ใช้แท็บเครื่องมือรูปภาพใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณแทรก หรือเลือกรูปภาพในMicrosoft Publisher 2010 ตามบริบทแท็บเครื่องมือรูปภาพ จะกลายเป็นพร้อมใช้งานบน ribbon แท็บนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบรูปภาพ รวมถึงการปรับรูปภาพ รูปแบบลักษณะรูปภาพจากแกลเลอรีแบบ ลักษณะ การจัดตำแหน่ง และการจัดกลุ่ม และการครอบตัดรูปภาพที่นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

แท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ในบทความนี้

แทรก

ปรับปรุง

ความสว่าง

ความคมชัด

การเปลี่ยนสี

เปลี่ยนรูปภาพการแรเงาสีเดียวอย่างรวดเร็ว

ชุดรูปแบบเพิ่มเติม

กำหนดสีโปร่งใส

คืนค่าสีของรูปภาพ

บีบอัดรูปภาพ

เปลี่ยนรูปภาพ

Reset Picture

Swap

สลับตำแหน่ง

สลับการจัดรูปแบบ

สไตล์รูปภาพ

แกลเลอรีลักษณะรูปภาพ

การนำลักษณะไปใช้

ล้างลักษณะ

เส้นขอบรูปภาพ

รูปร่างของรูปภาพ

คำอธิบายภาพ

ลักษณะพิเศษเงา

จัดเรียง

ครอบตัด

ขนาด

แทรก

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพอื่น คลิกรูปภาพ และในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ ไปยังรูปภาพคุณต้องการแทรก

กลุ่ม แทรก ของแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ปรับปรุง

กลุ่มการปรับปรุงช่วยให้คุณสามารถควบคุมความสว่าง ความคมชัด และสีของรูปภาพ นอกจากนี้คุณสามารถบีบอัดรูปภาพเพื่อประหยัดเนื้อที่สลับรูปภาพปัจจุบันสำหรับอื่น หรือลบรูปภาพทั้งหมด ในตอนท้าย คุณสามารถเอาการปรับปรุงทั้งหมดที่คุณนำไปใช้กับรูปภาพ

กลุ่ม ปรับ ของแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ความสว่าง

คุณสามารถเพิ่ม หรือลดความสว่างของรูปภาพที่เลือก ขึ้น 10%, 20%, 30%, 40% โฮเวอร์เหนือเลือกแต่ละอย่าง และ Publisher จะแสดงตัวอย่างลักษณะพิเศษบนรูปภาพที่เลือก

ความคมชัด

คุณสามารถเพิ่ม หรือลดความคมชัดของรูปภาพที่เลือก ขึ้น 10%, 20%, 30%, 40% โฮเวอร์เหนือเลือกแต่ละอย่าง และ Publisher จะแสดงตัวอย่างลักษณะพิเศษบนรูปภาพที่เลือก

การเปลี่ยนสี

คุณสามารถทำรูปภาพในMicrosoft Publisher 2010 โดยการลดจำนวนสีในรูปภาพ การทำเช่นนี้สามารถลดขนาดแฟ้มของรูปภาพ และลดต้นทุนในการพิมพ์ สีที่เป็นรูปแบบและลักษณะนำไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณสามารถยังรวมมาตราสิ่งพิมพ์ของคุณ

เปลี่ยนรูปภาพการแรเงาสีเดียวอย่างรวดเร็ว

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แท็บเครื่องมือรูปภาพ ที่เลือก และคลิกเปลี่ยนสี

 2. เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้า recoloring โหมด เช่นซีเปีย เทา หรือหนึ่งชุดรูปแบบที่อ่อน หรือเข้มขึ้น เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือผู้เผยแพร่ที่เลือกจะแสดงตัวอย่างลักษณะพิเศษบนรูปภาพที่เลือก

ชุดรูปแบบเพิ่มเติม

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แท็บเครื่องมือรูปภาพ ที่เลือก และคลิกเปลี่ยนสี

 2. เลือกชุดรูปแบบเพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบการให้สีใหม่แก่รูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสี และจากนั้น คลิกสีที่คุณต้องการ หรือเมื่อต้องการดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม คลิกสีเพิ่มเติม เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณใช้สีพิเศษสีเพิ่มเติม จะไม่พร้อมใช้งาน

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เปลี่ยนสีทั้งภาพ เพื่อนำสีอ่อนของสีที่เลือกไปใช้กับทั้งรูปภาพ

  • คลิก เหลือส่วนที่เป็นสีดำเอาไว้ เพื่อนำสีอ่อนของสีที่เลือกไปใช้กับส่วนต่างๆ ของรูปภาพเฉพาะที่ไม่ใช่สีขาวหรือสีดำ

กำหนดสีโปร่งใส

เมื่อต้องการทำให้สีในรูปภาพโปร่งใส:

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แท็บเครื่องมือรูปภาพ ที่เลือก และคลิกเปลี่ยนสี

 2. คลิกกำหนดสีโปร่งใส เปลี่ยนแปลงเคอร์เซอร์เป็นเคอร์เซอร์ความโปร่งใส เคอร์เซอร์สีโปร่งใส

 3. ในรูปภาพ คลิกเคอร์เซอร์ความโปร่งใสบนสีคุณต้องการทำให้โปร่งใส

ด้านบนของหน้า

คืนค่าสีของรูปภาพ

ข้อมูลสีเดิมของรูปภาพยังคงเก็บไว้กับรูปภาพ เพื่อให้คุณสามารถคืนค่าสีของรูปภาพได้ตลอดเวลา

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แท็บเครื่องมือรูปภาพ ที่เลือก และคลิกเปลี่ยนสี

 2. คลิกตัวเลือกเปลี่ยนสีไม่

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถคืนค่าการตั้งค่าเดิมของรูปภาพทั้งหมดได้ โดยการคลิกคืนค่าสีปุ่มในกล่องโต้ตอบให้สีใหม่แก่รูปภาพ

  • ถ้าคุณปรับปรุงชุดรูปแบบสีแบบ recoloring อาจจะมีเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ

บีบอัดรูปภาพ

เครื่องมือนี้จะบีบอัดรูปภาพที่เลือกหรือรูปภาพเพื่อลดขนาดการเก็บข้อมูลในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้อง การเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บเครื่องมือรูปภาพ คลิกบีบอัดรูปภาพ

 2. ในการโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ หรือรูปภาพ และตัวเลือกการบีบอัดรูปภาพ:

  • ค่าการบีบอัด :
   ขนาดรวมของรูปปัจจุบัน- ปัจจุบันขนาดรวมของรูปภาพทั้งหมดที่แสดงในสิ่งพิมพ์
   ที่ประเมินรวมขนาดรูปหลังการบีบอัด- แสดงขนาดของรูปภาพทั้งหมดรวมที่ประเมินไว้ในสิ่งพิมพ์หลังการบีบอัด (ค่านี้เปลี่ยนขึ้นอยู่กับตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณเลือก)

  • ตัวเลือกการบีบอัด:
   ลบพื้นที่ครอบตัดรูป- เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อลบข้อมูลที่พิกเซลที่โดยปกติจะเก็บไว้สำหรับพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ครอบตัดแล้วจะไม่สามารถมองเห็นได้ หรือใช้)
   ข้อมูลเอา OLE- เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อลบบิตแมปไม่ถูกบีบอัด 24 บิตที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสข้อมูล OLE ของรูปภาพ รูปมองเห็นได้ขนาดเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสข้อมูล OLE จะถูกลบออก แต่รูปภาพนั้นปรากฏ (หลังจากที่คุณลบข้อมูล OLE ออกจากรูปภาพ คุณจะไม่สามารถเปิดรูปภาพนั้น โดยใช้โปรแกรมแรกนั้น ถูกใช้ในการสร้างรูปภาพ)
   เปลี่ยนความละเอียดของรูปภาพ- เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อทำให้รูปภาพที่ถูกปรับขนาดเล็กลงได้ ด้วยการลบข้อมูลส่วนที่เหลือจากขนาดเดิมของรูปภาพ (ถ้ารูปภาพถูกปรับจำนวนพิกเซล และยืดขยายใหญ่กว่าขนาดอัตราซึ่งจะมีการปรับจำนวนพิกเซล รูปภาพคุณภาพจะลดลง)
   แปลงเป็น JPEG เหมาะสม- เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแปลงรูปภาพเป็นแฟ้ม JPEG

   หมายเหตุ: 
   ขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปภาพ — เช่นว่ามีรูปภาพ เสียงรบกวนมาก หรือ spiking อยู่ในรูปภาพของฮิสโตแกรม และอื่น ๆ เช่นระดับการบีบอัดที่แตกต่างกันไป ระดับการบีบอัดรูปภาพ PNG ไม่สามารถแก้ไข

   รูปภาพที่มี 100 กิโลไบต์หรือน้อยกว่าจะไม่ถูกบีบอัด

  • ผลลัพธ์:
   การพิมพ์เชิงพาณิชย์- คลิกตัวเลือกนี้เพื่อบีบอัดรูปภาพกับ 300 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) ไม่มี JPEG จะบีบอัด
   พิมพ์เดสก์ท็อป- คลิกตัวเลือกนี้เพื่อบีบอัดรูปภาพ 220 ppi และ JPEG คุณภาพระดับ 95
   เว็บ- คลิกตัวเลือกนี้เพื่อบีบอัดรูปภาพเป็น 96 จุดต่อนิ้ว (dpi) และระดับคุณภาพ JPEG 75

  • ขณะนี้การตั้งค่าการบีบอัดสำหรับนำไปใช้:
   ที่นำไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์- คลิกตัวเลือกนี้เพื่อใช้การตั้งค่าการบีบอัดรูปภาพในสิ่งพิมพ์ของคุณทั้งหมด
   ที่นำไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น- คลิกตัวเลือกนี้เพื่อใช้การตั้งค่าการบีบอัดไปยังรูปภาพที่เลือกหรือรูปภาพ

เปลี่ยนรูปภาพ

เมื่อต้องการแทนรูปภาพที่เลือกหรือรูปภาพที่ มีรูปภาพที่แตกต่างกัน:

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่จะเปลี่ยนแปลง

 2. คลิเปลี่ยนรูปภาพ จากนั้นเลือกเปลี่ยนรูปภาพ

 3. ในการโต้ตอบแทรกรูปภาพ นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการแทรก

 4. เมื่อต้องการลบรูปภาพที่เลือกเปลี่ยนรูปภาพ จากนั้นเลือกเอารูปภาพ รูปภาพจะถูกแทนที่ ด้วยเฟรมรูปภาพว่างเปล่า

Reset Picture

เมื่อต้องการเอาการจัดรูปแบบทั้งหมดที่คุณได้ประยุกต์ใช้กับรูปภาพที่เลือก คลิกการตั้งค่ารูปภาพ

ด้านบนของหน้า

Swap

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถสลับตำแหน่งหรือการจัดรูปแบบของรูปภาพที่เลือกสองครั้ง

กลุ่ม สลับ บนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

สลับตำแหน่ง

 1. คลิกรูปภาพแรก และจากนั้น กดค้างไว้คีย์CTRL หรือShift ขณะคลิกที่รูปภาพเหล่านั้นทั้งสอง

 2. คลิสลับ จากนั้นเลือกสลับ กัน

สลับการจัดรูปแบบ

 1. คลิกรูปภาพแรก และจากนั้น กดค้างไว้แป้นCTRL ในขณะคลิกที่รูปภาพเหล่านั้นทั้งสอง

 2. คลิสลับ จากนั้นเลือกสลับการจัดรูปแบบเท่า นั้น

สไตล์รูปภาพ

กลุ่มลักษณะรูปภาพ แสดงตัวเลือกของรูปภาพรูปร่าง เส้นขอบ และคำอธิบายเฉพาะ คุณสามารถใช้ลักษณะของรูปภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากแกลเลอรีลักษณะรูปภาพ หรือคุณสามารถจัดรูปแบบรูปร่างของรูปภาพ และเส้นขอบด้วยตนเอง

กลุ่ม ลักษณะรูปภาพ จากแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

แกลเลอรีลักษณะรูปภาพ

แกลเลอรีลักษณะประกอบด้วยสี่รูปร่างต่าง ๆ แต่ละตัวเลือกเส้นขอบที่แตกต่างกันหกซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับรูปภาพของคุณ เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ มากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่เก็บรูปภาพที่เลือกจะแสดงตัวอย่างลักษณะ

การนำลักษณะไปใช้

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้ลักษณะ

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. ในเก็บลักษณะรูปภาพ เลือกลักษณะคุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูลักษณะที่มีอยู่ 24 ทั้งหมดในครั้งเดียว คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

ล้างลักษณะ

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้ลักษณะ

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. ในลักษณะรูปภาพเก็บ คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

 4. เลือกลักษณะของรูปภาพที่ชัดเจน

เส้นขอบรูปภาพ

ด้วยตนเองคุณสามารถเลือกสี หนา และรูปแบบของเส้นขอบของรูปภาพที่เลือก

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้ลักษณะ

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกที่เส้นขอบของรูปภาพ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:
  สี- เลือกสีของเส้นที่คุณต้องการจากชุดแบบสี เลือกสีของเค้าร่างเพิ่มเติม สำหรับตัวเลือกสีเพิ่มเติม ตัวเลือกนี้เปิดกล่องโต้ตอบสี คุณสามารถเลือกสีใหม่จากจานสีมาตรฐาน Microsoft Windows หรือคุณสามารถเลือกสีที่กำหนดเองที่คุณกำหนด โดยใช้RGB หรือแบบจำลองสีCMYK คุณยังสามารถเลือกสีPantone

  หมายเหตุ: สี PANTONE® ที่แสดงอยู่ในที่นี้อาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุโดย PANTONE ให้ดูสิ่งพิมพ์สี PANTONE ปัจจุบันสำหรับสีที่ถูกต้อง PANTONE® และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของ Pantone, Inc. เป็นทรัพย์สินของ Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007

  น้ำหนัก– เลือกหนา หรือเลือกเส้นเพิ่มเติม และใส่น้ำหนักเส้นในกล่องน้ำหนัก เส้นประ – เลือกลักษณะเส้นประ ลวดลาย – เปิดกล่องโต้ตอบเส้นที่ทำลวดลาย คุณสามารถเลือกสีพื้นฐานใหม่ และใช้เป็นสีอ่อนของสีพื้นฐานของคุณบนแท็บสีอ่อน บนแท็บรูปแบบ คุณสามารถใช้รูปแบบเส้นขอบของคุณ

รูปร่างของรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปร่างให้กับรูปภาพที่เลือกหรือรูปภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้รูปร่างให้กับรูปภาพ โปรดดูนำไปใช้กับรูปภาพรูปร่างอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่ง ตัวเลือกรูปร่างของรูปภาพจะไม่พร้อมใช้งาน

Caption

คุณสามารถใช้คำอธิบายเฉพาะกับรูปภาพของคุณจากเก็บลักษณะของคำอธิบายเฉพาะ

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้ลักษณะ

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกคำอธิบายเฉพาะ และจากนั้น เลือกจากแกลเลอรีลักษณะของคำอธิบายเฉพาะ เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ มากกว่าหนึ่งตัวเลือกที่เก็บรูปภาพที่เลือกจะแสดงตัวอย่างลักษณะ

 4. Publisher แทรกกล่องข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า และจากนั้นคุณสามารถป้อนข้อความคำอธิบายภาพสำหรับรูปภาพของคุณ

ด้านบนของหน้า

ลักษณะพิเศษเงา

กลุ่มลักษณะพิเศษเงา ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบเงารูปภาพของคุณ แถวแรกของแกลเลอรีลักษณะรูปภาพมีเงา

Shadow Effects group in Publisher 2010

 1. เลือกรูปภาพหรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เงา

 2. คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกลักษณะพิเศษเงา และจากนั้น เลือกลักษณะพิเศษคุณต้องการจากแกลเลอรีลักษณะลักษณะพิเศษเงา

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเงา เลือกสีเงา และเลือกตัวเลือกสีที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเขยิบเงาระยะห่าง คลิกปุ่มทิศที่เหมาะสม Shadow effects enhancement tool in Publisher 2010

 6. เมื่อต้องการเปิด และปิดการลักษณะพิเศษเงา คลิกปุ่มศูนย์

จัดเรียง

กลุ่มจัดเรียง ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าลักษณะการทำงานไปรอบ ๆ รูปภาพของการตัดข้อความ ส่งรูปภาพย้อนหลัง หรือส่งต่อซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุอื่นบนหน้า จัดตำแหน่งของรูปภาพบนหน้า จัดกลุ่ม หรือยกเลิกจัดรูปภาพกับวัตถุอื่น และหมุนรูปภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเรียงวัตถุ กรุณาดู:

Arrange group in Publisher 2010

ครอบตัด

ครอบตัดมักใช้เมื่อต้อง การซ่อน หรือตัดแต่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพ สำหรับการเน้น หรือ การเอาส่วนที่ไม่ต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบตัด โปรดดูภาพ Cropping

กลุ่ม ครอบตัด ของแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ขนาด

ขนาดกลุ่มช่วยให้คุณควบคุมความสูงของรูปร่าง และความกว้างของรูปร่าง รูปภาพของคุณ

Size group in Publisher 2010

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!