[SDP 5] OneDrive for Business ตัวแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ปัญหา

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณใช้ OneDrive for Business ไคลเอ็นต์การซิงค์ (groove.exe)

หมายเหตุ:เพื่อกำหนดไคลเอ็นต์ซิงค์ OneDrive ใดที่คุณกำลังใช้ ดูฉันกำลังใช้เวอร์ชันใด OneDrive ได้อย่างไร


OneDrive for Business (SPOneDriveForBusiness) Diagnostic ตรวจพบบางประการที่เป็นปัญหา และรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหา Microsoft OneDrive for Business ปัญหา Diagnostic นี้สนับสนุนทั้ง OneDrive for Business 2013 และ OneDrive for Business 2015 เท่านั้น

วิธีแก้ไข

บทความนี้อธิบายถึงข้อมูลที่อาจเก็บรวบรวมจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังพยายามเชื่อมต่อกับ OneDrive for Business

สิทธิ์ที่จำเป็น

กฎในแพคเกจการวินิจฉัยใช้บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

รายการผลลัพธ์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแฟ้มที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณเรียกใช้ SPOneDriveForBusiness และนี้อธิบายถึงข้อมูลที่ประกอบด้วยแต่ละไฟล์

คำอธิบาย

ชื่อไฟล์

ประกอบด้วยสถานะของแต่ละกฎที่จะดำเนินการ รวมถึงเงื่อนไขใด ๆ เป็นปัญหาที่พบ

ResultReport.xml

นี่คือตัวแปลง xlst ที่จัดรูปแบบผลลัพธ์ในไฟล์ ResultReport.xml ประกอบด้วยไม่มีข้อมูลลูกค้า

Results.xsl

ประกอบด้วยข้อมูลบักที่สร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินการของรายการ ยัง ประกอบด้วยกำหนดเวลาบนแต่ละกฎที่จะเรียกใช้ อาจประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า อย่างไรก็ตาม ทุกพยายามได้เพื่อลดขนาด

SPOneDriveForBusiness.0.debugreport.xml

ประกอบด้วยข้อมูลบักเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตรวจสอบ อาจประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า อย่างไรก็ตาม ทุกพยายามได้เพื่อลดขนาด

Stdout.log

สแกนคลังของแอปพลิเคชัน Office ติดตั้ง

>_ROIScan.logชื่อคอมพิวเตอร์< และ

>_ROIScan.xmlชื่อคอมพิวเตอร์<

ถ้าอาร์กิวเมนต์ของคุณเป็นองศา ให้คูณด้วย PI()/180 หรือใช้ฟังก์ชัน RADIANS เพื่อแปลงหน่วยเป็นเรเดียน

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_SPO_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_OneDriveTrace.cab

ไฟล์ OneDrive for Business ล็อกการติดตามเหตุการณ์ (บันทึกการโทรหา)

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_SPO_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_OneDriveSpwLogs.cab

ประกอบด้วยการบันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชัน

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_evtx_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_EventLogs.cab

OneDrive for Business กเพื่อ AppCrash รายงาน

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_cab_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_OneDriveWerReport.cab

ประกอบด้วยไฟล์ Groove.exe.log

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_log_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_OneDriveGrooveExeLog.cab

ประกอบด้วยไฟล์ Msosync.exe.log

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_log_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_OneDriveMsosyncExeLog.cab

ประกอบด้วย MSO แฟ้มบันทึก

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_log_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_OneDriveMsoLogs.cab

ประกอบด้วยรายงาน AppCrash Windows Explorer กเพื่อ

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_cab_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_ExplorerWerReport.cab

ประกอบด้วยรายงาน MSOSync กเพื่อ AppCrash

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_cab_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_MSOSyncWerReport.cab

ประกอบด้วยรายละเอียดสำหรับการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในเอกสารที่ซ้ำกัน

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_cfg_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_OneDriveDuplicateDocumentError.txt

ประกอบด้วยเวอร์ชันผลิตภัณฑ์และไฟล์สำหรับแต่ละรายการ

เรียกใช้กระบวนการ

<ชื่อคอมพิวเตอร์>_cfg_<ตำแหน่งที่ตั้ง>_ProcessListReport.txt

OneDrive for Business กฎ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจนี้ คุณต้องมี Windows PowerShell 2.0 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังWindows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 และ 4.0 บิต)

การตรวจสอบต่อไปนี้จะทำ ด้วย OneDrive สำหรับแพคเกจการแก้ปัญหาการทางธุรกิจ

รหัสของกฎ

ชื่อเรื่อง

คำอธิบาย

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

ซิงค์ปัญหากับ SharePoint Online เมื่อโฟลเดอร์ OneDrive for Business (ชื่อเดิมคือ SkyDrive Pro) ถูกบล็อกนามสกุลไฟล์

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive for Business

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

ซิงค์ปัญหากับ SharePoint Online เมื่อโฟลเดอร์ OneDrive for Business ได้บล็อกอักขระไฟล์

ชื่อไฟล์ที่ไม่ถูกต้องและชนิดของไฟล์ใน OneDrive, OneDrive for Business และ SharePoint

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

ไม่มีการติดตั้ง OneDrive for Business บนเครื่องไคลเอ็นต์

ติดตั้ง Windows เวอร์ชันของ ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

ชื่อไฟล์ไม่สามารถมีอักขระเกิน 128 สำหรับไฟล์ที่จะเพิ่มไปยังโฟลเดอร์ไลบรารีที่ซิงค์สำหรับการอัปโหลดไปยัง SharePoint Online

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive for Business

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

ชื่อโฟลเดอร์ไม่สามารถมีอักขระมากกว่า 250 รายการสำหรับโฟลเดอร์ที่จะถูกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์ไลบรารีที่ซิงค์สำหรับการอัปโหลดไปยัง SharePoint Online

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive for Business

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

เส้นทางไม่ตรงกันระหว่าง Office และ OneDrive ติดตั้งชนิด

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

ชนิดการติดตั้งเวอร์ชันที่ไม่ตรงกันระหว่าง Office และ OneDrive

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

ข้อผิดพลาดการซิงค์ OneDrive หลังจากกำหนดค่าการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ในไลบรารี

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

OneDrive ซิงค์ข้อผิดพลาดสำหรับการเปลี่ยนชื่อไฟล์ในขณะที่กำลังอัปโหลดไฟล์ไปยัง SharePoint Online

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

OneDrive ว่างสีขาวซิงค์ข้อผิดพลาดเมื่อพยายามซิงค์ไลบรารีเอกสาร

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

OneDrive ซิงค์เริ่มต้นข้อผิดพลาดเมื่อผู้ใช้พยายามซิงค์ไลบรารีเอกสารที่มีการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

ไม่สามารถซิงค์ไฟล์ไปยัง SharePoint Online เนื่องจากเครื่องหมายตัวหนอน (~) ที่จุดเริ่มต้นของชื่อไฟล์

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive for Business

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

ส่งกลับค่าของ OneDrive for Business เลขเวอร์ชัน

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

ตรวจสอบ OneDrive for Business ไดเรกทอรีสำหรับโฟลเดอร์ที่ไม่สนับสนุน

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive for Business

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

ตรวจสอบ OneDrive for Business ไดเรกทอรีสำหรับขีดจำกัดของขนาดไฟล์

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive for Business

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

ตรวจสอบ OneDrive for Business ไดเรกทอรีสำหรับขีดจำกัดสูงสุดของรายการ

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive for Business

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

ตรวจสอบรายการ SharePoint และไลบรารีที่ซิงค์ขีดจำกัดสูงสุดของรายการ

ข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไลบรารี SharePoint กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน OneDrive for Business

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

ตรวจสอบว่า SignInOptions ถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

OneDrive for Business ซิงค์ส่งกลับข้อผิดพลาด "เราไม่สามารถเชื่อมต่อกับไซต์ SharePoint ที่ระบุ"

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

ตรวจสอบว่า UseOnlineContent ถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

"คุณลักษณะนี้ได้ถูกปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบของคุณ" ข้อผิดพลาดใน Office 2013 และ 2016

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณบนดิสก์ช่องว่างและผลรวมกำลัง

CD4D025-549F-4528-A682-31BBD246D472

ตรวจสอบสำหรับการติดตั้งแบบผสม MSI และ ClickToRun

วิธีการสลับจากการติดตั้ง MSI ของ OneDrive for Business (ชื่อเดิมคือ SkyDrive Pro) แบบสแตนด์อโลนเพื่อติดตั้งให้คลิก-ทู-รันของ OneDrive for Business (ชื่อเดิมคือ SkyDrive Pro) แบบสแตนด์อโลน

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

ติดตาม ETL กาเครื่องหมายสำหรับข้อผิดพลาดอักขระ Unicode ที่ไม่ถูกต้อง

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

สถิติไดเรกทอรีสำหรับโฟลเดอร์ OneDrive

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

ตรวจหาขีดจำกัดอักขระชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ Excel

แสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิด หรือบันทึกไฟล์ใน Microsoft Excel: "ชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

ตรวจสอบถ้าตารางกลางไฟล์มีขนาดเกิน 2 กิกะไบต์

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

ตรวจสอบลำดับ Shell ตัวระบุการวางซ้อนไอคอน

โอเวอร์เลย์ไอคอนซิงค์จะหายไปจาก OneDrive และ OneDrive for Business

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ ระบบปฏิบัติการที่สามารถเรียกใช้ Microsoft Support แพคเกจการวินิจฉัย ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft อัตโนมัติการแก้ไขปัญหาบริการและสนับสนุนแพลตฟอร์มการวินิจฉัย


ยัง ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร ไปที่ชุมชน Microsoft

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×