#N/A เมื่อเปลี่ยนจากมุมมองที่ได้รับการป้องกันเมื่อเวิร์กบุ๊กนั้นมีฟังก์ชันกึ่งเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเปิดไฟล์ในโหมดที่ได้รับการป้องกันที่มีฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงได้ (เช่น =CELL()) หลังจากที่คลิก เปิดใช้งานการแก้ไข เนื้อหาของเซลล์จะเปลี่ยนเป็นข้อผิดพลาด #N/A!

กด F9 เพื่อคำนวณแผ่นงานอีกครั้ง หลังจากนั้นฟังก์ชันควรจะเริ่มการทำงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×