ซ่อมแซมแอปพลิเคชัน Office

เคล็ดลับ   ถ้าคุณพบปัญหาในการติดตั้ง Office ให้ดู แก้ไขข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2013

ถ้าแอปพลิเคชัน Office ทำงานไม่ถูกต้อง บางครั้งการเริ่มต้นแอปพลิเคชันใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ถ้าไม่ได้ผล คุณสามารถลองซ่อมแซมได้ และเมื่อทำเสร็จแล้วคุณอาจจำเป็นต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. ไปที่ แผงควบคุม

    • ใน Windows 8 บนหน้าจอ เริ่ม ให้พิมพ์ แผงควบคุม แล้วเลือก แผงควบคุม ในผลลัพธ์การค้นหา

    • ใน Windows 7 หรือ Vista ให้คลิก เริ่ม > แผงควบคุม

  2. คลิก โปรแกรม > โปรแกรมและคุณลักษณะ

  3. คลิกแอปพลิเคชัน Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก เปลี่ยนแปลง

  4. ใน Office 2013 ให้คลิก ซ่อมแซมแบบด่วน หรือ ซ่อมแซมแบบออนไลน์ ใน Office 2010 ให้คลิก ซ่อมแซม > ทำต่อไป

ถ้าการเรียกใช้การซ่อมแซมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจต้องถอนการติดตั้งและติดตั้ง Office ใหม่อีกครั้ง ให้ดูที่ ถอนการติดตั้ง Office 2010 หรือ ถอนการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365

นำไปใช้กับ: Visio 2016 Previewข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา