ใช้แท็บเครื่องมือรูปภาพใน Publisher

เมื่อคุณแทรกหรือเลือกรูปภาพใดรูปภาพหนึ่งใน Microsoft Publisher 2010 แท็บบริบท เครื่องมือรูปภาพ จะพร้อมใช้งานบน Ribbon แท็บนี้จะทำให้คุณสามารถจัดรูปแบบรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงปรับรูปภาพ จัดรูปแบบลักษณะรูปภาพจากแกลเลอรี นำลักษณะพิเศษไปใช้ จัดแนวและจัดกลุ่ม ตลอดจนครอบตัดรูปภาพได้

แท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ในบทความนี้

การแทรก

การปรับ

ความสว่าง

ความคมชัด

การเปลี่ยนสี

การเปลี่ยนรูปภาพให้มีเฉดสีเดียวอย่างรวดเร็ว

ชุดรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม

การกำหนดสีโปร่งใส

การคืนค่าสีดั้งเดิมของรูปภาพ

การบีบอัดรูปภาพ

การเปลี่ยนรูปภาพ

การตั้งค่ารูปภาพใหม่

การสลับ

การสลับตำแหน่ง

การสลับการจัดรูปแบบ

ลักษณะรูปภาพ

แกลเลอรีลักษณะรูปภาพ

การนำลักษณะไปใช้

การล้างลักษณะ

เส้นขอบรูป

รูปร่างของรูปภาพ

คำอธิบายภาพ

ลักษณะพิเศษเงา

การจัดเรียง

การครอบตัด

ขนาด

การแทรก

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพอื่น ให้คลิกที่ รูปภาพ และในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการแทรก

กลุ่ม แทรก ของแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

การปรับ

กลุ่ม ปรับ จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความสว่าง ความคมชัด และสีของรูปภาพได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบีบอัดรูปภาพเพื่อประหยัดพื้นที่และสลับรูปภาพปัจจุบันเป็นรูปภาพอื่นหรือเอารูปภาพออกทั้งหมดได้ สุดท้าย คุณสามารถเอาการปรับทั้งหมดที่คุณได้นำไปใช้กับรูปภาพออกได้ด้วย

กลุ่ม ปรับ ของแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ความสว่าง

คุณสามารถเพิ่มหรือลดความสว่างของรูปภาพที่เลือกได้ในระดับ 10%, 20%, 30% หรือ 40% โฮเวอร์เหนือการเลือกแต่ละรายการ และ Publisher จะแสดงตัวอย่างลักษณะพิเศษในรูปภาพที่เลือก

ความคมชัด

คุณสามารถเพิ่มหรือลดความคมชัดของรูปภาพที่เลือกได้ในระดับ 10%, 20%, 30% หรือ 40% โฮเวอร์เหนือการเลือกแต่ละรายการ และ Publisher จะแสดงตัวอย่างลักษณะพิเศษในรูปภาพที่เลือก

การเปลี่ยนสี

คุณสามารถลดความซับซ้อนของรูปภาพสีใน Microsoft Publisher 2010 ได้ด้วยการลดจำนวนสีในรูปภาพ การทำเช่นนี้สามารถลดขนาดแฟ้มของรูปภาพและลดต้นทุนการพิมพ์ได้ การใช้สีและลักษณะมาตรฐานสำหรับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณยังทำให้สิ่งพิมพ์ของคุณมีลักษณะที่สอดคล้องกันอีกด้วย

การเปลี่ยนรูปภาพให้มีเฉดสีเดียวอย่างรวดเร็ว

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บ เครื่องมือรูปภาพ แล้วคลิก เปลี่ยนสี

 2. เลือกรูปแบบการเปลี่ยนสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบใดแบบหนึ่ง เช่น ซีเปีย สีเทา หรือชุดรูปแบบที่อ่อนหรือเข้มแบบใดแบบหนึ่ง เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือสิ่งที่เลือก Publisher จะแสดงตัวอย่างลักษณะพิเศษในรูปภาพที่เลือกนั้น

ชุดรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บ เครื่องมือรูปภาพ แล้วคลิก เปลี่ยนสี

 2. เลือก ชุดรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติม

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนสีรูปภาพ ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก สี แล้วคลิกสีที่คุณต้องการหรือเลือกดูตัวเลือกสีเพิ่มเติม ให้คลิก สีเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกสีที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ   ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณใช้สีพิเศษ คุณจะไม่สามารถใช้ สีเพิ่มเติม ได้

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก เปลี่ยนสีทั้งภาพ เพื่อนำสีอ่อนของสีที่เลือกไปใช้กับทั้งรูปภาพ

  • คลิก เหลือส่วนที่เป็นสีดำเอาไว้ เพื่อนำสีอ่อนของสีที่เลือกไปใช้กับส่วนต่างๆ ของรูปภาพเฉพาะที่ไม่ใช่สีขาวหรือสีดำ

การกำหนดสีโปร่งใส

เมื่อต้องการทำให้สีในรูปภาพเป็นแบบโปร่งใส่ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บ เครื่องมือรูปภาพ แล้วคลิก เปลี่ยนสี

 2. คลิก กำหนดสีโปร่งใส เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นเคอร์เซอร์โปร่งใส เคอร์เซอร์สีโปร่งใส

 3. ในรูปภาพ ให้คลิกเคอร์เซอร์โปร่งใสบนสีที่คุณต้องการทำให้เป็นแบบโปร่งใส

ด้านบนของหน้า

การคืนค่าสีดั้งเดิมของรูปภาพ

ข้อมูลสีดั้งเดิมของรูปภาพจะยังคงเก็บไว้กับรูป เพื่อให้คุณสามารถคืนค่าสีดั้งเดิมของรูปภาพได้ทุกเมื่อ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บ เครื่องมือรูปภาพ แล้วคลิก เปลี่ยนสี

 2. คลิกตัวเลือก ไม่มีการเปลี่ยนสี

  หมายเหตุ  

การบีบอัดรูปภาพ

เครื่องมือนี้จะบีบอัดรูปภาพที่เลือกเพื่อลดขนาดการจัดเก็บในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เลือกแท็บ เครื่องมือรูปภาพ แล้วคลิก บีบอัดรูปภาพ

 1. ในกล่องโต้ตอบ บีบอัดรูปภาพ คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพนั้นและตัวเลือกสำหรับการบีบอัดรูปภาพ ได้แก่

  • ค่าการบีบอัด :
   ขนาดรวมของรูปปัจจุบัน - แสดงขนาดรวมปัจจุบันของรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์
   ขนาดรวมของรูปโดยประมาณหลังการบีบอัด - แสดงขนาดรวมโดยประมาณของรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์หลังการบีบอัด (ค่านี้จะเปลี่ยนตามตัวเลือกอื่นที่คุณเลือก)

  • ตัวเลือกการบีบอัด:
   ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ - เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการลบข้อมูลพิกเซลที่เก็บไว้เป็นปกติสำหรับพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ (ข้อมูลนี้สัมพันธ์กับพื้นที่ครอบตัดทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นหรือไม่ได้ใช้)
   เอาข้อมูล OLE ออก - เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการเอาบิตแมปแบบ 24 บิตที่ไม่บีบอัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสตรีม OLE ของรูปภาพออก รูปขนาดเล็กที่สามารถดูได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสตรีม OLE จะถูกลบ แต่ตัวรูปภาพเองจะปรากฏเหมือนเดิม (หลังจากที่คุณเอาข้อมูล OLE ออกจากรูปภาพแล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดรูปภาพนั้นโดยใช้โปรแกรมซึ่งแต่เดิมใช้สร้างรูปภาพนั้นได้อีกต่อไป)
   ทําตัวอย่างรูปภาพซ้ำ - เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการลดขนาดรูปภาพที่ปรับขนาดให้เล็กลงด้วยการลบข้อมูลที่เหลือจากขนาดดั้งเดิมของรูปภาพ (ถ้ารูปภาพถูกสร้างเป็นภาพใหม่ และจากนั้นถูกปรับให้ใหญ่กว่าอัตราขนาดที่ภาพได้ถูกสร้างเป็นภาพใหม่ คุณภาพของรูปภาพจะลดลง)
   แปลงเป็น JPEG ตามความเหมาะสม - เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแปลงรูปภาพเป็นแฟ้ม JPEG

   หมายเหตุ  
   ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะธรรมชาติของรูปภาพ เช่น เป็นรูปถ่ายหรือไม่ ฮิสโทแกรมของรูปภาพมีสัญญาณรบกวน (Noise) หรือจุดสะท้อนกลับของแสง (Spiking) มากเท่าใด และอื่นๆ โดยที่ระดับการบีบอัดของรูปภาพจะแตกต่างกันออกไป ระดับการบีบอัดของรูปภาพ PNG ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

   รูปภาพที่มีขนาด 100 กิโลไบต์หรือน้อยกว่านั้นจะไม่ได้รับการบีบอัด

  • ผลลัพธ์ที่ต้องการ:
   การพิมพ์เชิงพาณิชย์ - คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 300 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) ไม่มีการดำเนินการบีบอัด JPEG
   การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป - คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 220 ppi และระดับคุณภาพ 95 JPEG
   เว็บ - คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 96 จุดต่อนิ้ว (dpi) และระดับคุณภาพ 75 JPEG

  • นำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้เดี๋ยวนี้:
   นําไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ - คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการนำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณ
   นำไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น - คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการนำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น

การเปลี่ยนรูปภาพ

เมื่อต้องการแทนที่รูปภาพที่เลือกด้วยรูปภาพอื่น ให้ทำดังนี้

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิก เปลี่ยนรูปภาพ แล้วเลือก เปลี่ยนรูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการแทรก

 4. เมื่อต้องการลบรูปภาพที่เลือก ให้คลิก เปลี่ยนรูปภาพ แล้วเลือก เอารูปภาพออก รูปภาพจะถูกแทนที่ด้วยกรอบรูปภาพที่ว่างเปล่า

การตั้งค่ารูปภาพใหม่

เมื่อต้องการเอาการจัดรูปแบบทั้งหมดที่คุณนำไปใช้กับรูปภาพที่เลือกออก ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่

ด้านบนของหน้า

การสลับ

เครื่องมือนี้จะทำให้คุณสามารถสลับตำแหน่งหรือการจัดรูปแบบของรูปภาพที่เลือกสองรูปได้

กลุ่ม สลับ บนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

การสลับตำแหน่ง

 1. คลิกรูปภาพแรก แล้วกดแป้น CTRL หรือ Shift ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปภาพที่สองเพื่อเลือกรูปภาพทั้งสองรูป

 2. คลิก สลับ แล้วเลือก สลับ

การสลับการจัดรูปแบบ

 1. คลิกรูปภาพแรก แล้วกดแป้น CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกรูปภาพที่สองเพื่อเลือกรูปภาพทั้งสองรูป

 2. คลิก สลับ แล้วเลือก สลับการจัดรูปแบบเท่านั้น

ลักษณะรูปภาพ

กลุ่ม ลักษณะรูปภาพ จะให้ตัวเลือกเกี่ยวกับรูปร่าง เส้นขอบ และคำอธิบายภาพสำหรับรูปภาพของคุณ คุณสามารถนำลักษณะรูปภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากแกลเลอรีลักษณะรูปภาพไปใช้ได้ หรือคุณจะจัดรูปแบบรูปร่างและเส้นขอบรูปภาพของคุณด้วยตนเองก็ได้

กลุ่ม ลักษณะรูปภาพ จากแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

แกลเลอรีลักษณะรูปภาพ

แกลเลอรีลักษณะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันสี่รูปร่าง โดยแต่ละรูปร่างจะมีตัวเลือกเส้นขอบที่แตกต่างกันหกตัวเลือกซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับรูปภาพของคุณได้ เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของแกลเลอรีดังกล่าว รูปภาพที่เลือกจะแสดงตัวอย่างลักษณะนั้นๆ ให้เห็น

การนำลักษณะไปใช้

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะ

 2. คลิกแท็บ เครื่องมือรูปภาพ

 3. ในแกลเลอรีลักษณะรูปภาพ ให้เลือกลักษณะที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการดู 24 ลักษณะที่พร้อมใช้งานทั้งหมดในทันที ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

การล้างลักษณะ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะ

 2. คลิกแท็บ เครื่องมือรูปภาพ

 3. ในแกลเลอรีลักษณะรูปภาพ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

 4. เลือก ล้างลักษณะรูปภาพ

เส้นขอบรูป

คุณสามารถเลือกสี น้ำหนักเส้น และลวดลายของเส้นขอบสำหรับรูปภาพที่เลือกได้ด้วยตนเอง

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะ

 2. คลิกแท็บ เครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิก เส้นขอบรูป และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:
  สี - เลือกสีเส้นที่คุณต้องการจากชุดแบบสี สำหรับตัวเลือกสีเพิ่มเติม ให้เลือก สีกรอบเพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบ สี ขึ้นมา คุณสามารถเลือกสีใหม่จากชุดแบบสีมาตรฐานของ Microsoft Windows หรือเลือกสีแบบกำหนดเองที่คุณสามารถกำหนดได้โดยใช้รูปแบบสี RGB หรือ CMYK รูปแบบสี นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกสี Pantone ได้ด้วย

  หมายเหตุ   สี PANTONE® ที่แสดงอยู่ในที่นี้อาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุโดย PANTONE ให้ดูสิ่งพิมพ์สี PANTONE ปัจจุบันสำหรับสีที่ถูกต้อง PANTONE® และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของ Pantone, Inc. เป็นทรัพย์สินของ Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007

  น้ำหนัก – เลือกน้ำหนักเส้น หรือเลือก เส้นเพิ่มเติม และใส่น้ำหนักเส้นในกล่อง น้ำหนัก เส้นประ – เลือกลักษณะของเส้นประลวดลาย – เปิดกล่องโต้ตอบ เส้นที่ทำลวดลาย บนแท็บ สีอ่อน คุณสามารถเลือก สีพื้นฐาน ใหม่ และนำสีอ่อนของสีพื้นฐานของคุณไปใช้ได้ บนแท็บ ลวดลาย คุณสามารถนำลวดลายไปใช้กับเส้นขอบของคุณได้

รูปร่างของรูปภาพ

คุณสามารถนำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพที่เลือกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพ โปรดดูที่ การนำรูปร่างอัตโนมัติไปใช้กับรูปภาพ

หมายเหตุ   ถ้าคุณเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูป ตัวเลือก รูปร่างของรูปภาพ จะไม่พร้อมใช้งาน

คำอธิบายภาพ

คุณสามารถนำคำอธิบายภาพจากแกลเลอรีลักษณะคำอธิบายภาพไปใช้กับรูปภาพของคุณได้

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะ

 2. คลิกแท็บ เครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิก คำอธิบายภาพ แล้วเลือกจากแกลเลอรีลักษณะคำอธิบายภาพ เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของแกลเลอรีดังกล่าว รูปภาพที่เลือกจะแสดงตัวอย่างลักษณะนั้นๆ ให้เห็น

 4. Publisher จะแทรกกล่องข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า จากนั้นคุณสามารถใส่ข้อความคำอธิบายภาพสำหรับรูปภาพของคุณได้

ด้านบนของหน้า

ลักษณะพิเศษเงา

กลุ่ม ลักษณะพิเศษเงา จะทำให้คุณสามารถจัดรูปแบบเงาให้กับรูปภาพของคุณได้ แถวแรกของแกลเลอรีลักษณะรูปภาพจะมีเงาอยู่ด้วย

Shadow Effects group in Publisher 2010

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการนำเงาไปใช้

 2. คลิกแท็บ เครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิก ลักษณะพิเศษเงา แล้วเลือกลักษณะพิเศษที่คุณต้องการจากแกลเลอรีลักษณะพิเศษเงา

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเงา ให้เลือก สีเงา และเลือกตัวเลือกสีที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเขยิบระยะห่างของเงา ให้คลิกปุ่มทิศทางที่เหมาะสม Shadow effects enhancement tool in Publisher 2010

 6. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดลักษณะพิเศษเงา ให้คลิกปุ่ม กึ่งกลาง

การจัดเรียง

กลุ่ม จัดเรียง จะทำให้คุณสามารถตั้งค่าลักษณะการตัดข้อความรอบๆ รูปภาพของคุณ ส่งรูปภาพไปไว้ข้างหลังหรือข้างหน้าโดยที่สัมพันธ์กับวัตถุอื่นๆ บนหน้านั้นๆ จัดแนวรูปภาพของคุณบนหน้า จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปภาพกับวัตถุอื่นๆ และหมุนรูปภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเรียงวัตถุ โปรดดูที่

Arrange group in Publisher 2010

การครอบตัด

การครอบตัดมักจะใช้ในการซ่อนหรือตัดแต่งส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพ ซึ่งอาจเป็นการทำเพื่อเน้นสิ่งที่อยู่ในรูป หรือเพื่อเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบตัด โปรดดูที่ การครอบตัดรูปภาพ

กลุ่ม ครอบตัด ของแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ใน Publisher 2010

ขนาด

กลุ่ม ขนาด จะทำให้คุณสามารถควบคุม ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง สำหรับรูปภาพของคุณได้

Size group in Publisher 2010

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Publisher 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา