensing agreement has not changed.

More Resources

Icon Experts (brain, gears)

Ask the experts

Connect with experts, discuss the latest Excel news, updates, and best practices, and read our blog.

Microsoft Tech Community

Icon Community

Get help in the community

Ask a question and find solutions from Support Agents, MVPs, Engineers, and other Excel users.

Office Forum on Answers

Icon feature request (light bulb, idea)

Suggest a new feature

We love reading your suggestions and feedback! Share your thoughts. We're listening.

UserVoice for Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×